22.07.2019, 14:12 | czytano: 3636

Na Podhalu przybędzie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Fot. MUW
Małopolska otrzymała z rezerwy celowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ponad 4,3 mln zł. Dotacja ta pozwoli na utworzenie dwóch nowych ośrodków: środowiskowego domu samopomocy w Zakopanem oraz środowiskowego domu samopomocy na terenie gminy Czarny Dunajec.
Aktualnie w Małopolsce funkcjonuje 78 ośrodków wsparcia przeznaczonych dla 2880 uczestników. Przyznana dotacja pozwala na utworzenie 5 nowych ośrodków i 1 filii funkcjonującego już środowiskowego domu samopomocy, utworzenie nowych miejsc w istniejących ośrodkach oraz poprawę ich infrastruktury.
Dotychczas w powiecie tatrzańskim nie było ŚDS-u. Przyznana w 2019 roku dotacja dla powiatu tatrzańskiego jest przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowej. Po wybudowaniu obiektu efektem będzie utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Zakopanem przeznaczonego dla 30 uczestników.

Powiat nowotarski w ramach przyznanych środków zamierza dokonać zakupu wyposażenia dla nowo utworzonego środowiskowego domu samopomocy na terenie gminy Czarny Dunajec (planowana lokalizacja: Czerwienne), dla 33 osób (w tym 7 miejsc przeznaczonych dla osób ze spektrum autyzmu lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi). Zadanie planowane jest we współpracy z podmiotem niepublicznym, po ogłoszeniu konkursu w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Istniejąca infrastruktura zabezpiecza potrzeby pełnoletnich osób niepełnosprawnych na terenie i w pobliżu trzech miast powiatu: Nowy Targ, Szczawnica i Rabka-Zdrój. Brak jest natomiast tego typu ośrodków wsparcia w rejonach wiejskich położonych w obrębie gminy Czarny Dunajec, a sąsiadujących z powiatem tatrzańskim.

Ze względu na rozległość terytorialną oraz górzystą topografię powiatu nowotarskiego, utworzenie nowego ośrodka, ułatwi dostęp do jego usług osobom z zaburzeniami psychicznymi.

Umowy przyznające dotacje podpisali w Krakowie starosta nowotarski Krzysztof Faber i tatrzański Piotr Bąk.

Źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki, oprac. r/
Może Cię zainteresować
komentarze
k22.07.2019, 14:19
Halny wieje coraz mocniej. Pacjentów coraz więcej to i ośrodków wsparcia przybywa.
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl