03.08.2019, 10:22 | czytano: 3783

Marszałek głuchy na zaproszenia do Tylmanowej

Arch. Podhale24.pl
Mieszkańcy Tylmanowej nie mogą się doprosić Marszałka Małopolski o spotkanie. Witold Kozłowski już trzykrotnie odwołał spotkanie z nimi, tłumacząc się natłokiem zajęć. Tematem rozmowy ma być ścieżka rowerowa Velo Dunajec, która przebiegałaby przez wieś. Mieszkańcy napisali petycję w tej sprawie.
Mieszkańcom Tylmanowej nie podobają się przede wszystkim odstępstwa od pierwotnych planów przebiegu ścieżki. Od marszałka domagają się budowy kładki rowerowej z os. Kłodnego do os. Królowo w Tylmanowej i remontu drogi pomiędzy os. Królowo a Krościenkiem.
Pod petycją do marszałka podpisało się już 800 mieszkańców. Ich zdaniem Velo Dunajec powinno być projektem służącym turystom i wszystkim mieszkańcom. Trasy rowerowe powinny być tak pomyślane, aby zapewniać bezkolizyjny ruch na drogach gminnych. Kładki powinny być zamienione na ciągi pieszo-jezdne zbudowane w ramach modernizacji mostów na Rzece i Brzegach. Os. Królowo powinno mieć dostęp do drogi wojewódzkiej lub Krościenka zgodnie ze złożonymi obietnicami.

Podczas sesji radny Tadeusz Hebda apelował do wójta o większe zabiegi w staraniach o spotkanie z marszałkiem. Według niego inwestycja ma być realizowana w całkiem innym zakresie, jak przedstawiono ją mieszkańcom wcześniej.
Tadeusz Królczyk, wójt Ochotnicy Dolnej, tłumaczył radnym, że gmina zrobiła wszystko, aby doprowadzić do przyjazdu marszałka Kozłowskiego do Tylmanowej.

- O sprawie Velo Dunajec w Tylmanowej wie już każdy departament w Urzędzie Marszałkowskim i wszyscy wicemarszałkowie – wyjaśniał radnemu wójt Królczyk. - W tej kwestii wszyscy mówimy jednym głosem. Rada podjęła też rezolucję w tej sprawie. Jesteśmy w stanie, jako gmina wziąć na siebie partycypacje w kosztach budowy kładki. Przygotowaliśmy już możliwe dwie lokalizacje na takie przeprawy. Dostarczyliśmy niezbędną dokumentację, ale to jest inwestycja marszałka i teraz ruch należy do niego.

Swoje zaproszenie do marszałka wysłał też Maciej Mikołajczyk, przewodniczący Rady Gminy w Ochotnicy. Obecnie czeka na odpowiedź.

js/

Petycja mieszkańców Tylmanowej w przedmiocie przebiegu trasy VELO Dunajec.

My, podpisani mieszkańcy Tylmanowej wnosimy bardzo usilnie o rozważenie naszych poniższych propozycji dotyczących optymalnego przebiegu trasy VELO-DUNAJEC w obszarze naszej miejscowości. Nasze propozycje mają na celu racjonalizację nakładów w taki sposób, by przebiegła ona z korzyścią zarówno dla rowerzystów, jaki i mieszkańców, a przy tym wykorzystywała infrastrukturę już istniejącą i pozostała atrakcyjna turystycznie, bo taki jest jej główny cel.

1. Uważamy za nieodzowne podjęcie decyzji o budowie kładki rowerowej z os. Kłodnego do os. Królowo w Tylmanowej. Będzie to korzystne zarówno dla mieszkańców osiedla, pozbawionego jako już jedynego dostępu do Drogi Wojewódzkiej 969 i skazanego na przepływy łodzią, ale i dla turystów, mogących jechać z Krościenka n/D do Królowa prawą ładniejszą i spokojniejszą stroną Dunajca, nie zaś trasą wzdłuż drogi wojewódzkiej o dużym natężeniu ruchu samochodowego, zagrożonej dodatkowo przez osuwiska w Łąkcicy.
Również nieodzowny byłby wówczas remont drogi pomiędzy os. Królowo a Krościenkiem n/D, w stopniu wymaganym dla bezpiecznego ruchu rowerowego. Droga ta została już przygotowana za staraniem Gminy Ochotnica Dolna i Gminy Krościenko n/D właśnie z zamiarem poprowadzenia tędy Velo Dunajec, co potwierdza koncepcja trasy przyjęta przez Urząd Marszałkowski.

2. Również odcinek planowany odcinek Velo Dunajec biegnący wzdłuż drogi gminnej prawym brzegiem Dunajca pomiędzy osiedlami Brzegi i Paluchy musi zostać zmodernizowany. Obecny jest zbyt wąski, aby obsługiwać i ruch lokalny i wzmożony ruch rowerowy, jaki wygeneruje VELO Dunajec. Mieszkańcy prawobrzeżnej Tylmanowej dysponują tylko tą jedną drogą dojazdową i już obecnie jest ona niewystarczająca nawet dla małego jeszcze natężenia turystyki rowerowej. Droga ta wymaga rozbudowy tak aby bezpiecznie mógł po niej odbywać się ruch pieszy, rowerowy oraz zmotoryzowany nie powodując kolizji i konfliktów. Brak poprawy parametrów tej drogi bez wątpienia doprowadzi do zdecydowanych protestów mieszkańców i do depopularyzacji trasy wśród turystów.
3. Uważamy również, że należałoby przeanalizować sens budowy nowych kładek rowerowych 8 i 9A w kontekście możliwej modernizacji istniejących mostów w Tylmanowej. W szczególności Kładki nr 8 w kontekście przebudowy istniejącego mostu na os. Brzegi, mającego już ponad 40 lat i będącego w opłakanym stanie.

Po przebudowie mógłby on bezpiecznie służyć i mieszkańcom i turystom, a oszczędzono by przez to bardzo wymierne środki planowane teraz na budowę nowej kładki rowerowej nr 8,rozważanej nieco powyżej mostu. Wykorzystując środki z programu rządowego dedykowanego mostom oraz środki z projektu Velo Dunajec można wybudować most spełniający wszystkie funkcje i wyposażony w ciąg pieszo-rowerowy.

Podobnie, wobec złożenia przez naszą Gminę Ochotnica Dolna wniosku na projekt nowego mostu mającego połączyć osiedla Rzeka i Paluchy, a mogącego obsługiwać również ruch turystyczny rowerowy, zwracamy uwagę na możliwość doraźnego wykorzystania dla potrzeb tego ruchu istniejącego mostu na Dunajcu, będącego bez wątpienia w lepszym stanie niż w/w mostu w Brzegach. Ruch ten przejąłby następnie nowy most oraz wydzielona droga rowerowa na projektowanym moście na rzece Ochotnicy wraz z rondem w pasie drogi wojewódzkiej nr 969,przez co zbędna stała by się również budowa nowej kładki w 9A, planowanej dotychczas nieco poniżej niego. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze można by przeznaczyć na wkład pieniężny do modernizowanego mostu.

W ten oto sposób mieszkańcy i turyści zyskaliby nie tylko obiekty dedykowane rowerom, ale mosty z ciągami pieszo-rowerowymi, czyli obiekty o pełnej funkcjonalności.

Podsumowując Velo Dunajec naszym zdaniem powinno być projektem służącym turystom i wszystkim mieszkańcom. Trasy rowerowe powinny być tak pomyślane, aby zapewniać bezkolizyjny ruch na drogach gminnych. Kładki powinny być zamienione na ciągi pieszo-jezdne zbudowane w ramach modernizacji mostów na Rzece i Brzegach. Os. Królowo powinno mieć dostęp do drogi wojewódzkiej lub Krościenka zgodnie z obietnicami nieraz złożonymi.

Powyższe propozycje, jako racjonalne i wielostronnie korzystne, posiadają poparcie również innych mieszkańców gminy Ochotnica Dolna, jako także użytkowników przedmiotowej infrastruktury.

Jesteśmy otwarci na współpracę, ale jesteśmy też zdeterminowani do obrony naszych interesów, do upominania się o realizację obietnic nam złożonych oraz do realizacji projektu z uwzględnieniem naszych pomysłów. Chcemy być traktowani po partnersku i chcemy, aby nasz głos był wysłuchany przez Pana Marszałka i brany pod uwagę przy planowaniu projektu, który dotyczy nie tylko turystów, ale nas bezpośrednio, bo ten projekt będzie oddziaływał na nas każdego dnia. Zapraszamy również Pana Marszałka do nas. Chcemy bezpośrednio w terenie wskazać rozwiązania korzystne dla inwestora, turystów i mieszkańców, bo nikt lepiej od nas nie zna tego terenu a konsultacje społeczne, to fundament powodzenia tego projektu"
zobacz także
komentarze
Gość w Tylmanowej06.08.2019, 11:49
Panie Marszałku - niechże Pan przyjedzie do tej TYLMANOWEJ gdyż pojawia się duża szansa , że wójt Królczyk wybaczy Panu te niestosowności, no i może znajdzie nawet pół godziny, żeby się z Panem przywitać i pożegnać
Królowo04.08.2019, 23:34
Brawo Panie Marszałku
Taka arogancja wójta Królczyka zasługuje na właśnie takie potraktowanie
Tylmanowianin04.08.2019, 15:05
Panie marszałku przyjedź bo pan wójt rozkazuje
Liczymy na Pana04.08.2019, 14:26
Panie marszałku prosimy o rozważną decyzję w sprawie lokalizacji mostu na Wiśle, pomiędzy drogami 964 i 79. Obecna "przymiarka" jest złą.
Królowo klęska04.08.2019, 12:42
Tylmanowa się łudzi że Królczyk załatwi
Królczyk tylko dobija takie projekty
W tamtym roku zwrócił ponad 2 miliony bo nie umiał wykorzystać na powodziówki
Oddał pieniądze na budowę siłowni napowietrznej przy targowisku
Oddał pieniądze pozyskane z LGD na plac zabaw w ochotnicy Dolnej
Zanosi się że nie będzie realizował rewitalizacji Bajki na którą Jurkowski pozyskał ponad 8 milionów teraz na oczach zawala i paprze projekt Velo Dunajec. Mało tego to jeszcze intryguje wojta z Łącka i utrudnia realizację kładki do velo dunajec na terenie gminy Łącko
Królowo niech podziękuje Królczykowi za to, że niestety kładki nie będzie ani droga przez lasz krościenka nie będzie asfaltowana
maverick04.08.2019, 09:24
@ Tylmok:
Jego miejsce w szeregu jest na czele gminy Ochotnica, ponieważ w bezpośrednich wyborach większość mieszkańców wybrała go na to stanowisko. Natomiast jak pisze tutaj "wio", obecnego marszałka ludzie nie wybrali na radnego wojewódzkiego i jest marszałkiem w stylu kacyka. To między innymi dlatego uważam że wójt Królczyk powinien się wypiąć na tych wszystkich politruków w Krakowie, bo oni powinni mu czapkować. I tak jest bodaj najlepszym wójtem na naszym terenie, stara się, robi sondy wśród mieszkańców poprzez internet, to trzeba docenić.
Tylmok03.08.2019, 22:18
Velo Dunajec dobija wójt Królczyk, ten człowiek nie umie rozmawiać, wszystkich uważa za głupków, siebie promuje za najmądrzejszego w każdej sprawie, i wcale się nie zdziwię jak kładki do Królowa nie będzie a jedynym powodem jest arogancja Królczyka do Marszałka i do Dyrektora WOJEWÓDZKIEGO ZARZĄDU DRÓG - MYŚLĘ , ŻE PAN MARSZAŁEK pokaże Królczykowi jego miejsce w szeregu.
A w sprawie podpisów pod petycją powinna się zająć prokuratura
wio03.08.2019, 20:03
PO co zapszaszac marszalka, ktorego mieszkancy w demokratycznych wyborach nie wybrali nawet na radnego wojewodzkiego ! przyjechal w teczce z warszawy jak zaPRL partyjny kacyk
Emil.03.08.2019, 17:09
Most Brzegi! Jest najbardziej potrzebny a nie kładki dla rowerów.
Stan03.08.2019, 16:49
Z petycją jest tylko jeden problem, nikt jej nie widział, nikt nie zbierał podpisów, nikt nie zapraszał Marszałka, bo gdzie by się miał spotkać i z kim, kto miałby reprezentować wieś? 800 podpisów to jakaś ściema, za mostem jest ok 150 numerów,a wiedzę na temat Velo posiada garstka zainteresowanych. Na zebranie, kiedy są ważne sprawy przychodzi przeważnie około 100 do 120 osób, do końca wytrzymuje połowa, we wsi która ma ponad 2600 mieszkańców. Widać, że ktoś zakompleksiony chciał zaistnieć, a ludzie od razu hura na Marszałka. Velo buduje Eurovia na zasadzie "zaprojektuj i wybuduj" i jak sobie nie radzi to pogonić, obciążyć karami, a nie pomagać bez przerwy.
Tylmanowianin03.08.2019, 16:43
Królczyk może opowie jak z urzędu marszałkowskiego byli w Królowie co się tam wydarzyło?
Krokus03.08.2019, 13:50
Intencje i uzgodnienia poczynione w ramach konsultacji dość często rozbiegają się z końcowym efektem inwestycji. Racjonalizacja odnośnie kosztów i funkcjonalności, to zdaje się słaby punkt w projektach tego typu.
Jeśli uda się przeforsować chociaż część propozycji, to prawdopodobnie uda się uniknąć wielu patologii, niezbyt optymalnie zbilansowanych kosztów, zagrożeń, które można już było zaobserwować na terenie np. gminy Nowy Targ i innych odnośnie użytkowania nowo powstałych czy też "przebudowanych" dróg pod szlak VeloDunajec.
Serce rośnie, że mieszkańcy Tylmanowej reagują i wychodzą przed szereg z inicjatywą. Gratuluję i życzę powodzenia!
abc03.08.2019, 12:28
może co niektórzy przejrzą na oczy, jak tyłek zaboli i zastanowią się na nową "władzą"?
nie wspomnę o cenach, które nam fundują i w przyszłości zafundują.
bycek03.08.2019, 12:01
kuchcinski przyleci
maverick03.08.2019, 10:54
Z tą petycji od mieszkańców jest tylko jeden problem: otóż suweren jakim jest naród (tak stanowi Konstytucja, w tym przypadku chodzi o mieszkańców) w głowie PiS-owskiego notabla nie ma nic do powiedzenia, jest jak ryby, które głosu nie mają. To on jest od planowania i koncepcji, ludzie są jedynie po to by pokornie go słuchać, z zapartym tchem i otwartymi z podziwu ustami, od czasu do czasu wydając okrzyki zachwytu jaki to pan Marszałek jest mądry. Jak ludzie chcą mu coś powiedzieć to on dla nich czasu nie ma.
A tak w ogóle to wydaje mi się że os. Królowo powinno mieć raczej dostęp do drogi wojewódzkiej aniżeli do Krościenka, ponieważ ewentualna droga w kierunku Krościenka musiałaby dosłownie wisieć na bardzo niestabilnym podłożu leśnym, gdyż znajdujący się tam las bardzo stromo schodzi do Dunajca.
fan politycznej propagandy03.08.2019, 10:41
wielmożny pan marszałek przyjedzie.... przed wyborami, prosić o głosy :)
póki co poczekajcie bo ma was w d**ie :)
jak każdy polityk po wyborach :)
Zobacz pełną wersję podhale24.pl