24.03.2020, 13:38 | czytano: 4991

Pierwsze umowy podpisane. Duże roboty drogowe w Krośnicy

Arch. Podhale24.pl
Powiat nowotarski, województwo małopolskie i samorząd proszowski podpisały umowę partnerską, na mocy której w Krośnicy przebudowane zostaną drogi powiatowa i wojewódzka.
Roboty budowlane na drodze powiatowej na odcinku 1,2 km obejmować będą modernizację nawierzchni i poszerzenie jezdni do szerokości 6 m, wykonanie chodnika o szerokości 2 m, wykonanie elementów drogi (pobocza, zatoki autobusowej, rowów, kanalizacji deszczowej oraz przepustów), wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
Drugi etap prac obejmie w Krośnicy przebudowę półtorakilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej. W tym przypadku prace obejmą wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, frezowaniu istniejącej nawierzchni, wzmocnieniu krawędzi jezdni, wykonaniu warstw podbudowy jezdni oraz warstwy ścieralnej, czyszczeniu rowów przydrożnych, a także remoncie zatok autobusowych. Roboty prowadzone będą wyłącznie w granicy pasa drogi wojewódzkiej. W granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej zostanie przeprowadzony remont dróg gminnych oraz zjazdów do posesji, demontaż starych barier drogowych.

Z kolei po stronie słowackiej zaplanowano modernizację nawierzchnię pomiędzy obszarami gmin Hniezdne i Kamienka.

W ostatnich dniach Powiat Nowotarski, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie i przedstawiciele Preszowskiego Kraju Samorządowego podpisali umowę partnerską w tej sprawie. Projekt pn. „Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych - Etap III” ma otrzymać dofinansowanie z programu współpracy polsko-słowackiej.

oprac. r/ Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Może Cię zainteresować
komentarze
kich z robór24.03.2020, 17:45
Może pokończcie to co zaczęte od Nowego Targu do Szczawnicy. PiS robi bałagan na każdym kroku. Kto to zakończy i kiedy?
Mis24.03.2020, 16:31
Co tam jest do roboty
Obywatel24.03.2020, 16:26
A za most w Dębnie to kto i kiedy się weźmie?
kierowca24.03.2020, 16:20
Koniec i efekt tych prac to może ,,wieki,, ale coś robią, cieszy!!!
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl