26.04.2020, 11:32 | czytano: 13322

Spór o zakład pogrzebowy: legalny, czy nie. Konkurencyjny dla miejskiej kaplicy, czy nie

zdj. Michał Adamowski
NOWY TARG. Na posiedzeniu Komisji skarg, wniosków i petycji wywiązał się spór pomiędzy przedstawicielką mieszkańców ul. Norwida i Ustronie Górne protestujących przeciwko otwarciu nowego zakładu pogrzebowego, a pełnomocnikiem prawnym przedsiębiorcy. Oliwy do ognia dolał radny, który zagroził kobiecie podjęciem kroków prawnych.
Sprawa dotyczy funkcjonującego od kilku miesięcy zakładu pogrzebowego przy ul. Norwida. Wcześniej był to zakład kamieniarski. Przedsiębiorca stara się teraz o jego sformalizowanie, na co nie zgadzają się sąsiedzi oraz burmistrz Miasta. Mieszkańcy protestują przeciwko próbom zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, który nie dopuszcza na tym terenie tego rodzaju działalności (o co zabiega przedsiębiorca), a Grzegorz Watycha odmawia wydania zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania z miejscem zagospodarowania przestrzennego.
"Nie prowadźmy jałowej dyskusji"

Sprawę referował radnym z komisji Skarg, wniosków i petycji naczelnik Wydziału Rozwoju, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami.

- Mieszkańcy ulicy i właściciele działek przy Norwida wnieśli petycję, by nie dopuszczać do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 24 Dział, czyli fragmentu między Ustoniem, a ul. Norwida. Na dzień dzisiejszy trwa procedura zmiany tego planu. Jesteśmy na etapie sporządzania projektu. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to w ciągu miesiąca projekt zostanie skierowany do opiniowania i uzgodnień, potem będzie wyłożony do wglądu publicznego, a wówczas każdy będzie miał prawo zgłosić uwagi do tego projektu. Od rozpatrzenia tych uwag będzie zależała dalsza procedura. Jeżeli któreś uwagi burmistrz uwzględni, wówczas ponawiamy opiniowanie i uzgodnienia i ponawiamy wyłożenie publiczne. Na końcu państwo radni otrzymują projekt uchwały razem z załącznikami, odbywa się debata na komisji, a potem głosowanie na sesji. Radni na końcu decydują w jaki sposób ten plan będzie zmieniony. Póki co - petycja dotyczy tego, by nie zmieniać mpzp dla tego obszaru - tłumaczył Wojciech Watycha.

Paweł Liszka upewniał się, że na etapie procedury zmiany planu - radni nie mogą wnosić uwag i poprawek. - Nie prowadźmy jałowej dyskusji, żebyśmy nie stwarzali podstaw, żeby plan został potem przez kogokolwiek unieważniony - przestrzegał radny.

- Na tym etapie organem, który sporządza projekt zmian planu miejscowego jest burmistrz - potwierdził naczelnik Watycha. - Rada Miasta dyskutuje i przyjmuje uchwałę na zakończenie procesu planistycznego - powtórzył.

"Radni powinni się wypowiedzieć, czy wspierają mieszkańców"...

- Czyli jeśli chodzi o pierwszą część petycji - to nie ma sensu toczyć zbędnej dyskusji. Z kolei druga część, dotyczy nielegalnej działalności. Ale od tego są inne organy. My tego nie rozstrzygniemy. Nawet gdybyśmy chcieli robić wizję lokalna, to jest to teren prywatny i nas tam nie wpuszczą. Zakończmy procedowanie tego punktu i odrzućmy petycję - proponował radny Liszka.

Poparł go Bartłomiej Garbacz, uznając, iż radni na razie nie powinni się zajmować kwestią zmian w planie zagospodarowania. - Zasadniczo ten wniosek zawarty w petycji nie różni się niczym od innych wniosków przekładanych do burmistrza o zmianę mpzp. Przy czym tutaj jest wniosek o "niewprowadzanie zmian" albo "wprowadzenie zmiany, która uniemożliwi realizację określonych przedsięwzięć". W normalnym trybie, takie wnioski nigdy nie trafiają na Komisję skarg, wniosków i petycji, tylko są rozpoznawane przez wydział merytoryczny, a następnie przez komisje urbanistyczno-architektoniczną. Jeśli są zasadne, to są uwzględnianie w projekcie planu. Kompletnie nie ma potrzeby, żeby nad tym teraz debatować - podsumował radny Garbacz.

Radca prawny Urzędu Artur Pustówka zaprotestował mówiąc, że radni jednak powinni zająć swoje stanowisko. - Wpłynęła petycja. Służy ona obywatelom do podejmowania inicjatywy. Nieprowadzenie dyskusji na ten temat uważam za błędne - stwierdził prawnik.

Burmistrz również uznał, że na petycję trzeba zareagować. - Trzeba się skupić na treści samej petycji, tym bardziej, że dotyczy mieszkańców. I w tym duchu radni powinni się wypowiedzieć: czy wspierają mieszkańców, czy się zgadzają z tymi opiniami zawartymi w petycji. Ogólnie, bez konkretnych rozstrzygnięć co do planu zagospodarowania przestrzennego. Tego chyba mieszkańcy reprezentowani przez panią Podkanowicz oczekują - argumentował Grzegorz Watycha.

"To jest działalność nielegalna"

Po słowach przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji - Krzysztofa Sroki, że "bardzo ważne jest zaangażowanie mieszkańców" i odrzucenie bez dyskusji petycji to "bicie w społeczeństwo obywatelskie" - pozostali członkowie komisji zgodzili się, by głos zabrała przedstawicielka protestujących mieszkańców.

- Zakład działa już ponad rok. To jest działalność nielegalna, ponieważ zakład dostał pozwolenia od starosty na warsztat rzemieślniczy z salą ekspozycyjną, czyli zakład kamieniarski. Ten pan wybudował sobie zamiast warsztatu rzemieślniczego - kaplicę, w której odbywają się pochówki, organizuje ceremonie pogrzebowe, modlitwy. Nie trzeba dużo szukać - proszę wejść do internetu i zobaczyć jak pan Sięka się ogłasza i co on proponuje - mówiła Kazimiera Podkanowicz. - My to z własnych okien, balkonów i tarasów widzimy i absolutnie nie wyrażamy na to zgody. Będziemy walczyć do końca. Ten pan działa tam od lat. Wcześniej zasypał śmieciami cały potok, z rozbieranych nagrobnych pomników wysypał skarpy. Do dzisiaj leżą tam całe części starych pomników. A składowanie tego absolutnie musi mieć odrębne miejsce. I tak mamy z panem Sięką od lat. Mnie z mężem podał do sądu za to, że pisaliśmy skargi do Urzędu Miasta. Wtedy pan Marek Fryźlewicz był burmistrzem i oczywiście nic nie dało się załatwić. Ostatecznie jak pan Sięka nie został administratorem cmentarza to uznał, że to jest nasza wina, ponieważ pisaliśmy pisma do Urzędu Miasta. W sądzie nas oczyszczono z zarzutów. /.../ No litości. Jak ten pan działa... To się w głowie nie mieści, jak można w ten sposób prowadzić działalność gospodarczą - mówiła nowotarżanka i dodała, że w zakładzie organizowane są pogrzeby. Po czym wskazała na jednego z radnych mówiąc, że on sam "niedawno organizował tam pogrzeb członka swojej rodziny".

To rozgniewało radnego: - Żadnego pogrzebu nie organizowałem. Pogrzeb organizowała firma z Krakowa. /.../ Wnioskuję, żeby pani to odwołała, bo powezmę odpowiednie kroki, jeśli jeszcze raz pani powie to nazwisko! Proszę więcej nic nie mówić, bo to są rzeczy osobiste! Panie przewodniczący, proszę to przerwać - mówił podniesionym głosem.

Nim przewodniczący komisji zdołał zareagować, nowotarżanka dodała: - Do dzisiaj wisi ta klepsydra na płocie pana Sięki. Zwracając się do reszty radnych zapytała: - To, że pan Sięka działa nielegalnie, to was w ogóle nie interesuje?

"Zakład pogrzebowy jest, ale go nie ma"

Tu głos zabrała przedstawicielka przedsiębiorcy. - Pani kieruje nieprawdziwe oskarżenia wobec państwa Sięka. Zwracam uwagę, że nieprawdą jest iż prowadzi on nielegalną działalność. On ma pozwolenia na zakład kamieniarski i taka działalność jest tam prowadzona. Nie przeczę, że pan Sięka prowadzi usługi zakładu pogrzebowego, ale nie prowadzi tych usług w tym budynku - stwierdziła Karolina Szews. Prawniczka dodała, że "kwestia tego, czy aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pozwala na użytkowanie tego budynku na zakład pogrzebowy i jaki będzie kształt przyszłego planu to jest już w gestii burmistrza, a nie radnych".

- To burmistrz wydaje zaświadczenie w tym zakresie. Chociaż jest szereg problemów, bo pan burmistrz za wszelką cenę nie chce tego zaświadczenia wydać i pomimo wskazań organu wyższej instancji - nie stosuje się do nich. Wymyśla nowe argumenty dlaczego tego zaświadczenia wydać nie może - dodała mecenas Szews.

- Pani kłamie bezczelnie - zareagowała Kazimiera Podkanowicz.
Wymianę zdań między paniami zgasił prowadzący obrady. Wcześniej jeszcze prawniczka dopytywała mieszkankę ul. Norwida, czy ta potrafi udowodnić, że zakład prowadzi działalność, czy na przykład "ma zdjęcia zwłok w workach".

Kara za twarde stanowisko?

Marek Fryźlewicz przypomniał, że "sprawa toczy się prawie rok i to jest pewna opieszałość, bo nie ma chęci rozmowy". Uwaga radnego była skierowana do burmistrza Nowego Targu, który od miesięcy odmawia wydania przedsiębiorcy zaświadczenia o zgodności sposobu użytkowania nieruchomości.

Ten wątek podniósł także Bartłomiej Garbacz: - W piśmie pani pełnomocnik jest, że zainteresowani występowali o wydanie zaświadczenia o zgodności planowanej zmiany sposobu użytkowania z mpzp. Unikanie wydania zaświadczenia powoduje, że narażamy Gminę-Miasto na wypłatę odszkodowania. Mamy ustawę o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych i to jest to, czym możemy go obciążyć za wydanie decyzji z naruszeniem prawa - tłumaczył

- Nie jest sprawą radnych ingerowanie w decyzje burmistrza. To nie jest właściwe miejsce, by o tym mówić - oponował radca prawny.

- Mam prawo mówić o tym, jeżeli takie postępowanie może spowodować powstanie negatywnych skutków finansowych dla budżetu. Nie wnikajmy w kwestie relacji sąsiedzkich, skupmy się na tym, na co mamy wpływ i co może nieść negatywne konsekwencje - upierał się radny Garbacz.

Jak dodała mecenas Szews "burmistrz twierdzi, że to on interpretuje plan w sposób właściwy, a Samorządowe Kolegium Odwoławcze pisze, że ta decyzja jest bledną". - Przykre jest to, że burmistrz nie czuje się związany wskazówkami organu drugiej instancji, robi się wszystko, by jak najdłużej tę sprawę procedować. SKO stwierdziło przewlekłość postępowania. Burmistrz wymyśla nowe interpelacje tego planu, natomiast ja widzę uporczywe działania na niekorzyść przedsiębiorców. Sam powiedział, że się bo konkurencji, więc nie wydaje zaświadczenia, by miejski zakład pogrzebowy mógł funkcjonować - oświadczyła pełnomocnik przedsiębiorcy.

"Burmistrz stoi za mieszkańcami"

- Dla opozycji to chyba dobrze, jak burmistrz będzie karany. Ale burmistrz stoi za mieszkańcami. Plan zagospodarowania zawiera lukę i jest niedookreślone jaki rodzaj działalności może być prowadzony w terenie mieszkaniowym. Dlatego burmistrz odmawia wydania takiego zaświadczenia, bo plan nie dopuszcza lokalizacji w tym miejscu usług pogrzebowych. To burmistrz jest organem sporządzającym plan i tak go interpretuje - tłumaczył swoje stanowisko Grzegorz Watycha. - Wnioskodawcy dostawali odmowę, ale z uporem wykorzystując środki odwoławcze domagają się stwierdzenia, że dom pogrzebowy miedzy domami jednorodzinnymi może funkcjonować. Z całej Polski jest masa przykładów - jakie to rodzi konflikty. Chcemy potem przez całe lata rozpatrywać konflikty pomiędzy mieszkańcami, a przedsiębiorcą, który upatrzył tam sobie miejsce na prowadzenie działalności i to takiej, która jest zastrzeżona dla właściwości komunalnej? - pytał radnych.

Zwracając się do radnego Garbacza, burmistrz dodał: - Pan martwi się, że my będziemy mieć konsekwencje finansowe, a nie martwi pana, że dom pogrzebowy na cmentarzu, który jest własnością miasta i jest przez miasto utrzymywany, będzie stał pusty? To też są konsekwencje finansowe dla miasta. Dlatego w granicach cmentarza jest możliwość prowadzenia działalności domu pogrzebowego. Mamy na lotnisku nowy cmentarz. Nie mamy w budżecie pieniędzy, więc tam można było zaproponować w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego wybudowanie kaplicy, a nie pod nosem naszej, miejskiej kaplicy - budować prywatną.

- Podzielam obawy Bartłomieja Garbacza. To może doprowadzić do tego, że nasz budżet zostanie obciążony. A to my się składamy jako mieszańcy na ten budżet - wtrącił Paweł Liszka. I zauważył: - Mamy dwa zakłady pogrzebowe funkcjonujące między domami - na św. Anny i na Zaciszu. Jeden z nich jest w zwartej zabudowie - argumentował.

"Trzeba było od razu wystąpić o pozwolenia na budowę domu pogrzebowego"

- Popieram pana Garbacza i jego troskę. Pan burmistrz się obawia konkurencji, a konkurencja nie jest zła. Sprawa zapewne skończy się w sądzie, bo widzę, że już dzisiaj pan burmistrz postawił się po jednej stronie - skomentował Marek Fryźlewicz.

- Panie Marku, pan był burmistrzem to pan wie, że miasto nie prowadzi działalności konkurencyjnej w zakresie zakładu pogrzebowego, tylko wynajmowania sali pożegnań, kaplic i chłodni. Natomiast zakłady pogrzebowe prowadzą działalność w postaci usług organizowania pochówków - odpowiedział Grzegorz Watycha. - Dopiero jak miasto administruje domem pogrzebowym na cmentarzu - do czego ja doprowadziłem - to teraz jest jakaś konkurencyjność na cmentarzu tych usług. Nagle zniknęły z alejek słupy, które ograniczały możliwość działalności tylko dla jednego zakładu, który miał wąskie multikary i mógł przyjeżdżać i świadczyć usługi kamieniarskie. Dopiero teraz jest to otwarte i konkurencja została przeze mnie wprowadzona w szerszym zakresie - dodał.

Zwracając się do Karoliny Szews, zapytał: - Pani mecenas, dlaczego pani mocodawcy nie zrobili domu pogrzebowego - skoro uważają, że to zgodne jest z planem miejscowym - tak jak to w prawie budowlanym pisze? Tyko najpierw uzyskali pozwolenie na budowę zakładu kamieniarskiego z salą ekspozycyjna, bryłę zakładu i sali zaprojektowali w formie kaplicy, a teraz występują o zaświadczenie, że to jest zgodne z planem? Trzeba było od razu wystąpić do starostwa o pozwolenia na budowę domu pogrzebowego. Wtedy byłoby wszystko legalne, jak w książkach.

- Możemy wybudować budynek, a potem zmienić jego przeznaczenie i sposób jego użytkowania. Mamy takie prawo. Zdecyduje o tym ostatecznie starostwo, ale niezbędne jest zaświadczenie od burmistrza. A obowiązkiem pana burmistrza jest stwierdzenie, czy coś jest zgodne z planem zagospodarowania, czy nie. Wygląda to tak, że burmistrz szuka kruczków prawnych, by nie wydać zaświadczenia - odpowiedziała mecenas Szews.

Posiedzenie miejskiej komisji zakończyło się decyzją, iż petycja mieszkańców Norwida i Ustronia Górnego przekazana zostanie burmistrzowi w ramach prawidłowej procedury planistycznej. - Mamy rozeznanie co do argumentów jednej i drugiej strony. Do dyskusji wrócimy na końcowym etapie uchwalania planu i wtedy zdecydujemy - podsumował przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Luberda.

not. SPalka
komentarze
Marcin29.04.2020, 19:34
Jestem przedsiębiorcą prywaciarzem i nie popieram lewych, nielegalnych działalności!!!
Prawny obywatel29.04.2020, 19:10
Ludzie tu chodzi o nielegalnosc inwestycji !!! I kropka!!! trzeba bylo myslec wczesciej zanim się wpakowalo pieniadze!!!
Nowotarżanka29.04.2020, 19:08
Dla jasności!! ten artykuł nie dotyczy reklamowania sie zakladow pogrzebowych.....zresztą jak Inwestor moze od tak długiego czasu sie reklamować ..robic tam pogrzeby jesli od poczatku wiedzial ze nie moze tam otworzyc takiej działalności!!!
Dobrze ze Burmistrza mamy konkretnego i prawnego!!! Szkoda mieszkańców...nie chcialabym byc na ich miejscu...
Julia29.04.2020, 18:12
Bardzo dobrze !! Nielegalne zamknąć. Pamietam jak ten Pan był administratorem Zły człowiek nic więcej Chamski. Jego Syn prawie potrącił nas na skuterze na alejce jak prowadziłam ojca nad grób mamy śmiał się ze cmentarz to jego teren. Źli ludzie bardzo
Skoro mowa o reklamach...29.04.2020, 17:29
Zakłady Państwa Brzostowskich i Nyczów nie są reklamowane po całym mieście ostentacyjnymi reklamami, bo widocznie tego nie potrzebują. A wiele o inwestorze Sięce jako człowieku mówi postawienie reklamy nielegalnego zakładu dosłownie przed oknami konkurencji. Ta piękna reklama wspiera się na zdezelowanym, starym samochodzie ... to jest odwzorowanie tego na czym wspiera się ta cała szemrana inwestycja .... ale wszystko na miarę XXI w. haha
Maria29.04.2020, 17:17
Człowieku jakie dywany gdzie ty dywany widziałeś na cmentarzu w kaplicy ??? Z tego co pamiętam to są ciemne płytki... Chyba coś pomyliles
do obserwator29.04.2020, 10:02
MOŻE NIE RÓB TEJ REKLAMY . Tak się składa ze też kilkakrotnie korzystałem z ich usług. Jest dokładnie odwrotnie jak piszesz. Sala modlitewna to istny obskur rodem z lat 80. kiczowate plastykowe flakony na kwiatu udające zloty kolor i wydeptane chodniki dywanowe Za to cena..... oferta typu. Jak chcesz to bierz,nie to nie. Foch i obraza majestatu. Gdzie widzisz profesjonalizm ? Pojęcia nie mam.
do: Obserwator28.04.2020, 22:38
Zgadzam się z tą opinią w 100 procentach.
mm28.04.2020, 15:38
W kaplicy cmentarnej zimno obskurnie ,okna trzeba wymienić mało miejsca ludzie marzną .Czasy się zmieniły i oczekujemy lepszych standardów.Jak przedsiębiorca ma lepiej ,ładniej chcę wybrać i iść do niego.
e.leclerc28.04.2020, 15:37
Sięka z legitymacją Fryżlewicza przez lata na granicy prawa uwałszczyli się na cmentarzu tworząc z niego własne ranczo. opłaty, wymagania, monopol. Zwyczajne chamstwo. teraz władza się zmieniła i nagle kuku! Myli się im spryt z cwaniactwem. Wydać niezgodność z mpzp i tyle. zawiadomić wszystkie organy kontrolne. KONIEC KOLESIOSTWA! BRAWO WATYCHA
Obserwator28.04.2020, 15:31
Niestety(dla moich bliskich) korzystałem już kilkakrotnie z zakładu przy św. Anny p. Brz.(nie chcę robić reklamy ale ten zakład reklamy nie potrzebuje) pełna profesja, kompetencja, pomoc w trudnych chwilach tak potrzebna. Powinienem powiedzieć, polecam choć w tej sytuacji nie byłoby stosowne, lecz niestety takie życie i gdybym musiał korzystać z tego zakładu, skorzystam.
nowotarżanin28.04.2020, 09:20
wujek przechpnął p ś i tyle w temacie
Bartłomiej28.04.2020, 08:25
NIELEGALNE ZAMKNĄĆ, NIEZGODNE Z PLANEM ZAMKNĄĆ !!!
2 miesiące czekałem na pozwolenie podniesienia dachu nie dostałem go
i co podniosłem ?? NIE BO TAKIE JEST PRAWO !!!
PISZECIE TAKIE BZDURY, ŻE GŁOWA BOLI !!!
Do kinoman27.04.2020, 22:05
@kinoman, święta racja, że to przedsiębiorcy dokładają najwięcej do budżetu swoją ciężką pracą.Ale akurat tego pana przedsiębiorcy to średnio dotyczy, musiałbyś lepiej poznać historię jego działalności cmentarnej.
Trzeba działać27.04.2020, 21:59
Wstążka, też mi to przeszło przez myśl! Inwestor niezwłocznie powinien zgłosić te karygodne działania do organów ścigania i pociągnąć do odpowiedzialności wszystkich którzy na niego donoszą, urzędników którzy nie współpracują itdDziwne, nawet do jakiegoś programu w tv powinien iść a tu ... nie broni się? Dlaczego???
Obiektywna27.04.2020, 21:51
Mieszkańcy zazdrośni, burmistrz blokujący przedsiębiorczość, teraz zaczęły się dziwnie nagle pojawiać głosy, że zastępczyni też na złość inwestorowi robi hmmm... a co z Panią inspektor nadzoru budowlanego? Czemu nikt tutaj nie powie, że złośliwie nie dość że powiedziała, że zostało złamane prawo to jeszcze wstrzymała działalność zakładu...i nikt nic w jej stronę? Żadnych uwag jak tak można? A jeszcze zapomniałam że nawet konkurencja opłaca sąsiadów. Tylko jakoś to Panią Inspektor omijają te wszystkie zarzuty... ciekawe, ciekawe.
Wyborcy27.04.2020, 19:37
@Bożena
Wracaj do przedszkola uczyć się pisać a potem podstawówka i dopiero do urzędu. Nie wiesz kto stoi za tym nieszczęsnym zaświadczeniem, którego nie ma? Tym razem odszkodowanie zapłaci Watycha ze swoich jako funkcjonariusz publiczny, który świadomie naruszył prawo. Dopilnujemy tego. Nie bój żaby. Dość już tego chaosu i fuszerki
Bożena27.04.2020, 17:07
@Gang Olsena to w sumie dziwne bo tak jak pisał wierny czytelnik tam mieszkancy już złościli się 10 lat temu na zasypywanie Potoczak a Pani Asia wtedy makaronu na uszy mir mogła kręcić
Wstążka27.04.2020, 16:53
Tak głośno myślę. A gdyby sprawą niewydania zaświadczenia zainteresować prokuraturę. Gdyby urzędnikowi który zawalił groziło postępowanie może a nawet na pewno musiałby wsypać inicjatorkę tej akcji.
d27.04.2020, 16:35
Burmistrzu nie zmieniaj zdania, bardzo proszę!
Kinoman27.04.2020, 16:31
Do@Miastowa. Oj nieładnie tak przytakiwać komuś, że jest się czyimś poplecznikiem. Rozejrzyjcie się wszyscy dookoła, przypatrzcie się uważnie wszyscy swoim sąsiadom, nikt nie jest krystaliczny. Nawet Burmistrz, jak się dowiadujemy o tej jakiejś drodze. Tak się składa że też jestem przedsiębiorcą, zaczynałem od zera a teraz jest bardzo dobrze, ale tylko dzięki mojej ciężkiej fizycznej pracy. Jak myślicie kto napędza motor finansowy w tej naszej mieścinie? Chyba nie myślicie, że budżetówka, bo na palcach jednej ręki można policzyć pracę państwową, reszta to wszystko firmy prywatne, przedsiębiorcy, właściciele sklepów, restauracji, siłownie, fryzjerzy, kosmetyczki itp., nawet przedszkola - oprócz dwóch i żłobki są prywatne. Kto daje tym wszystkim zatrudnionym pracę, na pewno nie zrozumie tego ten, co siedzi sobie na ciepłej posadzie w państwówce. Więc jak czytam opinie, że Burmistrz jest prawy i takie tam, to sam wiem kto to wypisuje. A te drogi jakieś na Grel, że też nielegalne to już nikt nie komentuje. Żeby coś komentować trzeba się orientować. Trzymam kciuki za wszystkich przedsiębiorców.
nielegalna kaplica centrum27.04.2020, 14:49
Kazdy kto pamieta dzialnosc Sieki na cmentarzu wie jakie utrudniania wprowadzal Te jego wynalazki zawory czasowe byla udreka przy podlewaniu kwiatow na grobachPelny monopol badz utrudnienia przy budowie remoncie nahrobkow na terenie administrowanaym przez Sieke! Sieka zrobil samowole postawil urzednikow przed faktem dokonanym i jesli jest jakas sprawiedliwosc to samowolny SIEKA powinien poniesc konsekwencje Ci co tu bronia sieki to klakierzy badz sam sieka Bo on w swoich racjach nie mial szacunku do innych egzekwowal nawet "po trupach" bo prawo tak to wyjasnial!
Gang Olsena27.04.2020, 13:45
Na mieście mówią, że makaron na uszy nawinęła znowu pani Asia i jej kumoszka. Cierp ciało jak żeś chciało. Co to za burmistrz, który nie chce wydać zaświadczenia obywatelowi i to przez prawie dwa lata? Kompromitacja a reszta prymitywna narracja o konkurencyjności. Czego? Sypiącej się kaplicy z lat 70-tych?
Potencjalny przyszły27.04.2020, 13:17
Wiadomo dla ludzimyślacych,ze taki budynek powstanie wcześniej czy póżniej,dla ludzi myślacych ,recon cmentarza ,to że powstał nielegalnie jest już in a sprawa,że legalnie by nie powstał.to że inwestor ma w ... wszystkich,a zwłaszcza potencjalnych klientów, to też wiadomo nie od dzisiaj,maksyma- kto nie ma miedzi,na ... siedzi ,jest w tym przypadku mocno eksponowana,rozwiazaniem byłoby dopuszczenie,prekwalifikowanie gruntu ,pod I west Jerusalem takie jak ta,chyba normalne na całymświecie i może w czasie powstała by konkurencja np. obok,a Bogdan na nowo / za karę/ od samego poczatku starania w ty samym czasie. co inny inwestor,ze prób przekupstwa i monopolizacji,bo to głównie o to chodzi,cawiaczek znany z administrowania na cmentarzu
krzestny27.04.2020, 12:54
A co to za kumoter zaplanował taką ładną lukę w planie? Wspaniała sprawa taka luka. Ja też chce!
Niech będzie co chce byle legalne27.04.2020, 12:43
Cokolwiek co będzie zgodne z przepisami i planem może tam powstać, czy to burdel czy sala weselna, wtedy nikt nie będzie miał podstaw do tego żeby się sprzeciwiać. Narazie takie podstawy są, bo zostało złamane prawo budowlane, a burmistrz owszem jest od wydawania zaświadczeń, ale na szczęście nie w ciemno i ma swój rozum.
Jolka27.04.2020, 11:08
Ha to jest pomysl dla inwestora ..nie bedzie zakladu pogrzebowego zrobic Dom uciech przerobic na pokoiki przeciez to tez usluga i chyba sie miesci w planie. Wtedy pani bedzie zadowolona ...
prawy Burmistrz???27.04.2020, 11:03
Mieszkancy kochanii wasz Burmistrz jest tak prawy ze legimityzowal swoja osoba burmistrza samowolke Obeliska i wtedy nie sprawdzal czy plan zagospodarowania tego terenu pozwala na to i nadzor wypowiedzial sie ze jest to naruszenie prawa a wiec NIELEGALNE . Droga na Niwe powstala i zostala uroczyscie otwarta bez odbiru czyli czytaj NIELEGALNIE Targowica ..ITP. Taki jest prawy burmistrz .A skoro sam powiedzial ze jest LUKA w planie to ludzie skorzystali a teraz sie z nimi walczy.
Klientka27.04.2020, 10:49
Zakład działa w pełni legalnie jeśli chodzi o organizację pogrzebów. Z tego co wiem chłodnie i "kaplica" nie są w użyciu. Za to spotkałam tam świetna obsługę i pomoc w trudnej sytuacji. Polecam
@Imprezka27.04.2020, 10:15
Nie nowoczesne tylko najnowocześniejsze żaluzje, tak jak reklamuje swój zakład pogrzebowy. Tak wiem, że ten Pan przyzwyczajony do opłacania, ale jej nie musi nic opłacać, bo ta Pani nic od niego nie chce. Jak zapłacimy odszkodowanie dla inwestora z naszych pieniędzy jak mówisz to zapłacimy też następne dla ludzi których wartość domów i działek spadła. A z tymi rzeczami ostatecznymi.... też zadbaj o swój grobowiec, bo czy go widzisz czy nie to wszystkich czeka to samo i nie znamy dnia ani godziny,
KTT27.04.2020, 09:55
Wydanie zaświadczenia jest prostą czynnością urzędniczą, która przerasta naszego włodarza. Panie Grzegorzu proszę się podać do dymisji, bo to już nie jest blamaż tylko ekstra wtopa, która przekreśla pana jako urzędnika.
Miastowa27.04.2020, 08:48
Do @kinoman broni Pan przedsiębiorcę /ów *** czyli jest Pan jego i nie tylko jego poplecznikiem. Burmistrz Miasta i Rada Miasta N.Targ mają obowiązek zgodnie z przyrzeczeniami dbać o rozwój miasta zgodnie z przepisami prawa ,bo po to jest prawo tworzone. Nowotarscy biznesmeni myślą ze im wszystko wolno. Prawda obroni się sama, PINB w N.Targu temat zna to uważam że sprawa nie pójdzie pod dywan .Inwestor pobudował podstępnie i myślał że się mu uda . To inwestor niech płaci odszkodowania i kary za wprowadzanie w błąd urzędy państwowe i w sąsiedztwie właścicieli nieruchomości . Niech założy w tym lokum agencję towarzyską, te uslugi zawsze na topie, dobre profity, w okazałym budynku. Też biznes bez podatków.
ToJa27.04.2020, 08:40
@Janusz problem jest w tym, że miejscowy plan przewiduje jedynie drobną działalność, m.in.rzemieslniczą. sala weselna o tak dużej kubaturze, nie powinna tam też być.
k27.04.2020, 08:40
Jak to można zmienić przeznaczenie budynku z czasem? Nie piszcie bzdur. Jak ktoś ma zgodę na zakład fryzjerski a otworzy salon masażu to mu przybytek zamkną i słusznie. W Zakopanym chyba na Szymony był podobny przypadek otworzyli sklep spożywczy w lokalu po kwiaciarni. Na górze były mieszkania i ludziom przeszkadzały samochody o 5 rano dowożące towar i jazgot pod blokiem. Jedna petycja ,druga, i po sklepie. No jak można komuś postawić zakład pogrzebowy zamiast kamieniarskiego. Przecież automatycznie tym ludziom spadną ceny nieruchomości dlaczego mają być stratni , Sienka chce mieć dom pogrzebowy niech im wyrówna straty. W końcu nie wszyscy marzą o trumnie za oknem a karawan to nie orszak weselny.
Legalista27.04.2020, 07:36
Psim obowiązkiem burmistrza jako urzędnika jest wydawanie zaświadczeń. Za to płacimy podatki. Skoro nie chce albo nie potrafi to powinien go wojewoda odwołać i wprowadzić zarządcę komisarycznego.
@Baca227.04.2020, 03:25
Właśnie skoro ?Pani Nienawiść? widziała zwłoki to dlaczego nie nakręciła filmu, skoro jej grozili dlaczego ich nie nagrała? Co to ma być że nie ma się non stop sprzętu przy sobie żeby zbierać ?dowody? do nękania biednego przedsiębiorcy... źli, zawistni ludzie nie pozwalają na prowadzenie interesu. Aaaa tam że nielegalny, co to dla takiego przedsiębiorczego Pana Miłośćdobliźniego tu się pogada, tam się zagada...napewno się jakoś uda przyklepać.
Janusz27.04.2020, 00:50
Czytając artykuł jasno rozumiem że chodzi o ten budynek nad cmentarzem... skoro od poczatku byla informacja ze taka działalność tam nie ma prawa powstać to dlaczego inwestor sie w to pakuje?? W komentarzach czesto pojawia sie stwierdzenie-piekny, nowoczesny :) to moze warto byloby go przerobic na sale weselna?? I po problemie ;)
Podobno27.04.2020, 00:18
@ Wiesiek podobno ten biały namiot też nie miał stosownych pozwolen . No i sprawę potoku mieszkanka poruszyła.
xy26.04.2020, 23:54
Nielegalne działanie pochwalacie? Nie wstyd wam komentujący?
Andrzej Suski26.04.2020, 23:53
ciekawy jestem czy jak bym administratorem cmentarza i zrobił swoisty monopol czy mógł sprzedawać nagrobki i grobowce ?? Oczywiście ze nie a kto mu dał przyzwolenie na To ??? Kto go kontrolował ??
Teraz zaczną dopiero wychodzić brudy tego Pana
Bardzo dobrze się stało
Szacunek dla nadzoru budowlanego ze mu to zamknęli skoro nielegalne
Brawo dla burmistrza ze nie chce mu podpisać
I brawa dla sasiadow ze mieli odwagę powiedzieć nie !!
Brzynczyk26.04.2020, 21:28
@ Oscypek
gdyby na testach o przyjęcie do urzędu było dyktando to byś dostał lufę. Jak zwykle. Błąd na błędzie. No ale nie wszyscy się tam dostają z konkursu. Watycha gnębi przedsiębiorców i jest to kolejny przypadek.No ale chyba na tym polegnie. Na mieście mówią, że do grudnia powinno być już posprzątane. Sam wygląda na zmęczonego i ma dość.
Wiesiek26.04.2020, 21:12
Prawda jest taka że Ci co znają szanownego pana inwestora wiedzą jaki to człowiek. Co z tego że ładne i nowe ale nielegalne. Plecy i znajomości ma wszędzie ale nie wszystko da się załatwić jak ktoś się juz zainteresuje sprawą.
Do takiej pracy trzeba mieć powołanie i szacunek do ludzi którego on nigdy nie miał. Był zarządcą cmentarza i jak traktował wtedy ludzi? Żaden kamieniarz nie mógł wjechać na cmentarz bo brał chore kaucje których później nie miał zamiaru oddać.
Jestem ciekaw jakim prawem teraz działa w prokuraturze, pewnie też po znajomościach, bo jak inaczej ktoś może wygrać przetarg a prowadzi działalność w nielegalnym budynku.
Nielegalny budynek to chyba nie jedyny problem inwestora.
zeb26.04.2020, 20:54
Prawo budowlane na Podhalu się NIE PRZYJĘŁO ! Każde dziecko to wie a wy i Pan burmistrz się dziwicie? Za późno! Inwestorzy odwołają się do entej instancji lub w inny sposób zalegalizują ten interes i tyle.
Kinoman26.04.2020, 20:44
Burmistrz powinien wspierać rozwój miasta a tu słychać zewsząd że nie jest za pan brat z przedsiębiorcami. Mam nadzieję, że wszyscy przedsiębiorcy staną po stronie inwestora. Z opisów sprawy wynika, że blokuje dlugi czas wydanie zaświadczenia, pewnie ze stopy prywatnej nie lubi inwestora, ale to nie jest teren prywatny Pana Burmistrza. Ciekawy jestem, czy jeżeli dojdzie do wypłaty odszkodowania dla inwestora, czy mieszkańcy Nowego Targu dowiedzą się ile miasto kosztowała ta blokada wydania zaświadczenia i tak naprawdę z jakiej puli poszłyby te pieniądze. Pan Burmistrz i inni znajomkowie twierdzą, że działają na korzyść miasta, ale miasto nie zaczyna się na Norwida i tam się nie kończy. Osobiście jestem zainteresowany innymi inwestycjami miasta, które miały być wykonane w 2018 i do tej pory ani słychu ani dychu. Może też powienen wydeptywać swoje ścieżki do Pana Burmistrza. Dodam tylko, że nawet obecny czas epidemii nie przemawia do Burmistrza, zakład jest na uboczu, z pełnym zapleczem, blisko szpitala i cmentarz - nie stanowi zagrożenia do zarażenia się wirusem. Nowy, profesjonalny zakład pogrzebowy z prawdziwego zdarzenia paru klientów na czele z Burmistrzem chcą zamknąć a starą Kaplicą chcą się wyręczać. Wstyd, tylko Sanepid tam wysłać, albo ja zburzyć i zrobić miejsca na groby.
@dd26.04.2020, 20:16
nie dajesz zgody na nielegalki ??? a gdzie w tym wszystkim nielegalna droga na niwie ?
Q26.04.2020, 20:14
dd17:32, 26 kwietnia 2020
Popieram burmistrza i tyle. Nie ma zgody na nielegalki.
jg26.04.2020, 20:14
Też popieram stanowisko burmistrza.
Darek26.04.2020, 20:08
Grzesiek znamy się 40 lat mam pytanie /.../
legalista26.04.2020, 20:04
@dd
Hahahaaha, dobre! Tylko weź poprawkę na fakt, że to właśnie ten burmistrz działa od pięciu lat na nielegalkach, naginając prawo i dając fatalny przykład swoim mieszkańcom. Jaki pan taki kram! Od słynnych kawiarenek, przez obelisk widmo, targowicę, strefę relaksu, puste muzeum drukarstwa, wieżę wodną widmo, aż na perłę w koronie, czyli słynna droga Niwa-Grel.
sitwa26.04.2020, 19:51
Watycha gnębi kolejnego przedsiębiorcę./.../
nie ślepy26.04.2020, 19:49
...zakład działa między domami...? dobre...a ja myślałem, że między owcami?! Do bacówki dwa kroki a gdzie te domy? I jeszcze się jednego dowiedziałem...że mamy miejski zakład pogrzebowy? Żenada! I jeszcze jedno, jak chcą kooperacji miejsko- prywatnej i budowy następnej kaplicy na nowym cmentarzu...to w czym problem? Czym więcej kaplic tym lepiej dla nas! A co do burmistrza to widzę na horyzoncie grubsze problemy w dobie wirusa i jego skutków...budowa domu kultury może być dla niego przysłowiowym gwoździem do trumny...znaczy się budżetu!
12326.04.2020, 19:47
Dlaczego zniknely zdjecia z galerii gdzie pokazane byly zaklady Brzostowskich i Nycza???
Zachowuję spokój.26.04.2020, 19:31
Drogę tam porządna zrobić jako początek północnej obwodnicy a nie bić pianę o zakład który daje miejsca pracy. Śmierć to naturalne zjawisko i jak z okien pogrzebu nie zobaczymy to ona nagle nie zniknie. A cmentarze (bo to przecież okolice cmentarza) to zwykle urokliwe miejsca napełniające z czasem ludzi spokojem.
kaja"26.04.2020, 19:24
No i po co te daremne dyskusje w tym temacie? Sprawa jest bardzo prosta do rozstrzygnięcia. Dotyczy przestrzegania prawa w Polsce. Pan przedsiębiorca gdyby od razu wskazał swoje zamiary co do zakresu planowanej inwestycji (na pewno je znał) w dokumentacji i otrzymał stosowne zezwolenia, dziś nie byłoby problemu. Dlatego popieram Pana Burmistrza w tym działaniu. Zastanawiam się tylko nad urzędnikami i ich racjami w niniejszej sprawie, a trwa to trwa ...
Wnuk26.04.2020, 19:01
Jestem jeszcze za młody i czytam te brednie co tutaj piszecie to czy legalnie postawił czy nie to zostawcie innym co są o tego. Dla mnie to ładny zakład pogrzebowy. Na to wygląda że te hejty to konkurencja. Innych zakładów??? Pan burmstrz to pomyłka Nowego Targu lodowisko w zapomnienie i tak dalej......pozdrawiam Wszystkich staruszków. Pan Sięka powinien iść do sądu żeby wydali nakaz tych komentarzy i się okarze że to nagonka na ten zakład :)
Czarodziejka26.04.2020, 18:50
Bardzo dobrze przedstawiona sprawa, gratuluję. Redakcja nie obstaje za żadna strona. Osobiście uważam, że skoro jest luka w prawie to każdy myślący i sprytny będzie z niej korzystał. Niestety tak to działa u nas w kraju. Jeszcze tego nie zauważyliście? Ciekawa jestem gdzie ta pani pochowa swoja bliska osobe. Wtedy jej nie będzie przeszkadzało jak pójdzie do konkurencji i zwłoki będą przenoszone pod oknami sąsiadów?? Ahh....Nie...Bo przecież to nie ona będzie na to patrzeć. Niestety, jak się ma dom w pobliżu cmentarza to trzeba się liczyć z tym, że będę tam odbywać się pogrzeby i widoki z tym związane. Pan burmistrz poraz kolejny próbuje sie wyłamać od podjęcia ostatecznej decyzji. Obserwuję pana ruchy i może być pan pewny, że nie zagłosuje na Pana. Trzeba być sprawiedliwym dla wszystkich, a nie tylko dla tych dla ktorych się chce. Panu Sięce życzę powodzenia i jestem za panem.
Imprezka26.04.2020, 18:50
Ludziska a skończy się tak ze burmistrz zaplaci odszkodowanie z naszych podatkow, ksiadz przyjdzie poswiecic budowe okoliczni przyjda zjesc kanapeczki i wypic drinka na uroczyste otwarcie no i inwestor oplaci protestujacej pani nowoczesne zaluzje coby z okien sypialni nie widziala jego budynkow a skupila sie na juz koncowym etapie czyli grobowce co oglada juz z 15 lat albo i wiecej .
Rychu26.04.2020, 18:43
Nie kumam tego ...Są 3 zakłady w wielkim mieście Nowy Targ i dwa miedzy domami stare niedoinwestowane działają a ten nie może....zdjęcia pokazuja świetnie jak to wygląda .
Michał26.04.2020, 18:40
Inwestora reprezentuje ta sama adwokat co spolke Nowa Targowica i Burmistrz musial juz raz przepraszac i szybko szedl na ugode bo grozilo mu zaplacenie z wlasnej kieszeni niezla kwote .To daje tez do myslenia.
d26.04.2020, 18:36
Murem za burmistrzem.
Baca 226.04.2020, 18:34
Hello droga pani Nienawisc z Norwida...widziala pani podobno zwloki w workach to wystawiaj zdjecia grozili pani pracownicy trzebabylo wezwac policje przyjechaliby worki zabrali ,pracownikow aresztowali a pani kwiatki wreczyli za "obywatelska postawe" Burmistrz nie dziala zgodnie z prawem bo skoro sa wyroki wyzszej instancji i ma to w D... to tez za to odpowie.
Dura lex sed lex26.04.2020, 18:18
Czytam te komentarze i nie wierzę. Ludzie stojący za bezprawiem chcą wozić burmistrza na taczkach za to że nie godzi się na bezprawne działania.
Jaja.
Siła złego na jednego. Widać mobilizację sił zła.
Barbara26.04.2020, 18:16
Panie burmistrzu i wszyscy szanowni Radni...dobro mieszkańców powinno zawsze stać na pierwszym miejscu. Jest nowy cmentarz jest miejsca od groma na takie inwestycje...dlaczego pod nosem ludzi pytam???
Jaga26.04.2020, 18:16
Radny Garbacz, radny Fryźlewicz , radny Liszka znowu obrońcy biznesmenów którzy chcą prowadzić interesy łamiąc prawo. Bo o łamaniu prawa tutaj mowa. Skargi na działalność tego przedsiębiorcy są składane od lat , ale czuje się tak mocno że buduje samowolę wierząc (ale komu?) że jest poza prawem. Wydane pozwolenie przez Starostę jest na budowę zakładu kamieniarskiego z salą ekspozycyjną,a Nadzór Budowlany podległy Starostwu wydał zgodę na prowadzenie zakładu kamieniarskiego.
Patrząc na inwestycję od razu widać że wybudowano kaplicę, w której przedsiębiorca od początku rozpoczął bez zezwoleń, odbiorów sanepidu, działalność pogrzebową. Klepsydry, strona internetowa banery nowoczesnego centrum pogrzebowego na całym Podhalu, a Sanepid i Nadzór dalej udają że to zakład kamieniarski. W końcu po wielu miesiącach Nadzór Budowlany dostrzegł że to jednak nielgalny zakład pogrzebowy i zamknął jego działalność. Tym samym potwierdził że nie prowadzono usług kamieniarskich jak twierdzi mecenas Szews,ale usługi pogrzebowe. Tego nie wie pani adwokat czy manipuluje faktami bo jej za to płacą.Nie mówi też prawdy że można zmienić przeznaczenie. Można ale najpierw przed zmianą trzeba uzyskać zgodę i dopiero zmieniać. A nie wybudować samowolę i po fakcie dorabiać papiery, a burmistrza zmuszać do łamania prawa i do legalizacji samowoli budowlanej. Dostosowywanie planów zagospodarowania pod nielegalne inwestycje to na to są odpowiednie paragrafy. Radny Garbacz prawa ręka starosty chyba zna przepisy i dziwne że nie interesuje się dlaczego ich jednostka Sanepid milczy w tej sprawie. Działalność takiego zakładu przecież może spowodować zakażenie epidemiologoczne nie tylko Covid. Sanepid nie widzi klepsydr reklam?? Ile tam osób pracuje?
Pan Garbacz ma wiedzę że Nadzór zamknął działalność pogrzebową i wie również że zakład działał bez odbioru sanepidu i pomimo to akceptuje łamanie prawa i naciska jako radny burmistrza,żeby też prawo złamał. Panie radny nie wygląda to dobrze.
.
bo26.04.2020, 18:11
@kimono a jaki sposób miasto straciło na opłacie targowej. I co mieszkańcy mają do tego ??
Marzyciel26.04.2020, 18:10
Do sąsiad: Zakład kamieniarski działał zgodnie z prawem więc dlaczego ktoś miałby protestować. A modlitwa cicha... no może tak, ale z drugiej strony czy żałobnicy będą zadowoleni jak pare metrów dalej będzie szła głośna muzyka na balkonie np. u kogoś w domu? Trzeba patrzeć też od tej strony. I na prawdę proszę dać spokój z tą zazdrością, czego tu zazdrościć??? Zakładu pogrzebowego??? Noo tak każdy z nas o tym marzy i śni żeby tylko go mieć i na codzień obcować ze śmiercią...
Bogdan sika na resztę26.04.2020, 18:10
A jak tam sanepid / kt?rego trza zgodę na taka działalność trza mieć , się wypowiada ? Czy wuwożenie sie I z kopanych grob?w , razem z pozostałoscia po nieboszczykach ,kosci widoczne były,to też normalnosc ?
Lopez26.04.2020, 18:07
Dzisiaj Zakład Pogrzebowy jutro Spalarnia zwłok, sam pan inwestor chwalił
się co niektórym że nowiutkie piece do kremacji już ma. Teraz pokrętnie chce zalegalizować Zakład potem będą kombinacje z krematorium, co tutaj się dziwić mieszkańcom...kto by chciał mieć za oknem takie coś tym bardziej że teren jest przeznaczony do zabudowy komunalnej. Ludzie budują tam nowe domy...ciekawe kto im zapłaci odszkodowania jeśli inwestorowi uda się przepchnąć nowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Sasiad kaplicy26.04.2020, 17:59
Tylko niech burmistrz sobie obliczy ile pogrzebów ma w kaplicy a ile w Kościółku Św.Anny i potem niech mówi o konkurencji,a z 2 strony jak byly pogrzeby tej firmy to modlitwy były w kaplicy miejskiej o której tyle burmistrz mówi. Na Św.Anny sa 2 zakłady pogrzebowe i tez blisko domów i nie było problemu jaki robi teraz obecna władza.
Smok26.04.2020, 17:58
" My to z własnych okien, balkonów i tarasów widzimy i absolutnie nie wyrażamy na to zgody."

To jak ktoś przyjeżdża się modlić nad zmarłym to takie jakieś mecyje wielkie, że nie wyrażacie zgody na to i tak bardzo wam to przeszkadza?

Że ktoś kogoś idzie ostatni raz pożegnać?

Looool.

A co z wami? Jak pokopujecie w kalendarz to co? Gdzie te modlitwy wtedy? Pod mostem?

Kościół jakby wam postawili to też byście to widzieli z własnych okien i balkonów?


Świat sie wali.
Kimono26.04.2020, 17:46
Watycha coraz bardziej staje się odklejony od rzeczywistości. Działa niezgodnie z prawem. Nie pamięta że sam rękami Wademara leśnika budował drogę bez pozwolenia na budowę. Do końca bronił uchwały bubla o opłacie tagowej przez co miasto straciło 400 tysięcy bo została uchylona. Teraz naraża miasto na olbrzymie odszkodowanie tylko dlatego że niezgodnie z prawem walczy z tym przdsiębiorcą od momentu jak tylko został burmistrzem. Nie będzie to pełna kadencja i do niego też już to dociera. Nie pomoże skamlaie internetowych hejterów opłacanych z naszych podatków.
bumcykcyk26.04.2020, 17:46
Najwięcej do powiedzenia mają ci co niewiele wiedzą.
ps. Tekst dobrze napisany, relacja pełna. Brawo.
jaga226.04.2020, 17:46
O co chodzi . Działka duża , nawet właściciele dzialek obok są dosyć daleko od Sięki. Ale zazdrość zżera i klody pod nogi
Baca26.04.2020, 17:38
Czytam Czytam i umieram ze śmiechu brawo dla burmistrza że nie zamiótł sprawy pod dywan tylko postawił się beznadziejnym radnym , inwestorowi z jego koleszkami. Teraz inwestor nawet osobiście się nie stawia na komisji tylko papugę wysyła, bo wstyd się przyznać do takiego działania jak wszystko wyszło na jaw. miało być po cichy i szybko klepnięte przez znajomków ale jednak NIE. Jeszcze raz panie burmistrzu duży PLUS u mieszkańców tylko tak dalej.
dd26.04.2020, 17:32
Popieram burmistrza i tyle. Nie ma zgody na nielegalki.
Urzędnik26.04.2020, 17:31
Moje pytanie gdzie i co robił nadzór budowlany w nowym targu do tej pory, już dawno powinna być decyzja o zamknięciu i nie dopuszczeniu do użytkowania budynku . Tak to jest w naszym miasteczku normalnego mieszkańca to gnoić cały czas, decyzje wydawać po miesiącach walki a dla takiego szemranego inwestora iść mu na rękę i pozwalać działać bo jak wiemy wszyscy miasto zaklejone jest klepsydrami z tego domu pogrzebowego ak warsztatu rzemieślniczego.
Oscypek26.04.2020, 17:24
Nie wiem czy płakać czy śmiać się z podchodów inwestora. Zagalopował się a teraz płacz i nagonka to na burmistrza to na mieszkańców i oczywiście na konkurencję. Mieszkańcy niczemu winni , burmistrz broni obowiązującego prawa, konkurencja rozkłada ręce po fałszywych oskarżeniach ze strony inwestora, a pan inwestor we wszystkich widzi wrogów i nie przychylnych mu ludzi a nie widzi swoje pychy i poczucia wyższości nad innymi . Myślał że po kryjomu wybuduje sobie kaplice z domem pogrzebowym w papierach napisze ze to zakład kamieniarski i będzie wszystko OK. Gratulacje dla burmistrza za nie dopuszczenie do legalizacji samowoli budowlanej, co do pozostałych radnych z komisji to tylko płakać pozostaje.
sąsiad26.04.2020, 17:18
Dziwię się tym ludziom z Norwida, że głośny, kurzący zakład kamieniarski jest ok, wtedy nikt nie protestował, ale już cicha modlitwa jest beee. Oto całe nasze społeczeństwo. Gościowi się powodzi to trzeba mu pod górkę, bo ma za dobrze. Powodzenia Panie Sięka.
paragraf26.04.2020, 17:09
Burmistrz bezprawia
Kolesiostwo26.04.2020, 17:07
Nela: tak wiem doskonale co SKO napisało i nie tylko to wiem.
Nowy Mieszkaniec26.04.2020, 17:07
Zwracam się do ludzi zaciekle broniących " Inwestora " czy do was nie dociera ze budynek i jego przeznaczenie jest nie zgodnie z prawem ? A teraz " Inwestor " za pomocą kolesiostwa , znajomków i groźbą chce wymusić legalizację swojej inwestycji. Miał być zakład kamieniarski a nie dom pogrzebowy z kaplica . Naprawdę tak ciężko wam to zrozumieć dlaczego my mieszkańcy mamy z tym problem? Wasze argumenty są rodem z podstawówki " piękny , na miarę XXI wieku , z klasą " do niczego nie prowadzą fakt jest taki ze budynek jest nie legalny.
Ja się pytam26.04.2020, 17:02
Kiedy w Polsce skończy się legalizacja bezprawia??
Przecież skończyła się era pokemonów
Pozory26.04.2020, 16:58
Cała ta sprawa i nieruchomość doskonale odzwierciedla obraz Pana Inwestora...od frontu niby pięknie, zadbane, ludzie myślą w końcu ktoś zrobił coś ładnego, a za zakładem....śmietnik. I tak samo było z zarządzaniem cmentarzem i handlem parcelami.
nela26.04.2020, 16:49
@kolesiostwo a ty wiesz co sko napisało, czy tylko fragment wyrwany z kontekstu???
Adam26.04.2020, 16:47
Piękny przekręt teraz funkcjonujący ?? A adwokat mówi ze nic stare tam nie dzieje nadzwor ze nie spełnia i jest zamknięty... dlaczego nie wystąpił odrazu bo by nie dostał i tyle ale te inne komentarze reklamujące to po co jak tu chodzi tylko o przekręt w prawie budowlanym i zasypanie potoku
Oj Jolka26.04.2020, 16:41
Joelka dobrze pamiętasz ... już raz przyszła ?kryska?. Nękać i donosić to można na niewinnych.
Karamba26.04.2020, 16:41
Dla mnie prosta sprawa. Jak coś nielegalnie działa to urząd powinien firme zaplombować, kłódkę na drzwiach zawiesić i wyłączyć swiatlo a właścicielowi pogratulować ze zrobil nielegalny biznes.
Niechże w końcu ktoś zacznie egzekwowac prawo!
Koniec z kolesiostwem!
Kolesiostwo26.04.2020, 16:37
SKO w Nowym Sączu.... tam też znajomości ma Pan inwestor?
Ehhh26.04.2020, 16:36
@ kris i nie przeszkadza ci , że zostało złamane prawo budowlane. ????Kiedyś może ty staniesz się ofiarą łamania prawa i ciekawe gdzie wtedy pójdziesz. Najwyższy czas nie dawać poparcia ludziom co łamią prawo
Trochę rozsądku26.04.2020, 16:35
Wybieraliśmy burmistrza a nie sko, które może tylko coś sugerować a nie nakazywać. A Ci wszyscy co piszą, że pobudowali domy koło cmentarza... to cmentarz tam był a zakładu pogrzebowego za płotem nie i nie miało go być więc przestańcie, mają ludzie prawo protestować, zakłady na Św. Anny istnieją od lat, powstały legalnie, nikt nie protestował bo nikomu nie przeszkadzały.
zażenowany26.04.2020, 16:26
Nabożeństwa żałobne odbywały się tam od czerwca 2019 r. Dlaczego Pani adwokat mówi,że działąlność pogrzebowa nie miała miejsca na Norwida skoro miała?
Artur26.04.2020, 16:24
Dlaczego inwestor nie wystąpił do starostwa o zgodę na zakład pogrzebowy?Bo wiedział,ze jej nie otrzyma.Mieszkańcy mają rację i burmistrz też.Prawo ponad wszystko.
kris26.04.2020, 16:20
Brawo Brawo Gratuluje pomyslu lokalizacji i wykonczenia a Burmistrza na tazki 1
Kaziu26.04.2020, 16:18
DO MAJSTER
Zrownac z ziemia haha buh buh ale nienawisc i zapieklosc..a tak swoja droga to tam jest spychacz to moze on Ci pozyczy abys zepchnal swojego co nieco bo krystaliczny nikt nie jest i u Ciebie sie by cos znalazło jakby poszukac.
Hej26.04.2020, 16:16
Bylem tam ostatnio na spacerze. Zakład od strony ulicy Norwida prezentuje sie przepieknie. Wszystko sie zmienił jak zobaczyłem co jest za zakładem. Brud, syf, stare nagrobki, smieci i wiele innych rzeczy. Poczułem sie jak na smietnisku. Wstyd Panie Przedsisbiorco. Cały ten bajzel swiadczy tylko o Pana kulturze.
Podatnik26.04.2020, 15:56
próba legalizacji czegoś co zrobiło się nielegalnie?? nie godzić się na coś takiego a może ja coś ukradnę i potem przyznam się że ukradłem i będeę wnioskował o nie karanie mnie za winy???
12326.04.2020, 15:53
"burmistrz twierdzi, że to on interpretuje plan w sposób właściwy, a Samorządowe Kolegium Odwoławcze pisze, że ta decyzja jest bledną". - Przykre jest to, że burmistrz nie czuje się związany wskazówkami organu drugiej instancji, robi się wszystko, by jak najdłużej tę sprawę procedować. SKO stwierdziło przewlekłość postępowania. Burmistrz wymyśla nowe interpelacje tego planu, natomiast ja widzę uporczywe działania na niekorzyść przedsiębiorców. Sam powiedział, że się bo konkurencji, więc nie wydaje zaświadczenia, by miejski zakład pogrzebowy mógł funkcjonować - oświadczyła pełnomocnik przedsiębiorcy To jak to jest z ta legalnoscia?? Smierdzi tu na km bo skoro jest jak pisza w artykule to Burmistrz z ta pania blokuja inwestycje ale odszkodowania bedziemy placic my mieszkancy ????
XYZ26.04.2020, 15:41
Zalezli za skore konkurencji wybudowali nowoczesne budynki a konkurencja robi w gacie bo czym moze konkurowac zaklad pogrzebowy na sw.Anny bo juz ten na Zaciszu ma troche wiecej . Cierpliwości panie bo oliwa zawsze sprawiedliwa i na wierzch wyplywa i pan wypłynie .
Krystek26.04.2020, 15:32
Gratulacje dla inwestora za wybudowanie tego obiektu , autorowi artykulu za profesjonalne przedstawienie faktow a czerwona kartka dla Burmistrza a o tej kobiecie nie wspomne /.../
Maria26.04.2020, 15:32
Ludzie! Przecież nie trzeba lubić właściciela żeby korzystać z usług jakiejś firmy. Przecież to nie właściciel przyjmuje klientów tylko inni ludzie... Po co ta nagonka?
...26.04.2020, 15:31
Najwyższy czas wsadzić Watychę na taczki i wywieźć. Po raz kolejny pokazuje, że ma w nosie przestrzeganie prawa. Jest administracyjną fajtłapą.
klara26.04.2020, 15:25
@klient czyli pochwalasz łamanie prawa??? Gratuluję
majster26.04.2020, 15:24
Do Klient
Masz rację. Taki standard tylko w NT
Mieć w dou.. prawo budowlane, budować gdzie popadnie a później legalizować.
Skąd my to znamy?
Takie jaja tylko na Podhalu bo tu ponoć prawo budowlane się nie przyjęło.
Mógł gość najpierw myśleć a jak nie pomyślał to niech teraz płacze .
Jak będzie musiał to zrównać z ziemią to pożyczę mu spychacza.
Klient26.04.2020, 15:02
Pan burmistrz mnie zaskoczył sugeruje się jedną panią a nie mieszkańcami ten Pan który chce otworzyć taki zakład to podniósł standard Miasta. Niech Burmistrz się dookoła rozglądnie gdzie taki zakład pogrzebowy znajdzie - nigdzie.Widzę że to jakaś żenada to trzeba zamknąć zakłady na świętej Anny bo na pewno będą mieszkańcom przeszkadzały .W prywatnym domku zakład pogrzebowy.? Tam przecież domownicy śpią,jedzą I królują, ale Nikt nie protestuje widać że Pan burmistrz to docelowo chyba robi komuś naprawdę pod górkę. Myślę że to będzie podpisana decyzja.Bo kiedyś właśnie tam chciałbym z niego skorzystać a nie z tych niby zakładów.
Mateusz26.04.2020, 14:55
@ktoś. To nie jest konkurencyjny portal, tylko portal w którym urząd ma swoje udzialy... To logiczne że nie "robi się" do swojego gniazda...
Gaweł z targu26.04.2020, 14:54
My mieszkancy dziękujemy rozsadnym radnym i inwestorowi ze w koncu bedzie mozna skorzystac z obiektu na miare XXI wieku!
anka26.04.2020, 14:50
to jest stawianie przeszkód swobodzie działalności gospodarczej
Krycha26.04.2020, 14:49
Domańskiego petycja przepadła i co że chłop zbierał podpisy w imieniu mieszkańców w obronie ich zdrowia czyli inicjatywa obywatelska to Burmistrzowi się nie podoba ale podoba się inicjatywa mieszkanców przeciwko komuś kto zrobił coś konkretnego i nie jest prawdą ze nielegalnie bo wspomina się tam ze SKO się wypowiedziało na ten temat i burmistrz się do tego nie stosuje.
Beret07026.04.2020, 14:46
Chyba nie znajdziecie w którymkolwiek miejscu w planie zagospodarowania zapisu, który pozwala na prowadzenie zakładu Pogrzebowego... To jasne że ludzie inwestują w takie rzeczy koło cmentarza i szpitala. Chora polityka burmistrza, a sąsiadka chodź ma prawo się denerwować takim "sąsiadem" nie ma prawa blokować jego interesów, a tym bardziej burmistrz
HIHI26.04.2020, 14:44
Do STAS
Mam takie samo zdanie pobudowali domy przed cmentarzem a maja problem z Zakladem Pogrzebowym . Chyba ta pani jest "adwokatem" pozostalych dwoch zakladow. !!!!!
bb26.04.2020, 14:43
Brawo dla burmistrza.
Zainteresowany26.04.2020, 14:43
Niech mieszkańcy ulicy Norwida przestaną pisać te głupie komentarze bo tylko wy jesteście przeciwni. Papatrzcie na zdjęcia tego zakładu i konkurencyjnych... Myślę, że większość mieszkańców jest za. Poza tym jak może nie być w MPZP koło cmentarza możliwości powstania zakładu Pogrzebowego? Panie Burmistrzu jak moze Pan pisać że taka usługa w takim miejscu jest niezgodna z planem.....????
Małolata 726.04.2020, 14:43
Dlaczego tak jest, że jak ktoś ma wizję zrobienia czegoś dobrego dla miasta, na miarę dzisiejszych czasów i w standardzie, to władze blokują i wraz z paroma osobami rzucają kłody pod nogi. Jak wspomniał jeden z radnych są zakłady wis a wis z oknami sąsiadów i to w odległości z jednej strony ok12m a z drugiej ok 7m. Drugi zakład jest ściana w ścianę z innymi domami. Ciekawa jestem czy ktoś pytał sąsiadów tych zakładów czy życzą sobie takie sąsiedztwo. No i funkcjonują i nic się nie dzieje. A jakby nagle zaczęli wszyscy pisać petycje, że nie chcą takiego sąsiedztwa, że mają dzieci, wnuki, tarasy, okna itp?? Stare, przedawnione wizje zakładów pogrzebowych powinny już dawno pójść w zapomnienie, z całym szacunkiem Kaplica na cmentarzu pamięta chyba XIX wiek, mała zimna, ciemna i wogóle obskurna. A na Norwida ze zdjęć widać, że okolica bardzo zadbana, prawdziwy kompleks. Gratulacje dla przedsiebiorcy, trzymam kciuki aby władze dostrzegli, że wybudowane centrum będzie nam służyć na długie lata. Życzę powodzenia Panu Sięce.
Stanisław26.04.2020, 14:38
Wszyscy prócz kilku sąsiadów i Burmistrza chcieliby w tak choć smutnej branży żeby nareszcie znalazło się w tym mieście takie miejsce. A pisanie o nowym cmentarzu jest bezsensowne. Żaden szanujący się przedsiębiorca nie budowałby takiej inwestycji w miescu gdzie jest kilka grobów i chodzi kilka osób na dobę. Pierwsze na lotnisku trzeba zrobić cmentarz a później inwestować w kaplicę w innym przypadku kaplica na ul. Lotników przyda się za kilkanaście lat, a wtedy będzie już ruina tak jak ta na starym cmentarzu.
Jolka26.04.2020, 14:35
Baba pisze donosi neka tych ludzi juz od lat ale przyjdzie jeszcze kryska na Matyska /.../ Burmistrz do wymiany.
nowotarzanka26.04.2020, 14:31
Ciekawa jestem kto by chcial miec w sasiedztwie za plotem zaklad pogrzebowy.
Mieszkaniec26.04.2020, 14:30
W końcu porządny zakład pogrzebowy w tym mieście to burmistrz musi wszystko psuc... Panie Grzegorzu niech Pan później odszkodowanie płaci z prywatnych pieniędzy... Makabra
Grazyna26.04.2020, 14:27
@Janusz proponuję ci iść na Dział od strony Ustronia Górnego to już ta nieruchomość nie wygląda tak zadbanie !!!!
Rychu26.04.2020, 14:26
Burmistrz dziala na korzysc mieszkancow ???Czyz ten pan nie jest mieszkancem ? A moze działa na korzysc konkurencji tego nowego zakladu ?Ludzie na Norwida wiedzieli gdzie buduja domy wlasnie z widokiem na cmentarz . Sprawa smierdzi a Watycha juz mojego glosu nie bedzie mial.
byznes ys byznes26.04.2020, 14:23
Żrą się o kasę /.../ Na wszystkim trzeba biznes kręcić.
Pawel z Targu26.04.2020, 14:19
My mieszkancy miasta dziekujemy Burmistrzowi.
ktoś26.04.2020, 14:18
@Gim Jak Burmistrz??? Był film w konkurencyjnym portalu, na pytanie redaktora czy inwestor złamał prawo Pani z Nadzoru powiedziała TAK.
Pan Inwestor jak złamał prawo to do legalizacji potrzebuje zgodnie z art. 48 ust. 3 ustawy o Prawie budowlanym,przedłożyć organowi nadzoru budowlanego komplet dokumentów, w skład których wchodzą: zaświadczenie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje w tym terenie zabudowę mieszkaniową z drobną usługą. Uchwała mówi
cytuje "drobnej wytwórczości - należy przez to rozumieć działalność gospodarczą związaną z produkcją i rzemiosłem ? warsztaty rzemieślnicze, niestwarzającą uciążliwości dla sąsiednich terenów o innej funkcji np.mieszkaniowej, usługowej lub rekreacyjnej;"
Pytanie w filmie zadała mieszkanka czemu inwestor od razu nie wystąpił o zakład pogrzebowy czy o kaplicę ( takim sformułowaniem posługiwał się w nekrologach ) Zapewne zakład pogrzebowy nie mieści się w katalogu drobnej wytwórczości bo zapewne musi spełnić wiele wymogów.
Trudno dziwić się mieszkańcom którzy mieszkają czy mają działki jako działki w terenie zabudowy mieszkaniowej, że składają petycje. Ich działki zapewne stracą na wartości. Dziwne jest to, że tego typu usługi mogą zostać wybudowane na nowym cmentarzu i czemu tam inwestor nie zbudował, tylko woli walczyć z mieszkańcami. Dziwi mnie stosunek do tego Radnego Pana Garbacza bo nigdy bym nie przypuszczała, że ktoś złamie prawo ( nadzór budowlany potwierdził w reportażu ) a on wystąpi w ich obronie. Duże rozczarowanie Panem Garbaczem. Brawo dla Burmistrza
Gap26.04.2020, 14:11
Burmistrz działa i w interesie miasta i w interesie mieszkańców. Proszę czytać ze zrozumieniem, inwestor dostał pozwolenie na prowadzenie zakładu kamieniarskiego, a nie pogrzebowego więc niby dlaczego burmistrz miałby się podpisywać pod czymś niezgodnym z prawem. O jakiej zazdrości konkurencji tu mowa? niech sobie wystawia zakład pogrzebowy byleby w miejscu do tego przeznaczonym! Mieszkańcy kupili działki w terenie do zabudowy jednorodzinnej mając świadomość bliskości cmentarza, którego już zreszta nie widać i który się nie powiększa. Dlatego mają pełne prawo protestować przeciwko powstałej w tym miejscu nielegalnie! kaplicy. Były ?władca cmentarza? chciał po cichu i po znajomości załatwić sobie swoje interesiki, a wielu ludzi poznało go od złej strony kiedy administrował cmentarzem.
Darek26.04.2020, 14:11
Choćby była to budowla ze złota i diamentów, piękna, wspaniała i jakże cudowna nie może według prawa znajdować się tam zakład pogrzebowy.
Pan inwestor otworzył jednak Zakład czyli to prawo złamał.
Dan26.04.2020, 14:07
Cała prawda zaklady miedzy domami cacy a ten z dala od domow be bo jest konkurencja dla pozostalych i jeszcze burmistrz staje tez do tej konkurencji ze swoja kaplica na cmentarzu najpierw niech ja wyremontuje a potem konkuruje . Haha
Janusz26.04.2020, 14:05
Zaklad piekny bo przejezdzam ta droga jadac do pracy ,zadbane ludzie sadzili krzewy wykanczali z glowa brawo i teraz widac to nasze panstwo urzedasow byle blokowac przedsiebiorczosc. Brawo dla Radnych ktorzy fachowo sie przygotowali i merytorycznie sie wypowiadaja.
KNT26.04.2020, 14:03
Tak Watycha wspiera przedsiębiorców nowotarskich. Tylko referendum o odwołanie burmistrza i rady miejskiej może uratować Nowy Targ inaczej kaplica
Kojak26.04.2020, 13:55
Brawo Panie Burmistrzu jest Pan prawym człowiekiem. Szemrane interesy, buta i pycha z tym trzeba walczyć.
Wierny czytelnik26.04.2020, 13:53
Poszukałam sobie z przed lat artykuły na podhale24. Był taki artykuł z 3 sierpnia 2010r. "Przy dużej wodzie mieszkańców ul. Klikuszówka zawsze będzie zalewało" i pojawił się tam taki komentarz: 16:42, 3 sierpnia 2010 cytuje:
"za zgodą RZGW zwężane jest koryto potoku skotnica wywożonymi odpadami z cmentarza ktore to przy ostatniej nawalnicy zostały zmyte na ulicę św. Anny."
i drugi artykuł 10 sierpnia 2010r. pod tytułem "Nowy Targ: Wielki żal w "Małej Wenecji" i wtedy były takie komentarze
"16:15, 10 sierpnia 2010 cytuje
"
Jedno tutaj jest prawdą - natura zawsze upomni się o swoje... Teren zalewowy, osuwiskowy - kasa nie rozwiąże wszystkich problemów, przyroda nie wie, komu i ile się płaci za wydanie odpowiedniej decyzji...
poniżej cmentarza na Norwida, tam gdzie potok jest wepchnięty w rurę pod drogą, ktoś nasypuje i utwardza podłoże, tuz obok strumyczka... teraz widząc co strumyczek potrafi, chyba zrezygnuje z tego pomysłu..."
i jeszcze jeden "Dlaczego wydano pozwolenie na wybudowanie jakiejś szopy i wystawy nagrobków powyżej mostku za cmentarzem. Przecież to zlewnia potoku skotnica i kiedyś spłynie na na sw.Annę"

To może faktycznie ci protestujący mieszkańcy mają rację, że zasypywany jest potok.
mieszkaniec26.04.2020, 13:36
Takie numery to tylko na Podhalu mogą się dziać!!!. Gdzie pow.inspektor nadzoru budowlanego, gdzie sanepid!!!! ? , gdzie decyzja środowiskowa na zakład pogrzebowy?- (przechowalnia zmarłych do wynajęcia)- cudnie brzmi.. . Budynek użytkuje się nie zgodnie z wnioskiem na budowę. a teraz będą dorabiać punktowy - MPZP żenada , a kto za MPZP zapłaci ? podatnicy (bo tak rządzą włodarze). Brak zgody mieszkańców będzie najlepszym rozwiązaniem!!!!!!!!!!!! Przecież starostwo wydaje pozwolenia na budowę a nie burmistrz miasta!!!! szanowni mieszkańcy sprawę do starostwa kierować wg kompetencji !! bo w UM kolesiowo. MPZP będą dorabiać niczym drzwi do lasu. Najpierw pobudował a teraz kolesie cwaniaki dorobią MPZP za podatników pieniądze. Nie dajcie się oszukańcom. Powodzenia.
Mieczysław26.04.2020, 13:34
No ale Pani Gabriela Przystał szefoea nadzoru budowlanego powiedziala że zaklad działa mielegalnie ludzie chyba prawo jest od przestrzegania każdy z Was mógłby znaleźć się w podobmej sutuacji i chyba chciałby żeby jednak prawo za nim stało a nie grymasy sasiedzkie po 2 czytałem że potok zasypali przy budowaniu tej ksplicy a przypomnijcie sobie jak 2010 grel zalalo i święta Annę z tego właśnie potoku. Osobiście uważam że czasy samowoli powinny się skończyć bo prawo powinno być dla każdego równe. Mógł inwestor od samego początku budować dom pogrzebowy a nie próbować przekształcić zakład kamieniarski. Farsą bywa że miejscowe plany zabraniają przekształcania działek rolnych w budowlane itp a tutaj ma się zezwolić na działalność niezgodną z planem. Bravo dla Burmistrza i walecznej sąsiadki i ludzi z tamtych okolic bo wyszło na ich. Nie rozumiem bulwersacji radnych Liszki i Gaebacza bo co jak co ale oni powinni się znać i bronić prawdy.
Gim26.04.2020, 13:18
Watycha działa niezgodnie z prawem odmawiając wydania zaświadczenia. Skandal i totalne bezprawie w wykonaniu jeszcze burmistrza.
dura lex sed lex26.04.2020, 12:43
Z zaciekawieniem czytam o tych przedziwnych rzeczach w tej naszej ubogiej mieścinie, której status skurczył sie do poziomu południowoamerykańskiej wiochy, zaszytej na krańcach świata, w której o naszyn życiu decyduje prawo... dżungli. Niestety. Mam tylko pytanie, gdzie były władze wcześniej, gdy w wielu miejscach miasta pojawiły się tablice reklamowe o nowej kaplicy i jakie działania administracyjne podjął sam burmistrz, aby przykrócić cwaniactwo i bezkarność właściciela owej kaplicy? Niestety ryba gnije od głowy i skoro mieszkańcy widzą, że burmistrz buduje nielegalnie drogę Niwa-Grel, to daje jasny sygnał hulaj duszo, piekła nie ma. I jakoś to będzie, a za duże pieniądze to i się zalegalizuje nawet największe przekręty.
Jan Tek26.04.2020, 12:39
Walka o pieniądze z pogrzebów i tyle. Burmistrz sam z siebie taki sprytny to nie jest. Absurdem jest jednak to, że przepisy ingerują w to co człowiek robi na swojej działce. Wszyscy wiemy jacy sąsiedzi potrafią być"życzliwi". Ale prawo to prawo. A burmistrz działa nie ma korzyść miasta a konkretnej grupy interesów niestety. Jak zwykle z resztą.
Obserwator26.04.2020, 12:38
No ciekawe. Ok kilku pokoleń mieszkają tam mieszkańcy mając cudowny widok na cmentarz i to im nie przeszkadza, natomiast bardzo ładny obiekt- budowla tak. To zwykla zmowa ustawiona przez konkurencje. Jeden zaklad w domu a drugi zabytkowy. Paśli się dokąd byli sami nie inwestując i nie idąc do przodu, bo i tak rodziny zmarłych do nich przyjdą, bo pochówku dokonać trzeba. A działalność pogrzebowa, jezeli byla by tam kiedyś w 100% prowadzona w zupełności nie wyglada tak jak mieszkańcy opisują. To jest zwykla blokada inwestycji przez konkurencję rękoma mieszkańców.
Jacuś26.04.2020, 12:35
Protestujemy!!!
no to kaplica, amen26.04.2020, 12:20
To układ zamknięty. Nasza władza obecna, ani nie jest lepsza od poprzedników, ani gorsza. Prywata, cwaniactwo i manipulowanie w osiąganiu własnych celów, to wszystko co ich łączy. Otóż wcześniej petycja Domańskiego była be, bo władzy była nie na rękę i miała błędy formalne. Teraz prawnik z burmistrzem bronią inicjatyw obywatelskich! Hahaha, jak to mówią punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. No i wszyscy staja się nadwrażliwi, gdy sprawy dotyczą ich pozycji i ich interesów. Żenada, drodzy Państwo, żenada!
STAŚ26.04.2020, 12:08
Mieszkańcy, za swojego życia, mają atmosferę pogrzebową !!!
w26.04.2020, 11:50
ale jazda
Zobacz pełną wersję podhale24.pl