26.06.2020, 09:10 | czytano: 4294

Nowy kierunek na "Podhalance"

zdj. Podhale24
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego udzieliło Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu pozwolenia na utworzenie studiów II stopnia o profilu praktycznym na kierunku rachunkowość i analityka ekonomiczna. Nowy kierunek to studia magisterskie, prowadzone w formie stacjonarnej, a więc bezpłatnej, co jest dużym novum.
Drugą ważną informacją jest to, że są prowadzone we współpracy z Uniwersytet Ekonomicznym i absolwenci uzyskają dwa dyplomy PPUZ w Nowym Targu i UE w Krakowie.
Nowy kierunek to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalistów z zakresu rachunkowości oraz ekonomii i finansów. Według analiz, samodzielny księgowy, analityk ekonomiczny oraz pracownik ds. finansowo-księgowych ze znajomością języków obcych będą poszukiwanymi zawodami w Małopolsce.

Zajęcia o profilu praktycznym nastawione są na przedmioty zawodowe, jak np. informatyka w rachunkowości, organizacja rachunkowości, rachunkowość i sprawozdawczość, nowoczesne technologie w bankowości, narzędzia analizy ekonomicznej i biznesowej, zaawansowane metody analizy rynku nieruchomości, systemy ewidencji kosztów w przedsiębiorstwie, międzynarodowe standardy rachunkowości, analiza sprawozdań finansowych, wizualizacja i prezentacja danych biznesowych.

Nazwa kierunku: Rachunkowość i analityka ekonomiczna (RAE)
Poziom kształcenia: II stopień
Czas trwania studiów: 4 semestry
Forma studiów: stacjonarne i wieczorowe (bezpłatne) - (zajęcia dla osób pracujących będą realizowane po godz 16.00).

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister
Profil: praktyczny
Studia realizowane są w ramach Podhalańskiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych (PONE) – jednostki wspólnej UEK i PPUZ w Nowym Targu.
Absolwenci otrzymują dyplom dwóch uczelni: Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.
Utworzenie tego kierunku jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z zakresu rachunkowości oraz ekonomii i finansów. Według analiz, samodzielny księgowy, analityk ekonomiczny oraz pracownik ds. finansowo-księgowych ze znajomością języków obcych będą poszukiwanymi (deficytowymi) zawodami w Małopolsce.
Absolwenci kierunku będą również przygotowani do pełnienia funkcji i stanowisk menedżerskich w zarządach i radach nadzorczych różnych instytucji, w tym finansowych, w których wyższe wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze jest wymogiem formalnym.
Kierunek rachunkowość i analityka ekonomiczna o profilu praktycznym nastawiony jest na rzetelną wiedzę z zakresu rachunkowości, ekonomii i finansów. Program i metody kształcenia zapewniają studentom zdobycie nowoczesnej i wszechstronnej wiedzy pozwalającej na atrakcyjną pracę w dziedzinie rachunkowości, doradztwa ekonomicznego i finansów.

Perspektywy zawodowe - po ukończeniu kierunku możesz pracować jako:
 główny księgowy,
 księgowy, specjalista ds. rachunkowości i budżetowania,
 kontroler finansowo-księgowy,
 skarbnik gminy lub innych jednostek samorządowych i państwowych,
 analityk finansowy w instytucjach finansowych i przedsiębiorstwach,
 analityk giełdowy i inwestycyjny,
 główny ekonomista banków i innych przedsiębiorstw,
 ekspert ekonomiczny w korporacjach międzynarodowych,
 doradca ekonomiczny, biznesowy, finansowy i podatkowy,
 dyrektor finansowy lub ekonomiczny, doradca w instytucjach unijnych oraz jednostkach samorządu terytorialnego,
 zarządzający funduszami inwestycyjnymi, analityk papierów wartościowych,
 specjalista ds. ekonomicznych, finansowych i inwestycyjnych,

a także zdobędziesz wiedzę przydatną do certyfikowanych egzaminów na:
 biegłego rewidenta (BR)
 doradcę inwestycyjnego (DI),
 maklera papierów wartościowych (MPW),
 certyfikowanego analityka finansowego (CFA),
 certyfikowanego analityka inwestycyjnego (CAI),
 certyfikowanego międzynarodowego analityka inwestycyjnego (CIIA)
Opis kierunku:
Kierunek Rachunkowość i analityka ekonomiczna ma kształcić wysokiej klasy specjalistów z rachunkowości, analizy ekonomicznej i finansów. Zajęcia o profilu praktycznym nastawione są na przedmioty zawodowe, jak np. informatyka w rachunkowości, organizacja rachunkowości, rachunkowość i sprawozdawczość, nowoczesne technologie w bankowości, narzędzia analizy ekonomicznej i biznesowej, zaawansowane metody analizy rynku nieruchomości, systemy ewidencji kosztów w przedsiębiorstwie, międzynarodowe standardy rachunkowości, analiza sprawozdań finansowych, wizualizacja i prezentacja danych biznesowych.
Wybór tego kierunku zwiększa możliwość znalezienia dobrej pracy już na etapie studiów.
Plan studiów zawiera 480 godzin praktyk zawodowych, odbywanych w urzędach JST, biurach rachunkowych i podatkowych, bankach i innych przedsiębiorstwach. Dzięki ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, studenci nowego kierunku będą mogli korzystać z szerokiej bazy placówek umożliwiających odbywanie praktyk zawodowych.
Na kierunku Rachunkowość i analityka ekonomiczna stosowane będą innowacyjne metody dydaktyczne, m.in. nauczanie na odległość (e-learning) oraz zindywidualizowany sposób podejścia do studenta (tutoring akademicki w ramach Podhalańskiego Centrum Tutoringu).

Specyfika kierunku RAE:
 połączenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu rachunkowości, finansów, zarządzania i ekonomii, a także dyscyplin komplementarnych (np. matematyki, informatyki), pozwalających na rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów gospodarczych w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, jednostkach samorządu terytorialnego w skali regionu, kraju i na arenie międzynarodowej.
 kształcenie specjalistów posługujących się zaawansowanymi metodami matematyczno-statystycznymi przy przygotowywaniu analiz, które mają stanowić podstawę do podejmowania ważnych decyzji gospodarczych.
 zdobywanie umiejętności w zakresie analitycznego podejścia do rozwiązywania problemów gospodarczych, z zastosowaniem nowoczesnych metod ilościowych i technik informatycznych.
 nabywanie umiejętności efektywnego wykorzystywania wewnętrznych i zewnętrznych informacji rynkowych, monitorowania i optymalizowania procesów biznesowych na podstawie analizy danych, prognozowania zjawisk w sferze otoczenia przedsiębiorstwa.
 zajęcia prowadzone przez wysokiej klasy dydaktyków i specjalistów, w tym licencjonowanych doradców inwestycyjnych i praktyków z branży finansowo-gospodarczej.
 innowacyjne nabywanie umiejętności z zakresu analizy instrumentów finansowych, ryzyka, oceny projektów inwestycyjnych, zastosowania technologii blockchain i kryptowalut czy tworzenia raportów i wizualizacji danych.

Na kierunku RAE zdobędziesz wiedzę i umiejętności m.in. o:
 metodach i narzędziach pozyskiwania danych oraz analizie technicznej i fundamentalnej,
 ocenie sytuacji makroekonomicznej, analizie sprawozdań finansowych i doradztwie inwestycyjnym,
 funkcjonowaniu giełd oraz międzynarodowych rynków finansowych i towarowych,
 tworzeniu planów rozwoju przedsiębiorstw i ocenie projektów inwestycyjno-gospodarczych,
 wycenie przedsiębiorstw, instrumentów finansowych, nieruchomości i szacowaniu ryzyka,
 przygotowaniu rekomendacji inwestycyjnych i zarządzaniu portfelem aktywów,
 znajomości metod i narzędzi księgowych.

źródło: PPUZ
Może Cię zainteresować
zobacz także
komentarze
Studentka26.06.2020, 09:36
Wprowadzają milion kierunków, a studiów 2 stopnia na większości z dotychczasowych nie da sie zrobić. DNO. A potem jojcenie że ludzie narzekaja na PPUZ.
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl