14.07.2020, 08:48 | czytano: 4902

Będzie nowy odwiert

zdj. mat. prasowy
Zarząd PEC Geotermia Podhalańska S.A. podpisał umowę z Firmą UOS Drilling S. A. z Warszawy na wykonanie odwiertu chłonnego Biały Dunajec PGP-5 oraz rekonstrukcja odwiertu chłonnego Biały Dunajec PGP - 2 wraz z jego pogłębieniem. Wartość kontraktu to ok. 34,4 mln zł, z czego 40% będzie finansowane z dotacji z NFOŚiGW, pozostała część z preferencyjnej pożyczki.
To kolejny krok, po zawartej na początku miesiąca przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A. umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie w formie dotacji oraz pożyczki projektu pn.: „Zwiększenie mocy odnawialnego źródła energii cieplnej PEC Geotermia Podhalańska S.A. poprzez budowę oraz rekonstrukcję odwiertów chłonnych oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej”, w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW nr 5.18 „Międzydziedzinowe. Polska Geotermia Plus” współfinansowanego ze środków krajowych.
W ramach zawartej wczoraj umowy Firma UOS Drilling wywierci nowy otwór chłonny Biały Dunajec PGP-5 do głębokości około 3 523 oraz przeprowadzi niezbędne pomiary i testy na otworze. Wykonana będzie rekonstrukcja odwiertu chłonnego Biały Dunajec PGP-2 wraz z jego pogłębieniem


17 grudnia 2019 roku Spółka w ramach powyższego programu złożyła wnioski o dofinansowanie projektu. Wnioski zostały ocenione pozytywnie pod względem kryteriów dostępu oraz kryteriów programowych i dopuszczających, tym samym Spółka uzyskała dofinansowanie projektu. Celem projektu jest zwiększenie możliwości chłonnych systemu geotermalnego dla uzyskania większej produkcji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: wiercenie nowego otworu chłonnego Biały Dunajec PGP-5 o głębokości 3 523 m (±10 %), pogłębienie i rekonstrukcję odwiertu chłonnego Biały Dunajec PGP – 2, budowę rurociągu zatłaczającego z pompowni geotermalnej do głowicy odwiertu PGP-5, zakup i montaż kolejnych dwóch wymienników ciepła w Ciepłowni Geotermalnej oraz nadzór inwestorski nad ww. zadaniami.


Koszt całkowity projektu wynosi 42 822 450,00 zł w tym:
Koszty kwalifikowane: 34 715 000,00 zł,
Koszty niekwalifikowane: 8 107 450,00 zł,
Kwota dofinansowania w formie dotacji: 13 886 000,00 zł (40% kosztów kwalifikowanych),
Kwota dofinansowania w formie pożyczki: 20 829 000,00 zł (60% kosztów kwalifikowanych).

W wyniku realizacji projektu moc produkcyjna układu geotermalnego wzrośnie o 2,671 MWt. Rekonstrukcja odwiertu PGP-2 przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego całego układu - przy chłonności tego odwiertu 450 m3/h, uzyskana moc wynosi 15,411 MWt.
Łączna moc cieplna będąca rezultatem realizacji projektu wyniesie 18,082 MWt.
Termin zakończenia projektu jest przewidziany do końca 2021 roku.

opr.s/
Może Cię zainteresować
zobacz także
komentarze
plandemia14.07.2020, 13:51
rzadza bankierzy i korporacje to tak wlasnie jest .Polska zarejestrowana jako firma w usa...
Jan14.07.2020, 12:07
Miał być nowy odwiert wydobywczy najgłębszy w Polsce..z najcieplejszą wodą... ponad 100°C i elektrownia termalna...Widocznie taki plan upadł...Została tylko modernizacja starego ..która też dużo kosztuje - te ponad 40 mln zł...Ta Geotermia to tania nie jest...
Sołtys14.07.2020, 11:28
A gdzie jest wszędzie będący i najważniejszy w na całym Podhalu Spiszu i Orawie Prezydent najważniejszej gminy w Polsce P. Szkardziński
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl