08.12.2019, 12:09 | czytano: 4364

Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Krauszowie ma salę gimnastyczną (zdjęcia)

zdj. Piotr Waś
"Mały sport – wielka radość… Dziękujemy” - te słowa stały się mottem uroczystości oddania do użytku i poświęcenia nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Krauszowie.
Uroczystość rozpoczęto mszą świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem J.Ex. Ks. Bpa Janusza Mastalskiego. Po mszy świętej cała społeczność szkoły, zaproszeni goście wraz z pocztami sztandarowymi oraz Dziecięco-Młodzieżową Kapelą Góralską Włodzimierza Majerskiego udali się do nowej części budynku szkoły.
Dyrektor szkoły Barbara Stala serdecznie powitała J.Ex. ks. Bpa Janusza Mastalskiego, ks. Proboszcza Jerzego Filka, ks. Mateusza Bochenka, ks. Tomasza Pilarczyka, Siostry Urszulanki, Wójta Gminy Nowy Targ Jana Smarducha, Przewodniczącego Rady Gminy Wiesława Parzygnata, zastępcę przewodniczącego Rady Powiatu Józefę Guziak, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty Bożenę Bryl, Prezes Związku Podhalan oddział Ludźmierz Ewę Iwulską, dyrektorów szkół Gminy Nowy Targ, głównego wykonawcę Marka Głowę, inspektorów nadzoru Rozalię Kowalską oraz Karola Palucha, przedstawicieli OSP Krauszowa i Długopola, radnych i sołtysów Gminy Nowy Targ Andrzeja Bobka i Stanisława Kalatę, przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich Krauszowa i Długopola oraz wszystkich mieszkańców i przyjaciół szkoły. Po przywitaniu gości nastąpiło poświęcenie obiektu przez Księdza Biskupa i uroczyste przecięcie biało – czerwonej wstęgi. Przemówienia Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy oraz Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty przeplatały się ze słowami podziękowania i tymi mówionymi, i tymi wyśpiewanymi przez uczniów. Jak na otwarcie sali gimnastycznej przystało, uczniowie zaprezentowali program sportowy. Imponująca dekoracja zdradzała motyw występu opartego na symbolice kół olimpijskich. Najmłodsze dzieci rozświetliły salę pomarańczowymi strojami i rozpaliły symboliczny olimpijski ogień. Uczniowie klas II-III wcielili się w rolę tańczącego ludu Afryki. Amerykę reprezentowała dynamiczna zumba w wykonaniu dziewczynek z klas IV-V.

Dużo emocji wywołał pokaz jiu-jitsu przygotowany przez chłopców z klas IV-V oraz naszych absolwentów Klaudii i Szymona Lipkowskich. Europa przywitała gości skoczną poleczką w wykonaniu klasy VI. Uspokajająca muzyka i zieleń to występ najstarszych klas, który przeniósł wszystkich w odległą Australię. Widzów zaskoczył na zakończenie pokazów nieoczekiwany zwrot akcji podczas dynamicznego zrywu i gromkiego okrzyku „Dziękujemy”. Dopełnieniem całości bardzo udanego pokazu były jednolite stroje przygotowane przez utalentowanych rodziców, m.in. Małgorzatę Kucharską, Annę Waś, Dorotę Bukowską, Marię Derendal. Po uczcie artystycznej wszyscy udali się na obiad do klas, które na czas uroczystości rodzice i strażacy zamienili w sale bankietowe.

Tak wielka impreza wymagała pracy wielu osób, wśród których byli dyrektor szkoły Barbara Stala oraz nauczyciele i rodzice, a w szczególności Włodzimierz Majerski, Renata Lipkowska, Celina Błaszczyk, Bogumiła Czubińska- Truty, Elżbieta Cetera, Agata Pawlikowska, Urszula Kułach, Dominika Ustupska, Joanna Skowrońska- Wilczek, Andrzej Marek, Piotr Waś, Rada Rodziców z Marią Szczęch na czele, panie z Koła Gospodyń Wiejskich oraz nasi strażacy.

Dzięki oddaniu do użytkowania sali gimnastycznej, uczniowie będą mieli dogodne warunki do uprawiania różnych dyscyplin sportowych, nie tylko podczas lekcji wychowania fizycznego, ale także na zajęciach pozalekcyjnych. Pamiętajmy, że "wspierając rozwój dzieci, siejesz dobro, a zbierasz plon wdzięczności".

źródło: szkoła, tekst Celina Błaszczyk/ zdj. Piotr Waś
Może Cię zainteresować
zobacz także
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl