17.01.2020, 09:31 | czytano: 3632

"Kościelisko. Do zobaczenia. Tak wiele." Kodeks reklamowy Gminy Kościelisko (zdjęcia)

zdj. Piotr Korczak
KOŚCIELISKO. Podczas konferencji prasowej w Centrum Informacji Turystycznej w Kościelisku wójt Roman Krupa wraz ze swoimi pracownikami przedstawili efekty dwuletniej pracy nad Systemem Identyfikacji Wizualnej Gminy Kościelisko.
System składa się z dwóch części: pierwsza związana jest z oficjalnym funkcjonowaniem gminy, Urzędu Gminy, jednostek gminy itd. To część w dużej mierze oparta o herb, który istnieje od początku powstania samorządu.
Symbol gminy autorstwa Sebastiana Pitonia został przy okazji nieznacznie odświeżony, aby bardziej odpowiadał zasadom heraldycznym i dokładnie opisany, by zatrzymać jego niekontrolowaną modyfikację. Powstała Księga znaku herbu określająca zasady jego stosowania. To pierwszy taki dokument wśród samorządów na Podhalu. W oparciu o te opracowania powstała także cała linia nowoczesnych materiałów służących oficjalnej komunikacji gminy z mieszkańcami, poczynając od papieru firmowego w wielu wariantach, a kończąc na wzorze prezentacji slajdów.


Druga cześć komunikacji – marketingowa, czyli służąca komunikacji z turystami, opiera się na logo. Zespół roboczy pracujący nad Systemem po dyskusjach i analizach doszedł do wniosku, że na logo powinny składać się dwa najważniejsze elementy identyfikacji jednostki samorządowej - ludzie, lokalni bohaterowie, czyli góralka i góral oraz natura, krajobraz. Logo uzupełnia linia graficzna, przez którą gmina komunikuje się z mieszkańcami oraz turystami w celach poza-urzędowych.

Linia składa się wielu wariantów, ten zabieg pozwolił stworzyć rozpoznawalną wizualnie markę, która wciąż ma możliwość rozwijania się o nowe elementy.

Trzecim elementem Systemu jest tzw. claim, czyli hasło promujące Gminę, kilka słów, które łatwo wpadają w ucho, a jednak dużo mówią o walorach gminy. To hasło to: "Kościelisko. Do zobaczenia. Tak wiele". Hasło to można rozumieć na dwa sposoby. Po pierwsze dosłowne – komunikujemy wprost: w Kościelisku jest TAK WIELE do zobaczenia. Po drugie – Kościelisko wie, że wrócisz lub już wracasz, dlatego zamiast się witać, czy żegnać - sygnalizuje: DO ZOBACZENIA – tłumaczy Daniel Wahl koordynator projektu.

Nad przygotowaniem SIW pracował zespół roboczy powołany przez wójta gminy. Jego prace koordynował sekretarz gminy Mariusz Koperski, a kontaktami z wykonawcą czyli katowicką firmą Kolektyw Musk zajmował się Daniel Wahl z Centrum Informacji Turystycznej w Kościelisku. Ponadto członkami zespołu byli: radne poprzedniej kadencji Elżbieta Watycha i Emilia Glista, radni obecnej kadencji Artur Bukowski i Maciej Krzeptowski, kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Agnieszka Grzegorczyk i dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Regionalnej w Kościelisku Małgorzata Karpiel-Bzdyk. W pracach zespołu uczestniczył też Roman Krupa, najpierw jako radny, a potem jako wójt gminy oraz skarbnik gminy Stanisława Czubernat.


Hasło promujące gminę powstało po warsztatach przeprowadzonych przez Agnieszkę Starzyńską z krakowskiej firmy Saints. Copywriters & The Advertising Orchestra.

pk/ zdj. Piotr Korczak
Może Cię zainteresować
komentarze
podhalanin17.01.2020, 11:42
To nie jest śmieszne, co się wyprawia za stołem. Wójcie, Panie Krupa! Pan jest przedstawicielem prawa w tym przypadku. Ludzie, przedstawiciele mieszkańców. Wy tak codziennie?
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl