17.06.2019, 19:53 | czytano: 9473

Radni zgodzili się na pozbawienie mandatu Michała Glonka

NOWY TARG. W głosowaniu nad uchwałą o wygaśnięciu mandatu radnego - 10 członków rady było "za", 9 - "przeciw". Tym samym Michał Glonek stracić może mandat. Decyzję ostateczną podejmie wojewoda.
Powodem rozpoczęcia procedury utraty mandatu były kwestie związane z niedopełnieniem obowiązku złożenia w terminie oświadczenia majątkowego.
Na początku sesji radny Bartłomiej Garbacz podjął próbę zdjecia tego punktu z porządku obrad. Bezskutecznie.

Projekt uchwały referował przewodniczący Rady Miasta. Treść dostępna jest tutaj. Grzegorz Luberda przypomniał o ustawowym obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez radnych w określonym terminie. Mówił o wyznaczonych dodatkowych 14 dniach i o tym, że de facto 21 maja Michał Glonek z mocy prawa mandat utracił.

"Nie złożyłem w terminie, ale..."

- W mojej opinii ta uchwala jest bezprzedmiotowa. Sugestie, które pojawiły się w mediach, że nie złożyłem oświadczenia majątkowego są nieprawdą - rozpoczął swoje wyjaśnienia Michał Glonek. - Ustawowo termin na złożenie oświadczenia upływa 30 kwietnia. Faktycznie nie złożyłem dokumentu do 30 kwietnie, ale to z przyczyn niezależnych ode mnie. Nie rozliczam się sam, prowadzę kilka działalności gospodarczych i dopiero 30 kwietnia otrzymałem rozliczenia od osób z którymi współpracuję. Więc dotrzymanie przeze mnie terminu było technicznie niemożliwe. Ale to się często zdarza. Państwo radni jak tu zasiadacie, a i radni w całej Polsce mają przywilej taki, że przewodniczący wyznacza im termin dodatkowy. I z tego przywileju chciałem skorzystać. Niestety ten termin nie został mi przyznamy. Ale swoje oświadczenie złożyłem. Przykro mi, że z mediów dowiedziałem się o uchwale. Wystarczyłoby 30 sekund rozmowy, by sprawę załatwić. Czytając materiały na sesję dowiedziałem się, że korespondencja w tej sprawie była do mnie wysłana. Pierwszą formą komunikacji między radnym, a Biurem Rady jest komunikacja elektroniczna i z niej korzystałem. W ostatnim czasie ok. 40 informacji przesłano mi tą drogą. Natomiast w uzasadnieniu do uchwały napisano, że dotarło do mnie powiadomienie (w formie papierowej - przyp. red.) i że jest to poświadczone podpisem. Pozwolę sobie podejść do pana przewodniczącego Rajskiego, bo jego wiarygodności nikt nie podważy - żeby powiedział czyj podpis widnieje na potwierdzeniu odbioru - powiedział radny Glonek podchodząc do radnego Jacentego Rajskiego, który odczytał z zeskanowanej "zwrotki" imię "Anna".

Gdzie mieszka radny?

- Czy to jest mój podpis? W moim gospodarstwie domowym nikt o takim imieniu nie zamieszkuje. W związku z tym "skuteczne dostarczenie", na które powołuje się pan przewodniczący jest fikcyjne. Najlepszym rozwiązaniem jest wycofanie się z tej uchwały. Ja wiem skąd się taki błąd wkradł. Otóż kilka tygodni temu zmieniłem miejsce zamieszkania. Nie mogłem wykonać procedur związanych ze zmianą adresu, bo nie mam jeszcze nadanego numeru domu, więc nie mogłem zrobić korekty adresu na który teraz należy przesyłać do mnie korespondencję. Mam nadzieję, że to nie złe intencje sprawiły, że taka uchwała jest dzisiaj podejmowana. Bo wszystkie wiadomości elektroniczne do mnie docierały, a teraz wysłano to pismo..

- Wskazał pan swój adres zamieszkania Klikuszówka ***. I na ten adres z Urzędu Miasta wysyłane są dokumenty i zawiadomienia. Teraz pan twierdzi, że mieszka gdzie indziej... ale nie można mieszkać w nieodebranym domu - zauważył przewodniczący Rady Miasta.

- Po kolejnym wezwaniu i przypomnieniu o terminie w ostatnim dniu złożył pan oświadczenie i zadzwonił do mnie, że musi pan jeszcze złożyć korektę. Do dziś tego pan nie zrobił. Sprawdziłem te dokumenty. Są nierzetelne. Brakuje kilku kwot, diety są niższe niż w ubiegłym roku. Przypominałem o terminie złożenia deklaracji majątkowych dwa razy na sesjach, dwa razy wysyłane były przypomnienia droga mejlową. Dlatego kolejny raz - już na adres podany do korespondencji - wysłano list gońcem. Odebrała go pani Anna Glonek 7 maja. Takie samo pismo wysłane zostało do radnej Agaty Michalskiej z pańskiego klubu. Ona złożyła swoje oświadczenie dzień przed upływem terminu. Wracając do pańskiego powiadomienia - na "zwrotce" jest adnotacja gońca, że dostarczono przesyłkę dorosłemu domownikowi. Uważam, że z naszej strony zachowana została cała procedura - tłumaczył Grzegorz Luberda. - Pan był przewodniczącym naszego gremium przez dwa lata. Składał pan oświadczenia majątkowe przez dwie kadencje. Zna pan doskonale obowiązujące procedury. Obwinianie innych w żadnej mierze pana nie tłumaczy. Poproszę radczynie prawną Urzędu o opinię, czy wysłany do pana radnego list, potwierdzony obiorem przez dorosłego domownika jest doręczeniem skutecznym - podsumował przewodniczący Luberda.


Radny przepisy zna

Teresa Ludzia powołując się na przepisy potwierdziła, że doręczenie zostało dokonane zgodnie z prawem. - W przypadku pana Glonka wskazany został adres do doręczeń, nie zmieniono go, więc uważam, że doręczenia dokonano prawidłowo. Szczególnie, ze jest to doświadczony radny, która sam odbierał oświadczenia majątkowe od innych radnych. Nie powinien więc mieć żadnych wątpliwości co do obowiązków, jakie ciążą na radnych w tym zakresie. Opinia drugiego radcy - Wojciecha Gliścińskiego jest podobna. Te przepisy są jasne i czytelne. Podobnie jak obowiązek powiadomienia radnego o zmianie adresu przy zasadach postępowania administracyjnego. Trudno uznać, że radny Glonek nie zna przepisów - zawyrokowała radczyni Ludzia.

- Nie powołuję się na to, że nie znam przepisów, czy że jestem nieświadomy - bronił się Michał Glonek. - Kwestia jest taka, że przeprowadziłem się kilka tygodni temu, ale adresu zameldowania jeszcze nie mogę zmienić. Faktem jest, że mieszkam gdzie indziej - co mogą potwierdzić koleżanki i koledzy z tej sali, bo byli gośćmi w moim domu. 5 sekund rozmowy ze mną wystarczyłoby, by dokumenty zostały do mnie dostarczone prawidłowo - upierał się radny, dodając, że nie rozumie dlaczego materiały na dzisiejszą sesję otrzymał do nowego miejsca zamieszkania, a wcześniejsze dostarczane były na adres podany w biurze Rady - czyli nieaktualny.

Radni bronią stanowiska kolegi

Bartłomiej Garbacz po poddaniu analizie zwrotu o "skutecznym dostarczeniu powiadomienia", przedstawił stanowisko klubu radnych Razem Nowy Targ, którego członkiem jest także Michał Glonek. Czwórka radnych oświadczyła, iż "wbrew informacjom jakie pojawiły się na portalach internetowych oświadczenie zostało złożone, chociaż faktycznie nie w terminie". Przestrzegli Radę, że podjęta uchwała będzie wadliwą, i że najlepiej będzie w ogóle jej nie podejmować, tylko się z niej wycofać.
Sprawę adresu usiłował wyjaśnić też Paweł Liszka, pytając dlaczego materiały na dzisiejszą sesje Michał Glonek dostał na "nowy adres". - Na jakiej podstawie te materiały zostały dostarczone, skoro Michał Glonek nie dokonał zmiany adresu. Skąd Biuro Rady miało ten nowy adres? Nie widzę tu dobrej woli, bo skoro dało się dostarczyć materiały sesyjne, a nie dało się dostarczyć mu wezwania.. - kręcił głową radny Liszka.

- Radny Glonek przestał odbierać pocztę. Dlatego kierowca-goniec rozwoził materiały na sesję, kontaktując się z radnymi telefonicznie i dostarczał dokumenty pod wskazany przez nich adres - wyjaśnił Grzegorz Luberda. Na kolejną propozycje, by wycofał projekt uchwały, przewodniczący Rady Miasta powiedział: - Mam obowiązek przestrzegać prawa. Przepisy nakazują mi, by w takich przypadkach przygotować projekt uchwały.

Powracające zawirowania wokół adresu zamieszkania i adresu do korespondencji sprawiły, że kolejny raz padło przypomnienie, iż nie wolno mieszkać w domu, który nie został formalnie przeznaczony do zamieszkania. To wzburzyło Michała Glonka: - Nawet nie będę tego komentował... miałem pana przewodniczącego za prawego człowieka, a ta sugestia, którą odczytuję wręcz jako groźbę - to jest już poniżej poziomu - oświadczył.

O braku dobrej woli mówiła też Agata Michalska - Ja również byłam spóźniona ze złożeniem oświadczenia majątkowego, ale telefon z Biura Rady mi przypomniał o tym. Zabrakło w przypadku Michała Glonka dobrej woli - zauważyła.

Słowom jej zaprzeczyła pracownica Biura Rady stwierdzając, że nie dzwoniono do radnej w sprawie oświadczenia majątkowego, a jak wszystkich - powiadamiano kilkakrotnie ustnie i mejlowo.


Radni zawzięci

Marek Fryźlewicz określił trwającą dyskusję jako wyjątkowo zajadłą. - Takiej zawziętości w wygaszaniu mandatu Michała Glonka to jeszcze nie widziałem. Ani Michał Glonek nie należał nigdy do mojego fanklubu, ani ja do jego fanklubu nie należałem, ale jak dziś tak słucham tej zawziętości, by wygasić mu ten mandat... to ja tego nie rozumiem. Sprawa powinna się zakończyć i pewnie się zakończy w Wojewódzkim Sadzie Administracyjnym, ale przez takie dyskusje jakie są w tej kadencji to do niczego dobrego nie dojdziemy. Niech sobie to państwo radni przemyślą - bo jak przed laty była sprawa wygaszania mandatu radnego to wszyscy na sali byli przeciwko takiej uchwale, chociaż już był nawet wniosek wojewody, żeby mu ten mandat zabrać - powiedział radny Fryźlewicz.

Dodajmy jednak, że nie zawsze obu panom było "nie po drodze". Przed laty Michał Glonek startował do Rady Miasta z komitetu Podhalańskiej Wspólnoty Samorządowej, ugrupowania którego liderem był właśnie Marek Fryźlewicz.

- Nasza postawa w tym głosowaniu to nie jest głos przeciwko radnemu, tylko stwierdzenie, że przepisy obowiązują nas wszystkich. Też wykonuję pracę, która sprawia, że mam wiele obowiązków. Ale taki zaistniał fakt prawny (że przepis złamano - przyp. red.). Musimy przepisów przestrzegać. Wyższe instancje będą teraz decydować, my natomiast mamy stwierdzić fakt - tłumaczyła radna.

Raz jeszcze radny Garbacz zaapelował, że odrzucić uchwałę. Raz jeszcze przewodniczący Rady Miasta rozłożył ręce mówiąc, że nie może zlekceważyć złamania prawa. I raz jeszcze głos zabrał Paweł Liszka, mówiąc, że "gdy on był przewodniczącym Rady Miasta to Michał Glonek ... też się spóźnił ze złożeniem deklaracji majątkowej, ale uzupełnił dokument i dało się to załatwić".

W głosowaniu, w którym nie mógł brać udziału sam zainteresowany 10 radnych podniosło rękę za pozbawieniem go mandatu, 9 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

SPalka
Może Cię zainteresować
zobacz także
komentarze
MKK21.06.2019, 21:24
Prawo mówi to, prawo mówi tamto ..... A kto się weźmie za biurokratów, którzy odpisują (bądź nie) na pisma i wnioski obywateli, po miesiącach oczekiwań? O każdą decyzję trzeba prosić i wydzwaniać wielokrotnie.... Blokuje to ludziom inwestycje, blokuje środki, uniemożliwia dalsze działania.
Ale urzędnicy są nie do ruszenia!
ku pamięci bo ona krótka20.06.2019, 18:05
A ile straciliśmy pieniędzy w wyniku błędnej uchwały o targowicy? A kto głosował za tą uchwałą? A kto poniósł odpowiedzialność finansową z tych głosujących radnych? No właśnie, jak tak ma wyglądać praworządność i demokracja to ja lecę na Marsa.
grupa trzymająca władzę20.06.2019, 17:59
Jedna sprawa to niedotrzymanie obowiązującego terminu złożenia przez radnego oświadczenia majątkowego, a druga to forma samej interwencji i nadużyć interpretacyjnych większości samorządowej w wyznaczaniu kary za ten, umówmy się nic nie znaczący występek (oświadczenie, choć po terminie zostało przecież złożone). Jakby nie patrzeć użyte środki nijak nie odpowiadają połowicznemu przewinieniu. Mało tego, aż śmierdzą politycznym linczem oponentów obecnej władzy, która chyba aż nadto uwierzyła w swoją bezkarność i znajomość prawa, i aż nadto przejęła się swoją rolą policjanta, prokuratora i sędziego w jednej osobie. Wszyscy też wiedzą której, albowiem nie pierwszy raz w obawie o swoją pozycję i kompleksy intryguje, manipuluje i kieruje ludźmi mającymi najwyraźniej problemy ze świadomą oceną i własnym zdaniem. A że te całe oświadczenia to pic na wodę świadczą same oświadczenia pełne błędów formalnych, niedomówień, przemilczeń. Wystarczy je przeczytać i zestawić dane rok w rok.
mieszkaniec20.06.2019, 17:00
Nie rozumiem. Radni nie wiedzą co to jest tryb administracyjny i terminy zawite? Czyżby MF jak był burmistrzem, to uwzględniał odwołania w postępowaniu administracyjnym mieszkańców złożone po terminie? A pisma w takim postępowaniu wysyłał na adres wskazany "na gębę". Gdyby pismo do radnego Glonka zostało wysłane na inny adres, niż wskazany do korespondencji, to dzisiaj tłumaczyłby się, że zostało nieprawidłowo dostarczone. I byłaby nagonka na Przewodniczącego, że nie umie stosować prawa. To nie tak, że radny nie wiedział o terminie.Raczej liczył na błędy Przewodniczącego i to, że mu się upiecze. Tylko się przeliczył.
Można- można19.06.2019, 15:50
Widzę że z trudem,może to dzisiejsze wahania ciśnienia sprawiły?
Można- można19.06.2019, 15:24
Siadło na żołądku-widzę.No i bardzo dobrze,o to chodziło.
do mozna można19.06.2019, 12:47
jak masz swoje zezowate szczęście w zwichrowanym pojęciu to może on jest w twoim odczuciu przystojny. Każda lisiczka swój ogonek chwali. z trudem ale rozumiem.
@lol18.06.2019, 20:14
wg mnie Sięka był słabym przewodniczącym i nie był bezstronny to może dlatego że był prawnikiem ale i słabym politykiem a raczej politykierem . Dzisiaj Luberda stosuje te same metody co Sięka za Fryźlewicza wykorzystuje władze przewodniczącego do zwalczania opozycji i ubezwłasnowolnienia swojego obozu .
OT PSEUDODEMOKRACJA I SYSTEM KALEGO.
@ale fajnie18.06.2019, 20:07
Witek czy Gienek
nasz18.06.2019, 18:30
a na sali same gwiazdy i pleyboje ......
Dura lex18.06.2019, 16:48
Z tego co widzę to oświadczenie Glonka mogę przeczytać a Luberdy nie i to ten pierwszy jest be a ten drugi cacy. Przecieź ustawodawcy chodziło o transparentnosc władzy w tej ustawie a nie o dokładne daty. Nawet w pozostałych kodekach "naprawienie " szkody łagodzi lub uniewinnia oskarzonego.I tylko durni pseudoprawnicy nie posługują się logiką. a tylko literalnymbezmyślnie wykonywaniem prawa.
Kiedyś i ono dosięgnie tych legalistow.
biegun18.06.2019, 15:55
@Bolo - chyba wszystko. Nowotarżanie tak mają, że historie zmyślają na poczekaniu, tak jak im w danym momencie jest wygodnie. Miasto kochane, miasto przeklęte.
Adam18.06.2019, 15:47
Kilkoro takich gburów jak Pan Glonek by się uzbierało w dotychczasowych Radach, Gdyby z nich utworzyć Radę to byłby teatr dramatyczny w Naszym mieście za darmoszke.
ale fajnie18.06.2019, 15:06
W ostatnich wyborach społeczeństwo wycięło paru radnych (Maciek, Andrzej, Janusz, Gabryś, Witek-chorągiewka), którzy mocno pracowali nad upadkiem M.St.F., ironia losu sprawiła, że tych których społeczeństwo oszczędziło wycięli się sami. I to bardzo mi się podoba.
Bolo18.06.2019, 14:08
Pan Fryźlewicz obrońca i "przyjaciel" Pana J.S który utracił mandat za pracę w Klubie Sportowym zapomniał dodać, a to istotne, że do wojewody został złożony donos w tej sprawie, że niektórym bardzo było na rękę wygaszenie tego mandatu, gdyż ten pan był bardzo niewygodny, liczono,że zrezygnuje raczej z pracy w klubie.Nic nie pomogło głosowanie "przeciw", Pan JS wybrał pracę w stowarzyszeniu rezygnując z mandatu. Chyba nic nie pokręciłem?
Lol18.06.2019, 14:03
Do "miasto przy drodze"
Pan Sięka głosował "za" gdyż jest prawnikiem, czy mógłby głosować przeciw obowiązującej ustawie? wątpię.Natomiast jestem ciekawa czy wynagrodzenie za posiedzenia na sesji Pan Glonek pobiera w terminie? Pewnie są wysyłane na konto, bo zapewne nigdy by nie zdążył. Jego zachowanie, obrona swego postępowania jest żenująca i szkoda dyskusji.
skrytożercom mówimy stanowcze nie!18.06.2019, 14:00
do śmiesznie i strasznie? hahhaha, a co boli? Jak fajny facet, to niech wisi cały czas, przynajmniej ktoś na zewnątrz dobrze się prezentuje za smutny Nowy Targ. Nawiasem mówiąc nie ma przepisów, które nakazywałyby mu zdjęcie tych plakatów na czyjeś grymasy i widzimisie. Bo Watysze się nie podoba? I może, ale niech wreszcie przestanie okazywać swoje kompleksy i małość, bo to dopiero żenujące. Robi niestety od czterech lat jakby wiecznie się czegoś obawiał, hahhaa. Wbij sobie także w swoją małą główkę, że one wiszą na terenach prywatnych i mogą tam wisieć do kolejnych wyborów. Tak stanowi polskie prawo, które chcecie podobno szanować, ale tylko wtedy, kiedy Wam to jest na rękę. Koniec tematu, bez odbioru.
Agata18.06.2019, 13:37
Rozumiem ze Radni to politycy ale Nowy Targ jest za mały na robienie takiej szopki o nie wiedzy, nie pamietaniu o fanklubach, zmianach adresu.
Nie róbcie z wyborców kretynow
Agata18.06.2019, 13:34
Glonek wyprowadził się kilka metrów dalej a nie na księżyc
Numer ma juz dawno
Zwrotka podpisana przez mame lub siostry
On nie ma wstydu czy jak? Robic z ludzi debili?
Można- można18.06.2019, 13:21
To dobrze bo będzie miał gotowe na następny sezon a poza tym jest przystojny?
Renata18.06.2019, 12:33
Sądzę że Pan Glonek sam powinien zrezygnować skoro prowadzi wiele działalności gospodarczych i jak widać nie ma czasu na to aby być radnym jeśli nie potrafi dotrzymać terminów podstawowych rzeczy.
śmiesznie i strasznie?18.06.2019, 12:24
Banery wyborcze LISZKI dalej wiszą na opłotkach miasta. To dopiero śmieszne i straszne ,namolne i agresywne w przekazie. Ale nikt z rady na tą szopkę nie reaguje. Ciekawe dlaczego?????
Poddani i zawistni18.06.2019, 11:10
Zrobiło się śmieszno i straszno, dotąd było tylko straszno.
obywatel Piotr18.06.2019, 11:01
Gdzie jest oświadczenie prokuratora Luberdy? Pytam ja, zwykły obywatel Nowego Targu?
zmiana18.06.2019, 10:09
"Panu Liszce od wielu lat nic się nie podobna i według jego opinii ma być wszystko podawane tylko po jego myśli. Czyżby był pan nieomylny. Nie tacy już byli. Trochę skromności.
Panie Liszka, pański pijar jest marny oraz podobny do tych które pan stosował w latach poprzednich, m.in. ustawiając się publicznie na banerach przegranymi jak: z pp. Hodorowiczem i Fryźlewiczem...
Pozdrawiam. 05.X.2018 r. Maciej Downar Zapolski - cóż za zmiana panie Macieju teraz jest tak:" Brawo dla odważnych ppp. P. Liszki, M. Fryźlewicza .. To są goście"
powiatowy18.06.2019, 09:58
Bez emocji, dyskusja na ostatniej Radzie Miasta w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Glonka była co najmniej żenująca. Uporczywa obrona przez radnych opozycji w oczywistej sprawie jest śmieszna a zarazem straszna. Radni głosujący przeciw, to są ludzie wykształceni, znający prawdopodobnie przepisy prawa, na stanowiskach,niektórzy radni kilku kadencji lub urzędujący samorządowcy a nawet były burmistrz itp. Decyzja radnych winna być jednoznaczna, wszystkich radnych. Ocenę prawidłowości przyjętej uchwały niech ocenią inne uprawnione służby. Niestety, po wystąpieniu byłego burmistrza straciliśmy do niego resztkę sympatii. Jak można tak bredzić. Sekretarz powiatu też się skompromitował obroną kolesia za wszelką cenę. Po prostu, uderzyć się w pierś.
maverick18.06.2019, 09:48
Zwycięstwo demokracji, chociaż 10 do 9, ale jednak zwycięstwo. Radny wcale nie potrzebował specjalnego powiadomienia w formie papierowej żeby wiedzieć jaki obowiązek do niego należy i w jakim terminie.
Maciej Downar Zapolski18.06.2019, 09:44
Kol. Glonek
Mimo że kol. złożył sprawozdanie później, to jestem za Panem. Przecież można było dać ponownie wniosek za wstrzymaniem Uchwały . Zatem, Brawo dla odważnych ppp. P. Liszki, M. Fryźlewicza i J. Rajskiego. To są goście. Widać, że umią bronić tych w Radzie co tego potrzebują ! Słuszna racja. Nie kopie sie oleżącego.... Sprawa okazało się farsą, a przepychanki niedobre - znowu pojawiły sie w NT. Niech się z nas w Polsce śmieją.
A gdzie jest w tej sprawie osiągnieto Status Quo od Radnych z wiekszości. Oby tak nie było nigdy.
Trzymam kciuki za kol. Glonka - oby wygrał.
Maciej Downar Zapolski
Druga twarz18.06.2019, 09:33
No to odezwała się wataha,jak to się sami nazwali radosna.Drodzy radni tejże radosnej grupy, nie ma watahy radosnej, odsyłam do słownika jp lub wikipedii bo sama mogłabym być posądzona o złośliwość. a teraz kto jest bez winy niech pierwszy rzuci kamieniem. Wy to już zrobiliście i oby ta uczciwość była zawsze jego wizytówką. A może tym razem to nie jest wasze zwycięstwo,czasem może trzeba postępować po prostu po ludzku?
derr18.06.2019, 09:33
Teraz pewnie pojawi się wątek, że to działanie polityczne, że uwalono takiego wartościowego radnego, że zrobiono to ze strachu przed jego tajemnymi mocami możliwościami...
Ale prawda jest taka, że to był słaby radny, niezaangażowany w prace rady, bez pomysłów, bez inicjatyw. Mandat traci na własne życzenie.
Jeśli tak nawołuje do ludzkiego zachowania i życzliwości mówiąc co rusz o tych kilku sekundach rozmowy, których jego zdaniem zabrakło - to ja się pytam: dlaczego sam nie wykonał tego telefonu do przewodniczącego rady miasta i go nie powiadomił, że ma problem z dotrzymaniem terminu i prosi o przedłużenie. komu ma na tym zależeć - Luberdzie, czy Glonkowi?
mkw18.06.2019, 09:22
Przepisy prawa mówią jasno o terminach, doświadczony radny ale tylko w dziedzinach, które go interesują, natomiast co do oświadczenia majątkowego to już nie. Co to dzieci z przedszkola, że trzeba im kilka razy przypominać o ich obowiązkach? Jak ma problem z podstawowymi obowiązkami, to co z pozostałymi w stosunku do wyborców?Nie zna przepisów o doręczaniu korespondencji? i to mętne tłumaczenia nie przystoi radnemu.
Żona Cezara18.06.2019, 08:36
A ja uważam że to niedopełnienie obowiązków przez przewodniczącego rady w celu prawidłowego dostarczenia wezwania i w tym kontekście przeciwko uchwale mógł głosować Glonek byłby pat 10 do 10 .
Czyli w/g mnie nadal to wezwanie jest niedostarczone a Glonek nma 14 dni na dostarczenie -czyli dostarczył przed czasem wyznaczonym przez przewodniczącego .
DD18.06.2019, 08:29
do pytacz
to sprawdź sobie jeszcze publikowane wcześniejsze oświadczenia Przewodniczących i zawsze są one publikowane na stronie później, bo oświadczenie Przewodniczącego jest wysyłane i kontrolowane przez służby prawne Wojewody
zielony18.06.2019, 08:18
Brawo !! prawo ma być równe wobec wszystkich .
pytacz18.06.2019, 08:11
Ponawiam pytanie (już zwrócił uwagę na to Zik), które wydaje się bardzo interesujące, dlaczego za rok 2018 nie ma oświadczenia majątkowego przewodniczącego Luberdy na stronie Miasta? Na wszelki wypadek zrobiłem screeny, bo ta władza ma wybitne zdolności czarodziejskie podporządkowane własnej propagandzie. Cezar niby skazuje, a sam nie potrafi dopilnować transparentności swojego oświadczenia? No masz ci los...niby tacy pryncypialni.
oko18.06.2019, 07:28
"Nasza postawa w tym głosowaniu to nie jest głos przeciwko radnemu, tylko stwierdzenie, że przepisy obowiązują nas wszystkich. Też wykonuję pracę, która sprawia, że mam wiele obowiązków. Ale taki zaistniał fakt prawny (że przepis złamano - przyp. red.). Musimy przepisów przestrzegać. Wyższe instancje będą teraz decydować, my natomiast mamy stwierdzić fakt " Cytat z wypowiedzi Pani Radnej mówi wszystko o tej sprawie. Michał Glonek nie może stać ponad prawem. Ponad prawem nie mogą także stać radni, którzy głosowali przeciwko wygaszeniu mandatu. Wstydzę się za tych ludzi. Bankowiec, były burmistrz, obecny sekretarz, była prezes i inni - wstyd. A Pan Glonek może uruchomić PRAWNIE PRAWNE możliwości i odwoływać się, wyjaśniać a nawet bronić. Ma do tego święte PRAWO. Przewodniczący Luberda miał obowiązek przygotowania uchwały o niedopełnieniem obowiązku złożenia w terminie oświadczenia majątkowego przez radnego i to zrobił. Zachował się zgodnie z obowiązującym PRAWEM. I tyle w temacie. A może jeszcze na koniec panie i panowie radni broniący kolegi. Przepis prawny może się wam nie podobać ale musicie go przestrzegać. Wasza obrona wyglądała jak rozmowa kierowcy przekraczającego prędkość w terenie zabudowanym z policjantem : panie władzo to tylko o 10 więcej przymknij pan oko. Nie da się przymykać oka w takich sprawach. Jest przepis, jest PRAWO i trzeba tego PRAWA PRZESTRZEGAĆ. O tym powinni wiedzieć radni. A jeżeli działają wbrew przepisom celowo czy z powodu zwykłej głupoty niechaj zrezygnują z mandatu radnego i czynią to tylko i wyłącznie w swoim własnym imieniu a nie w imieniu wyborców.
Ciekawski Jan18.06.2019, 07:03
ale mi go "szkoda" , jak tak mogli ? ;)
Obserwator18.06.2019, 06:31
Nie rozumem, inni mogli a On nie? prawo jest inne dla zwykłego obywatela a inne dla radnych? ja swoje Pity złożyłem już w US w marcu i tez nie obca mi działalność gospodarcza. Utrata mandatu, słuszna. Pan Glonek chce być ponad prawem?
Mieszkaniec18.06.2019, 06:24
Widac że bylo to zrobione celowo-brak dobrej woli i wspołpracy.Wrobili Pana.Niech Pan walczy i nie da im satysfakcji.Wybralismy Pana.
avivat cd17.06.2019, 23:15
Do radnego Glonka
Proszę rozważyć podjęcie kroków o publiczne udostępnienie pana danych osobowych (powtarzane wielokrotnie przez przewodniczącego RM). Chodzi o podanie pana adresu zamieszkania, oraz "wymuszenie" niejako podania nowego miejsca zamieszkania. Według mnie przepisy RODO do tego absolutnie nie dopuszczają i na to nie zezwalają.
avivat17.06.2019, 23:08
Dobrze powiedział radny Fryżlewicz, że ta rada do niczego w tej kadencji nie dojdzie. I to jest święta prawda. Radni przemawiający z rękami w kieszeniach, śpiący czy ziewający - oto obraz obecnej rady. Skład "główny" tejże rady, jakże dużo pozostawia do życzenia.
Grafen17.06.2019, 22:54
LISZKA.Jego ostatnia wypowiedż "...niech zadecyduje wojewoda..."
I co? głosuje przeciw.Mówi jedno ,za minutę sam sobie zaprzecza
w głosowaniu.Głupota czy schizofrenia ?
wyrocznia17.06.2019, 22:49
Kto to wybiera takich ludzi na funkcje radnego który nie potrafi wypełnić swoich obowiązku nakazanych prawnie jak oświadczenie majątkowe , jak taki radny może dbać o dobro wspólne jak nie potrafi wypełnić prostych obowiązków ! ? A Ci którzy bronią tego Pana niech w ramach protestu złoża mandaty honorowo !!!
Zlk17.06.2019, 22:37
Ciekawe czemu na stronie miasta nie ma oświadczenia przewodniczącego Luberdy ? Jak już jest taki skrupulatny i chce transparentność to czemu jeszcze nie dopilnował aby mieszkańcy mogli zapoznać się z jego óswiadczeniem ?
miastowy17.06.2019, 22:30
Brawo Panie Liszka .....wsypujesz Pan wszystkich i pokazujesz Pan że niektórzy u Pana mogą łamać prawo.
qwerty17.06.2019, 22:27
Jeżeli Pan Liszka wiedział o nieprawidłowościach z terminem dlaczego nie interweniował ? Czy Pan radny może zostać pociągnięty do odpowiedzialności ?
brawo radny Liszka17.06.2019, 22:07
Cudowny pocałunek śmierci. Tą wypowiedzią że Michał Glonek wcześniej też lekceważył sobie prawo i terminy zawalał - załatwił go radny Liszka na całego. Recydywa . A na dodatek wcześniej to "załatwiono" buahahhaa...
Ehhh17.06.2019, 22:01
Bezradność pana radnego mnie powala. Otrzymal pity 30 kwietnia to mógł szybciutko złożyć 2 mają a nie 28 mają. To na co czekał????
Nadać numer budynku można w każdej chwili dla budynku będącego w trakcie realizacji. Wszystko jest niezalezne od niego. O jej biedulka taka zagubiona aż nieprawdopodobne że to radny
Maciuś17.06.2019, 21:57
nie lubię maziorza jak on Glonka ale chyba miał racje
do kris17.06.2019, 21:47
panie adamie ta papka mnie nie bierze masz pan prywatne sprawy z radnym to je pan załatw otwarcie a nie jak tchórz i hejter
Ola17.06.2019, 21:41
do Michaliny
A mi droga Pani to przeszkadza. Prawo jest dla wszystkich jednakowe i tyle w temacie. Na marginesie dodam, że to Pani jest żałosna.
Aldik17.06.2019, 21:37
Przepisy prawa stoją jasno po stronie Przewodniczącego. Nikt nie może stac ponad prawem. Brawo dla Rady że nie dała się na mówić na prośby by zadziałać inaczej.
Kris17.06.2019, 21:35
Michalina o czym Ty piszesz prawo jasno.mowi radny ma 14 dni na uzupełnienie jak nie zrobi tego to sprawa.prosta. jak Cię urząd skarbowy wezwie to myślisz że patrzy na to czy mieszkasz tam gdzie podałaś czy nie...prawo jasno mówi jak jest z doręczaniem pism i tutaj radny odpowiada za to.
super17.06.2019, 21:33
I bardzo dobrze ,że nie ma w mieście "świętych krów"
xD17.06.2019, 21:22
Boże, serio? Panie Glonek, po co to wszystko było, ta akcja z Michalską, robienie super opozycji. Tylko po to, aby się wywalić na takiej głupocie?
miasto przy drodze17.06.2019, 20:52
całe miasto Nowy Targ
podobnie było z Mackiem J. ale wtedy radni staneli murem z wyjątkiem Sięki
Dawid17.06.2019, 20:44
Męska decyzja.
Brawo.
szymon g.17.06.2019, 20:40
Panie Glonek jesteśmy z Panem.!!!!
Dobromir17.06.2019, 20:40
Zapytuję dlaczego to radna Pani Ewa Garbacz była przeciwna odebraniu mandatu, czyżby prawo dla nauczycielki nie oznaczało prawo? a sprawiedliwość - sprawiedliwość. Co to się robi z ludźmi. Czy tez może Pan Glonek ma na Panią jakiegoś "haka"?

Ostrożnie z takimi sugestiami. Moderator.
jarek17.06.2019, 20:39
Chcą go wykończyć proste. Boją się tak silnej osobowości. Za wykańczanie urzędników już się wzięli. Nie damy się.
Bobo17.06.2019, 20:37
Wstydził by się Pan Michał, nie wiedział? nie zdążył, trzeba mu było przypominać? No nie wierzę, taki doświadczony samorządowiec, a nie przestrzega prawa i ciągnie za sobą jeszcze innych między innymi prawnika Pana Garbacza, sprawiedliwego i prawego Pana Liszkę, niewątpliwie uczciwego Szymona Fatlę. Stawia w niezręcznej sytuacji innych. Zbulwersował mnie Pan Jacenty, który namawiał do łamania prawa.
ech 17.06.2019, 20:37
Kiepski radny - mała strata. Jak na człowieka z takim doświadczeniem i dorobkiem samorządowym - radny kliku kadencji i to w i mieście i w powiecie - nie zostawia teraz po sobie nic. Jakie problemy zgłaszał? jakie interpelacje? co zdziałał? Zero. Nul.
Michalina17.06.2019, 20:24
To hańba dla nas wyborców . Ważniejsze źle interpretowane przepisy niż zwykła logika .Jestem za radnym Glonkiem bo w tej sprawie działał sensownie . Nie miał pełnych dokumentów do złożenia oświadczenia( co zależnościach gospodarczych jest wielce uprawdopodobnione) wolał złożyć go dobrze w dopuszczalnym terminie -bo przewodniczący Luberda mógł je wyznaczyć, niż źle w terminie .Mnie jako wyborcy to nie uwłacza te parę dni . Bo o co innego chodziło ustawodawcy .A zachowanie Przewodniczącego jest poniżej krytyki i jest niegodne radnego i najważniejszego obywatela miasta.Uważam że brak klasy i kultury ,pycha i głupota zadufanie i zapatrzenie we własną osobę aż bije z jego zachowania. A ci radni którzy głosowali ZA pokazują swoje uzależnienie od władzy i brak samodzielności- nie macie ŻADNYCH wątpliwości ?
To porażka demokracji w mieście i koniec niezależności niektórych radnych -WSTYD,!!! Standardy postępowania w danej społeczności czy nawet konstytucja mówi o równym traktowaniu stron . Gdzieście byli bohaterzy jak nie złożył oświadczenia dyrektor MCSIR. Gdzieście byli jak vice Burmistrz i szefowa promocji złożyła złe oświadczenie ? Chociaż radna Korwin to zgłaszała.
A czy brak wydania decyzji o nadaniu numeru domu Glonka to celowa złośliwość ? Czy pokrętne mówienie Luberdy że powiadomiono elektronicznie i dostarczono wezwanie to nie manipulacja i nadinterpretacja czy sporawa do prokuratury? Na miejscu Glonka byłbym dumny że się go tak boicie że go w Radzie Miasta nie chcecie i wykorzystacie każdą okazję aby się go pozbyć.
JESTEŚCIE ŻAŁOŚNI .
Marki17.06.2019, 20:22
I brawo bo prawo jest prawem
Tomek17.06.2019, 20:10
Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka.
Ala17.06.2019, 19:57
Pan Glonek mówi publicznie o złych intencjach Przewodniczącego Rady Miasta, a zapomina "wspomnieć", że sam tak lubi pogrywać z innymi.
Jola17.06.2019, 19:55
Brawo Radni!
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl