31.08.2020, 13:13 | czytano: 6893

Kto dokończy budowę S7 z Lubnia do Naprawy?

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie ogłosiła przetarg na kontynuację budowy S7 Lubień - Naprawa.
Nowy wykonawca będzie musiał dokończyć m.in. prace drogowe, budowę urządzeń ochrony środowiska i miejsc obsługi podróżnych. Do wykonania są także prace naprawcze. Poprzedni wykonawca, z którym GDDKiA rozwiązała umowę z jego winy, zrealizował inwestycję w 87,51 proc.
Ogłoszenie o przetargu wkrótce ukaże się także na platformie zakupowej GDDKiA i będzie zawierać szczegółowe informacje na temat zakresu zamówienia i warunków udziału w przetargu.

Zakres inwestycji obejmuje prace przygotowawcze, naprawcze, dokończenie budowy prawej jezdni odcinka S7 Lubień - Naprawa o długości ok. 7,6 km, miejsc obsługi podróżnych (MOP Lubień i MOP Krzeczów), dojazdów technologicznych, systemu odwodnienia pasa drogowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Zabezpieczone muszą być skarpy głębokich wykopów, a na czas wykonywania robót zapewniony powinien być dojazd do wszystkich działek sąsiadujących z pasem drogowym przez cały czas trwania budowy. Trzeba dokończyć budowę lub przebudowę sieci infrastruktury technicznej i zrealizować urządzenia ochrony środowiska (ekrany, urządzenia oczyszczania wód).

17 lipca 2020 r. GDDKiA odstąpiła od umowy z poprzednim wykonawcą, konsorcjum IDS-BUD i ALTIS-HOLDING, ponieważ mobilizacja wykonawcy nie wskazywała na możliwość zakończenia budowy prawej jezdni S7 Lubień - Naprawa w terminie określonym w aneksie do umowy, czyli do końca października 2020 r. Pomimo licznych rozmów i korespondencji prowadzonych przez GDDKiA z wykonawcą nie doszło do wznowienia i prowadzenia prac w wymaganym zakresie po zakończeniu okresu zimowego (trwa do 15 marca). Wykonawca nie posiadał odpowiedniej ilości sprzętu, pracowników i środków do kontynuacji robót. W trybie przewidywanym w umowie, czyli na podstawie Subklauzuli 15.1, wezwaliśmy wykonawcę do poprawy, w tym do wykonania szeregu ściśle określonych zakresów robót, w terminie do 10 czerwca 2020 r. Wykonawca nie wywiązał się z większości postawionych przed nim wymagań:

- brak wymaganego postępu robót,
- narastające opóźnienia,
- nieprawidłowości w rozliczaniu podwykonawców.
W związku nieprawidłowym wykonywaniem obowiązków wynikających z podpisanej umowy naliczyliśmy konsorcjum kary. Obejmują one kwotę 27 mln zł. Kwota ta nie zamyka wszystkich roszczeń GDDKiA w stosunku do wykonawcy. Po odstąpieniu od umowy nastąpiła inwentaryzacja wykonanych prac na prawej jezdni S7 Lubień - Naprawa. Na podstawie inwentaryzacji przygotowano zakres zadań dla wykonawcy, który zostanie wyłoniony w przetargu.

Źródło: GDDKiA, oprac. r/
Może Cię zainteresować
zobacz także
komentarze
Marabut01.09.2020, 08:54
gwiazda Pienin zaczynała budowę tyle zdjęć było jak z łopatą goniła to niech teraz kończy gdzie ona teraz pokażcie i przypomnijcie zdjęcia wszystkich
abc31.08.2020, 19:36
jednej nie skończyli, a druga zaczynają.
a31.08.2020, 15:44
Drogi nie oddano do użytku, a wynika, że filar się zapada gdyż widoczne jest zagłębienie asfaltu.
Anton31.08.2020, 14:52
Mariusz z zubrYcy budował już drogę po Chińczykach pod łodzią we Strykowie to może i to dokończy .

Mariusz trzymamy kciuki żeby Ci się udało wygrać przetarg
dziadek31.08.2020, 14:43
to było do przewidzenia, inflacja przerosła wszystkich
jo31.08.2020, 14:33
kto dokończy ? NIKT .
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl