12.05.2020, 17:58 | czytano: 5456

Krupówki zostały wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków

zdj. Piotr Korczak
ZAKOPANE. Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków włączył kartę ewidencyjną obszaru ulicy Krupówki, obejmujące teren Parku Kulturowego - do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Ten krok ma być ochroną terenu przed zakusami deweloperów.
Obszar będący przedmiotem postępowania odpowiada w granicach: część ulicy Kościeliskiej od skrzyżowania z ulicą Krupówki do Starego Cmentarza na Pęksowym Brzysku wraz ze Starym Kościółkiem, część ulicy Nowotarskiej z najbliższą Krupówkom drewnianą zabudową; ulicę J. Zborowskiego z elewacjami bloków mieszkalnych; część ulicy Kościuszki – os skrzyżowania z ulicą Krupówki do skrzyżowania z Alejami 3 Maja; część ulicy Ogrodowej i M. Zaruskiego z d. Domem Turysty; ulicę gen. A. Galicy; Plac Niepodległości oraz przyległe do niego zabudowania; fragment ulicy Weteranów Wojny, ulicę S. Staszica biegnącą od Parku Miejskiego, przez skrzyżowanie z ulicą Krupówki od Alei 3 Maja; część ulicy J. Piłsudskiego obejmująca najbliższe zabudowania od ulicy Krupówki; najbliższy obszar obejmujący budynki przy skrzyżowaniu ulic Krupówki, S. Witkiewicza, W. Zamoyskiego i K. Tetmajera.
W uzasadnieniu czytamy: "objęcie ochroną konserwatorską tego obszaru jest zasadne ze względu na wykazane wyjątkowe wartości widokowe, przyrodnicze i kulturowe. Ulica Krupówki wraz z przyległościami tworzy jedyny w swym rodzaju zespół wnętrz krajobrazowych w skali kraju. Są tu czytelne nawarstwienia historii, które trwają nie tylko w legendzie Zakopanego, ale i w murach, bryłach i formach zabudowy, jako niezastąpione niczym świadectwo dziejów. Jest wyjątkowa w skali kraju galeria stylów architektonicznych od tradycyjnego budownictwa górali podhalańskich, przez dzieła historyzmu, secesji, modernizmu, stylu zakopiańskiego i powojennych poszukiwań architektonicznych. Niniejsze postępowanie ma na celu ochronę historycznej zabudowy tej części Zakopanego włącznie z ochroną osi widokowych – okna widokowe – klasyczne widoki na Tatry."


Następnym krokiem ma być wpisanie tego terenu przez burmistrza Zakopanego do gminnej ewidencji zabytków. Wtedy każde pozwolenie na budowę wydawane na terenie Parku Kulturowego będzie musiało być opiniowane przez konserwatora zabytków.

Kolejnym etapem będzie uchwalenie jednego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego terenu w celu aktualizacji i ujednolicenia obowiązujących tam zapisów.

pks/
Może Cię zainteresować
zobacz także
komentarze
Wiokary14.05.2020, 22:50
Razem z galerią?
piotro13.05.2020, 23:56
Mogliby to rozszerzyć w ogóle na całe miasto. A nawet kraj. I jakaś ochrona krajobrazu by się w końcu przydała, bo niszczone są unikalne miejsca, stanowiące dobro narodowe, dla korzyści garstki ludzi. Dość już mam tej dzikiej deweloperki wszędzie.
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl