07.12.2020, 18:11 | czytano: 6055

Dyskusja o jakości powietrza w Nowym Targu zdominowała poniedziałkową sesję Rady Miasta

YT/NTvK
NOWY TARG. Gośćmi radnych byli Piotr Łyczko z Departamentu ds. Programów Ekologicznych UMWM oraz Magdalena Cygan z Nowotarskiego Alarmu Smogowego. Ich wystąpienia sprowokowały radnych do emocjonalnych wypowiedzi: "tu się nie da żyć", "potrzebne są odstraszające kary", "więcej stacji pomiarowych".
Piotr Łyczko przybliżył wymagania nowego Programu Ochrony Powietrza Województwa Małopolskiego. O przyjętym we wrześniu br. POP dla Małopolski pisaliśmy kilkakrotnie. Przedstawiciel UW przypomniał, że głównym zadaniem Programu jest poprawa jakości powietrza w jak najkrótszym czasie. Zgodnie z założeniami - "już w 2023 roku zostanie spełniona norma zawartości pyłów w atmosferze. Natomiast w 2026 tak ograniczy się emisja rakotwórczego benzo(a)pirenu, iż jego zawartość we wdychanym przez Małopolan powietrzu będzie spełniała docelową normę".
Wymogi Programu

Program ochrony powietrza dla Małopolski zakłada wykaz zadań dla samorządów gminnych. To m. in. utworzenie i utrzymanie punktów obsługi programu Czyste Powietrze, zatrudnienie ekodoradcy w każdej gminie, którego zadaniem będzie doradztwo dla mieszkańców, prowadzenie edukacji ekologicznej oraz obsługa programu Czyste Powietrze,
prowadzenie akcji informacyjnych o wymaganiach uchwały antysmogowej z dotarciem do każdego punktu adresowego w gminie opalanego węglem lub drewnem oraz obowiązek zamieszczenia na stronie internetowej gminy informacji o jakości powietrza i możliwości zgłoszenia ekointerwencji. Jest także wymóg inwentaryzacji co najmniej 70% budynków w gminie do końca 2021 roku, w tym co najmniej 90% do 30 czerwca 2022 roku, a samorząd ma co pół roku przekazywać informację o postępie wymiany kotłów i inwentaryzacji w gminie, zaś mieszkańcy mają obowiązek złożenia deklaracji jakim źródłem ciepła dysponują. Wprowadzono ograniczenia dofinansowania na kotły na węgiel,

- Chcę zwrócić uwagę, że jest także rekomendacja, by od roku 2021 przeznaczać co najmniej 1% dochodów własnych gminy na finansowanie realizacji programów dotacyjnych i osłonowych, prowadzenia kontroli, zatrudnienia ekodoradców, realizacji programów rządowych, termomodernizację budynków użyteczności publicznej, inwentaryzację źródeł ogrzewania budynków oraz akcji edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza. To nie jest wymóg, ale wskazanie, że to finansowanie jest ważne, by skutecznie prowadzić działania na rzecz poprawy jakości powietrza - mówił Piotr Łyczko.

W ramach Programu samorządy zobowiązano do prowadzenia kontroli interwencyjnych w zakresie przestrzegania przepisów ochrony powietrza w ciągu 12 godzin od zgłoszenia wykroczenia. Wzorem jest tu ekointerwencja, czyli innowacyjna aplikacja wdrożona ponad rok temu w Małopolsce. Gminni włodarze będą musieli zaplanować także kontrole systemowe – ich ilość jest zależna od liczby mieszkańców w gminie. Zgodnie z Programem kontrole będą prowadzone w oparciu o wewnętrzne procedury kontroli palenisk. Gminy są zobowiązane opracować je do 30 września 2021 roku. Szczegóły programu dostępne są tutaj.

Jakość powietrza a Covid-19

- Program Ochrony Powietrza opiera się w dużej mierze na wsparciu mieszkańców, by mogli wymienić stare kotły. To wsparcie poprzez doradztwo, szybkie kontrole, większa informacja, szersza edukacja, wsparcie dla osób dotkniętych ubóstwem energetycznym by nie zostały te osoby bez pomocy - mówił Piotr Łyczko i dodał: - Jakość powietrza jest jednym z najwyższych priorytetów Światowej Organizacji Zdrowia. W Polsce mamy problem z tą jakością, która przekłada się na zdrowie i życie mieszkańców. Badania wykazują, że mieszkańcy terenów z zanieczyszczonym powietrzem ciężej przechodzą zakażenie Cowid-19. To pokazuje, że w obecnej sytuacji epidemiologicznej nie powinny być wstrzymane działania na rzecz poprawy jakości powietrza.


Magdalena Cygan z Nowotarskiego Alarmu Smogowego również omówiła wspomniany wcześniej ranking miast o najwyższym zanieczyszczeniu powietrza pod względem stężenia rakotwórczego benzo(a)pirenu oraz liczby dni, w których dobowe stężenie pyłu PM10 było powyżej normy.

- Nowy Targ ma najgorsze powietrze w skali Polski. Sami jesteśmy sobie winni, że mamy takie powietrze, bo sami to produkujemy w kopciuchach. Mieszkając w Nowym Targu codziennie wypalamy paczkę papierosów - dodała obrazowo.

Poprosiła wszystkich radnych "o włączenie się do starań o czyste powietrze". - Mamy ostatnie dwa lata, by wymienić kopciuchy. Potem nakładane będą kary - ostrzegała przedstawicielka NAS.

Karać, karać, karać

Stefania Drąg-Iłęda dziwiła się, że "połowa pieców została wymieniona, a powietrze nadal się nie poprawia". Radna zaapelowała o wysokie kary dla osób palących śmieci w piecach. - Tylko wysokie kary. Tu się nie da żyć. My, starzy - musimy, ale młodzi uciekną z Nowego Targu. Ludzie wymieniają piece na bardziej ekologiczne, ale zostawiają sobie kopciuchy do spalania śmieci. Tu są potrzebne drastyczne kroki, ludzi muszą odstraszać kary - mówiła.

Piotr Łyczko przypomniał, że za palenie śmieci w palenisku grozi mandat do do 500 zł. sprawa może być dalej skierowana do sądu, który może nałożyć karę do 5 tys zł. Ale to zdarza się rzadko. Średnia wysokość kary to ok. 100 zł.

Odnosząc się do wątku, że nie powinno się dopłacać do wymiany pieca komuś, kto zostawia sobie stary kocioł - radny Grzegorz Luberda przypomniał, że w Mieście obowiązuje zasada, iż "nie ma dopłaty, jak się nie pozbędziesz starego kotła". - W przypadku dotacji musi mieszkaniec zadeklarować, że likwiduje stary piec - powtarzał przewodniczący Rady Miasta.

Radna Katarzyna Wójcik zaproponowała wprowadzenie zasady "nagrody i kary", czyli karać, ale i promować tych, którzy się starają i we własnym zakresie działają na rzecz poprawy jakości powietrza. Zaapelowała też do mieszkańców "o rozsądek i odpowiedzialność".

Krzysztof Sroka był ciekaw, czy w kolejnych latach przewidziane są kolejne programy wsparcia finansowego dla mieszkańców - w formie dotacji do wymiany stolarki i ocieplenia starych budynków. Piotr Łyczko uciął te rozważania stwierdzając, iż dodatkowych programów nie będzie, pozostanie jedno źródło, jakim jest pogram "Czyste powietrze".

Nowy Targ - działania

Informację na temat realizacji działań Wydziału GKiOŚ Urzędu Miasta na rzecz poprawy jakości powietrza w tym roku zaprezentowali Mateusz Skupień i Sylwester Magiera.
Pokazane zostały działania samorządu nowotarskiego w tej kwestii na przestrzeni ostatnich lat. Przykładowo w 2017 roku zlikwidowano 123 piece i kotły, w roku 2018 - 149, w 2019 - 185. Pozostało do likwidacji zinwentaryzowanych 768 kotłów pozaklasowych. Z Regionalnego Programu Operacyjnego pozyskano 2,5 mln.

W ubiegłym roku przeprowadzono 396 kontroli w zakresie przestrzegania uchwały antysmogowej, odebrano ponad sto zgłoszeń w aplikacji Ekointerwencja, z czego 88 zostało zweryfikowanych.

Mówiono o ponad 330 tys. zł wypłaconych dotacji, że na wymianę kopciuchów w tym roku w budżecie zapisano 600 tys. zł, że podpisano 99 omów z mieszkańcami, zlikwidowano ok. 200 kopciuchów. Sama kwota dotacji wypłacona właścicielom budynków mieszkalnych przekracza milion złotych.

- Mamy 75 procent zinwentaryzowanych budynków, w tym roku przeprowadzono ponad 400 kontroli interwencyjnych - wyliczał Mateusz Skupień z Wydziału Ochrony Środowiska.

W poszczególnych miesiącach wyglądało to tak: styczeń - 39 kontroli, luty - 4, marzec - 70 (dron 65), kwiecień - 0, maj - 40, czerwiec - 30, lipiec 32, sierpień - 20, wrzesień - 23, październik - 37, listopad 0 117 (dron 73), a w grudniu na razie - 5, ale to nie koniec kontroli w tym miesiącu.

- Żeby powietrze uległo poprawie muszą działać wszystkie okoliczne gminy - zauważył Sylwester Magiera. Ekodoradca nowotarskiego UM zaprezentował tabelkę:


Tu wsparła go Magdalena Cygan, mówiąc, że "gminy ościenne nie współpracują, a wręcz unikają tematu".

- W ciągu 4 lat zlikwidowano 700 kopciuchów, kolejne domy podłączają się do miejskiej sieci ciepłowniczej, a powietrze jest coraz gorsze. Nie zwalajmy tego na gminy. Co się dzieje? Coś jest nie tak - dziwił się radny Andrzej Swałtek.

W odpowiedzi usłyszał, że "kopciuchów jest nadal dużo", a i położenia Nowego Targu w kotlinie - nie pomaga.

Stacje pomiarowe i czujniki

Wiceburmistrz Joanna Iskrzyńska-Steg zauważyła, iż jedna stacja pomiarowa nie daje pełnego obrazu. - Jedna próbka nie jest reprezentatywna dla całego miasta. Może trzeba więcej próbek, więcej pomiarów, więcej stacji - zaproponowała.

- Byłoby super - zgodzili się urzędnicy. - Ale jedna stacja pomiarowa to koszt rzędu kilkuset tysięcy zł i to jest pytanie do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska - dodał Mateusz Skupień, a radny Szymon Fatla przypomniał, że na terenie Miasta jest kilka czujników "Airly", które dopełniają całości obrazu. Z kolei radny Jan Łapsa stwierdził, że obecna lokalizacja stacji pomiarowej przy placu Słowackiego jest po prostu zła.

- Występowaliśmy o dodatkowe stacje pomiarowe, ale WIOŚ nie ma na to środków - wyjaśniał Grzegorz Watycha. - Miała być druga stacja - mobilna, pokazująca skąd napływają zanieczyszczenia. Ten stan jakości powietrza poprawił się w stosunku do stanów sprzed kilkudziesięciu lat. Nie zapominajmy o transporcie, o samochodach na zakopiance - kopcących, które tu swój ślad pozostawiają - mówił burmistrz.

- Ściągając stację do Nowego Targu miałem na celu uświadomienie mieszkańcom, że jest źle. Okazało się jednak, że bierzemy udział w plebiscycie i na całą Polskę idzie komunikat, że w Nowym Targu jest źle. Nie mówię, że nie jest źle, ale inni - nie mający stacji - żyją w błogim przeświadczeniu, że u nich jest dobrze. Liczyłem też, że wraz ze stacją państwową - będą dla nas dostępne środki państwowe. I tu kolejny zawód. Dostaliśmy właśnie pismo, że nie będzie dotacji o którą się zwróciliśmy. Zostaliśmy odesłani do programu "Czyste powietrze" dostępnego dla wszystkich mieszkańców. Dużo pozostaje też do zrobienie w sferze mentalnej. Tych, którzy mówią, że burmistrz robi mało - zachęcam: niech sami spróbują jednego kopcącego przekonać do zmiany zachowania, a zobaczą jakie to proste - mówił burmistrz.

Na zakończenie dodał: - W tym roku aktywność wchodzenia do budynków była wstrzymana z powodu sytuacji epidemiologicznej, więc i nie było masowych kontroli. A nawet jeśli jest zasądzona kara za palenie śmieci, to Miasto tych pieniędzy nie otrzymuje. Mandaty idą na rzecz skarbu państwa. Nieraz i kosztów przeprowadzenia badania w laboratorium ukarany nam nie zwraca. To wszystko są nasze koszty.

not. SPalka
zobacz także
komentarze
apfajer12.12.2020, 23:20
@Olo - Dzisiaj wszystkim Aleksandrom, Olom , Oleńkom ,Olkom , życzymy czystego powietrzą - Weź głęboki oddech ;)
Smutna prawda10.12.2020, 23:43
Ja żyję w brudzie i smrodzie
I mi to nie przeszkadza bo to tutaj jest w modzie
Olo10.12.2020, 15:45
A gdzie są zwolennicy i agitatorzy palenia od góry? Czyżby się już wypalili?
Sabałowe Bajania10.12.2020, 14:51
@Ul.Nadwodnia
Niestety na Nadwodniej jest kilku intelygentów co to kopcą węglem w kopciuchach.
Niby wykształceni, niby ą ę, i nawet ich stać na wymianę kotłą, no ale po co, wolą kultywowac tradycje 'skalnego (węglowego) Podhala' - hej!
renifer w masce09.12.2020, 21:56
ol
będziemy co najwyżej wdychać spaliny turystów jadących do Białki. Watycha z konsekwencją buduje markę Nowego Targu jko Smogowej Stolicy Polski i najbardziej zasyfionego miasta na Podhalu. Ma do tego wyjątkowy talent. Pieniądze zostaną w Białce a my o ile przeżyjemy będziemy dalej głaskać alpaki pod ratuszem.
ol09.12.2020, 17:43
Będzie lepiej dopiero wtedy jak zrobią zakopiankę i puszczą ruch obwodnicą.Kopciuchy swoją drogą ale spaliny to drugi truciciel.Miasto nie ma nic z tego,że turyści jadą na Podhale,dla nas tylko zostaje smród i korki na drogach.
logic09.12.2020, 13:23
Szczery był pan stwierdzający na sesji że nie ma kompetencji do kontroli podmiotów gospodarczych w NT. Art 379 Prawa ochrony środowiska uprawnia osoby wyznaczone do całodobowej kontroli terenu nieruchomości lub obiektu gdzie prowadzona jest działalność. Po kontroli dokumentacja ma być przekazana do WiOŚ.
TJ09.12.2020, 08:48
do Hej tam - nie rozumiem, czy chcesz mnie przekonać, że nie ma różnicy pomiędzy sytuacją z zakazem kopcenia i bez zakazu? Wyobrażam sobie, że gdyby u nas był taki zakaz, to kilku sąsiadów nie kopciłoby mi prosto w okna dymem. Nie miałbym codziennie szufelki sadzy na okach dachowych. Dlatego moim zdaniem jest niemożliwością, że sytuacja w Krakowie się nie poprawiła. Że jest smog? To jest metropolia nieporównywalna z Nowym Targiem. U nas może dzięki zakazowi być znacznie lepiej.
Hej tam08.12.2020, 23:49
W Krakowie zlikwidowano "kopciuchy" (jaka jest definicja kopciucha?) i co?
Jak pokazują w telewizji to Kraków przeważnie na czarno. Sami mądrze w te radzie i tylko mędrkują. Jak mieszkanców będzie stać na opalanie gazem, to sami przejdą na ten rodzaj ogrzewania.
Wkurzony biciem piany08.12.2020, 23:24
Jedno i to samo, bez końca. Zamiast pitolić może w końcu rada zechciałaby podjąć jakąś uchwałę tu i teraz?! Dać burmistrzowi narzędzia kontroli i przymusu. Może burmistrz też łaskawie w końcu pogoni do roboty urzędników od dopłat, stworzy dla odmiany wydajny system kontroli działający 24/7. Radni powinni już dziś uchwalić całkowity zakaz kopcenia od kwietnia do listopada 2021, a od listopada 2021 zakaz spalania węgla i drewna w centrum oraz zakaz korzystania z kopciuchów na obrzeżach NT. Jak kogoś nie stać na nowy piec za te 15 tys., nawet na kredyt, to niech jeden energooszczędny grzejnik elektryczny kupi za 200 zł i grzeje 1 pokój za 100 zł/mies. a nie cały dom kopciuchem. Zamiast konferencje i dyskusje urządzać kolejny rok, niech się radni w końcu wezmą za robotę. To samo burmistrz! A jak nie to zgłaszać się na Kościelną, Krasinskiego, Sobieskiego, Nadwodnią i obowiązkowo posiedzieć na ulicy od 16:00 do 20:00 codziennie. Do tygodnia znajdziecie rozwiązania problemu smogu albo się podusicie. To jest skandal żeby się głupotami zajmować, domem kultury, czy nową halą lodową, a człowiek z domu nie może wyjść bo smród taki że oddychać nie idzie. I to kolejny rok. A ci dalej specjalistów słuchają i ubolewają nad jakością powietrza. Do roboty! Wstyd na całą Polskę.
smok08.12.2020, 22:46
Larum o smog od listopada do kwietnia.Potem jak zwykle cisza.
Wata08.12.2020, 22:19
@ Rafał
cyt. "Przecież rząd pisowski stworzył program czyste powietrze"
A Watycha płaci kary kilkadziesiąt tysiaków za to że program realizuje opieszale.
A potem NT jest na 1 miejscu rankingu najbardziej zasyfionych miasta.
Za poprzedników był liderem najbardziej rozwojowych miast... do czasu przyjścia fajtłapy do magistratu.
avivat08.12.2020, 20:16
Pani Drąg-Iłęda mówi na sesji, że naprzeciwko jej bloku w lecie są spalane śmieci co najmniej raz w tygodniu, a potem mówi, że trzeba coś robić żeby nie było trucicieli. A ja zapytam. Czy pani Drąg-Iłęda jako radna zareagowała no to spalanie i ten czarny dym? Czy przeszła nad tym do porządku dziennego, a teraz mówi, że wszyscy powinni coś robić. Proszę zacząć od siebie. I reagować!
Rafal08.12.2020, 17:02
Przecież rząd pisowski stworzył program czyste powietrze, to dlaczego wyborcy pis-u, których na Podhalu nie brakuje, nie korzystają z tego programu, tylko o całe zło oskarżają Watychę, a czy za poprzednich burmistrzów w Nowym Targu nie było smogu.
chichotek08.12.2020, 16:34
Zgodnie dyrektywą unijną nie określono wymiany pieców i stare kotły tzw kopciuchy mają umrzeć śmiercią naturalną .Wszelkie zakazy nakazy są sprzeczne i nie mają podstawy prawnej prawo unii jest nad krajowym prawem.
1 tona benzyny daje około 1800 kg dwutlenku węgla + pył z klocków + pył z opon daje 50 % smogu.
Na piechotę można chodzić a w chłapie trza polić
kopciuszek08.12.2020, 15:19
A wystarczy zgłaszać służbom wojewody na stronie i w aplikacji ekointerwencji małopolskiej. Szczególnie przedsiębiorców warto zgłaszać gdyż takie zgłoszenia trafiają do urzędu wojewódzkiego a nie do gminy :-)
A może inzczej08.12.2020, 14:16
A może zamiast realizować udane i mniej udane inwestycje, stworzyć własny program czystego powietrza. Stworzyć możliwości, aby pomóc każdemu mieszkańcowi, który ma tzw. kopciucha( przecież są zinwentaryzowane) i wesprzeć go finansowo przy wymianie. To się nigdy nie skończy jeśli włodarze miasta nie podejmą konkretnych kroków, aby wreszcie poprawić jakość powietrza. Wszystko można zrobić, trzeba chęci, odpowiednich pracowitych urzędników i troski o zdrowie mieszkańców Nowego Targu. Pogadacie, pozastanawiacie się i nic z tego. Dojdzie do sytuacji, że mieszkańcy wystąpią z pozwem zbiorowym o odszkodowanie za utracone zdrowie, bo miasto szuka winnych nie wśród siebie, ale w okolicy. Po co nam nowy MOK, ważniejsze nasze zdrowie. Zdrowy rozsądek bardzo wskazany
Nadwodnia !!!08.12.2020, 11:21
Dokładnie. Prosimy o przeprowadzenie kontroli ul. Nadwodniej, Krasińskiego i Waksmundzkiej. Stopień zadymienia z domów palących węglem jest zastraszający. Wystarczy przejść i zobaczyć te kłęby dymu z kilku kominów. Np. komin na Krasińśkiego obok wejścia do I LO. Dym przez cały rok niezależnie do temperatury. Centrum miasta to nie miejsce na fabrykę z kominem na 5 metrów wysokości !!!
Cyc Malina08.12.2020, 10:13
@dziadek, @naico, dokładnie jest jak piszecie, Nowy Targ leży w kotlinie i choćby całe miasto ogrzewać prądem lub gazem to i tak będzie syf w postaci smogu gdyż sąsiednie wioski jak będą palić śmieci to całe dziadostwo będzie "spływać" do miasta i wisieć i czekać na halny żeby to przegonił. Samochody też robią swoje gdyż jest ogromy ruch i korki na ulicach.
deFacto08.12.2020, 09:41
W gminach gdzie nie utworzono straży gminnej osoba wyznaczona do kontroli ochrony srodowiska ma
prawo wstępu na teren nieruchomości na ktorym prowadzona jest działalność gospodarcza w godzinach od 6 do 22 bez wczesniejszego powiadamiania wlasciciela.
tylko referendum08.12.2020, 09:36
Pamiętam jak Watycha w zeszłym roku zdezorganizował Ekopatrol. Nie pozwolił urzędnikom obsługiwać aplikacji na smatfona po godzinach pracy, i ogłosił (po sezonie) przetarg na prowadzenie kontroli. O wymianie gazu na miał węglowy nie wspomnę. Wszystko robi na odwrót. Potem się dziwi że jest taki ekologiczny syf i najgorsze powietrze w Polsce. Wychodzi nieskuteczność sześciu lat działań pozorowanych i wczorajsza sesja była tego potwierdzeniem. Na raczki z takim burmistrzem Tylko bale, wstążki i alpaki. Na to są wydawane nasze pieniądze no i na kolesiostwo.
wera08.12.2020, 09:03
Ludzie czytacie i Was to nie wkurza????????!!!! - "Pieniądze na utworzenie i utrzymanie punktów obsługi programu Czyste Powietrze, zatrudnienie ekodoradcy w każdej gminie, którego zadaniem będzie doradztwo dla mieszkańców, prowadzenie edukacji ekologicznej oraz obsługa programu Czyste Powietrze,
prowadzenie akcji informacyjnych o wymaganiach uchwały antysmogowej z dotarciem do każdego punktu adresowego w gminie opalanego węglem lub drewnem oraz obowiązek zamieszczenia na stronie internetowej gminy informacji o jakości powietrza i możliwości zgłoszenia ekointerwencji." - Zamiast dać ludziom pieniądze na wymianę piecy wydajemy pieniądze na kolejnych urzędasów.
Ul. Nadwodnia08.12.2020, 08:08
Mieszkańcy ulicy Nadwodniej wzywają o pomoc, o kontrolę po zmroku! Sąsiedzi tak strasznie TRUJĄ, że nie da się żyć!!! Dzwonimy, zgłaszamy BEZ REAKCJI!!!! Ratunku.....
nowotarżanin08.12.2020, 07:55
tak nas w mieście karać a Waksmund czy Ludzmierz ma takie zakazy głęboko... a powietrze nie zna granic..
noico08.12.2020, 07:11
wymiana kotłów w NT nic nie da. Żyjemy w kotlinie i w zimie powietrze wraz z zanieczyszczeniami "spada" do nas z okolicy. Z tym, że nikt tak naprawdę nie wie z jak daleka zanieczyszczenia "przylatują" bo nikt nie zrobił żadnych badań obejmujących również państwa sąsiednie.
Taxi08.12.2020, 06:41
Widocznie 10 kontroli dziennie które wykonywał patrol zlilwidowanej straży miejskiej też przekraczało dopuszczalne normy. Ale dlaczego wtedy kontrolowali też firmy ?
Greg08.12.2020, 06:10
I znowu na radzie miasta godzinami pier........cie o niczym. Najważniejszą konkluzją w dalszym ciągu jest "karanie". Wychylcie w końcu te kwadratowe głowy w stronę Europy zachodniej i skopiujcie dobrze działający system. W Niderlandach, w Belgii czy też w Niemczech ludzie oddychają pełną piersią od dawien dawna.
NT08.12.2020, 05:37
Jak co roku standardowe lanie wody. Ile jeszcze będziemy radzić i dyskutować ?!. Czy stacja pomiarowa stoi w dobrym miejscu ?!!!! Nie trzeba stacji, wystarczy przejść się po mieście wieczorem jak jest trochę zimniej. Ciuchy od razu do prania. Albo urzędnicy są nieudolni, albo im się nie chce, albo z jakiś przyczyn nie chcą widzieć problemu. Rok za rokiem mija. Przyjdzie wiosna ludzie zapomną. Teraz inwentaryzuja paleniska??!! To powinno być zrobione co najmniej 5 lat temu.!!! Jak to możliwe że po tylu remontach ulic w centrum nie wszystkie budynki są zgazyfikowane!!! Itd, itd. DRAMAT
pingwin07.12.2020, 23:43
Tyle ile przez swoją nieudolność zrobił Watycha dla antypromocji miasta to nikt nie zrobił. Zaczęło to do niego docierać. Kiedyś marką miasta były kożuchy, hokej i buty. Teraz SMOG. Cała Polska o tym mówi. Każdy serwis radiowy i telewizyjny. Wstyd na cały kraj.
pointa07.12.2020, 23:38
Najlepszy był text że nie są kompetentni do kontrolowania podmiotów gospodarczych i firm na terenie miasta!. Na jakiej to podstawie takie stwierdzenia? Przy takich kontrolach nawet właściciela wcześniej powiadamiać o kontroli nie trzeba. Ktoś tutaj ściemnia lub naprawdę jest "niekompetentny".
Ortograf07.12.2020, 23:04
Karino
Koniu raczej chabeto. Pieców nie piecy. Kiedyś ci z Krzywej umieli chociaż pisać.
Zmartwiony pelet07.12.2020, 22:42
A co tam u Naczelnika Darka, latał dronem, że go nie było czy skapitulował przy tym gęstym smogu Covida??? Bo chyba go nie słyszałem dzisiaj na sali obrad a szkoda bo to mądry gostek
zygw07.12.2020, 22:03
Tak bo to burmistrz pali w piecu mieszkańców Nowego Targu, niestety spora część populacji naszego miasta nie ma świadomości jakie skutki przynosi to czym pali w piecu
Falafel07.12.2020, 22:01
Pani Joanno Iskrzyńska-Steg. Przypominam, że od sześciu lat jest pani burmistrzem i rządzi Grzegorzem Watychą. Więc niech pani nawet nie mówi, że może by tak. Kompromitacja.
Karino07.12.2020, 21:54
Straż Miejska zlikwidowana przez mieszkańców bo tak wybrali w referendum. Dziwne że tak ochoczo nie piszecie o tym jak wymiana piecy i walka ze złym powietrzem wygląda w okolicznych gminach. No ale wiadomo taktyka prosta byle kopać Burmistrza.
PM1007.12.2020, 21:51
Przenieść stację pomiaru powietrza w okolice Ranczo lot - Rezerwat Bór na Czerwonem i od razu spadniemy kilka set pozycji w ogólnopolskim rankingu i będzie git.
Olo07.12.2020, 21:36
Do smord.
Szkoda że nie wiesz co wydobywa się ze ścierających się klocków hamulcowych czy okładzin sprzęgła że nie wspomnę o spowolnieniu ruchu w mieście przez L -ki co wpływa na większe zużycie tych elementów. Spaliny też mają swoją zasługę w większym smogu. Jeśli tego ktoś nie widzi to albo nie chce albo nie może.
dziadek07.12.2020, 21:19
Trzeba wprowadzić zakaz palenia węglem na całym Podhalu, bo mieszkający niżej zawsze będą mieć gorsze powietrze i mało to da, choćby w całym Nowym Targu nie paliło się węglem. W Krakowie się dało, to dlaczego u nas miałoby się nie dać radę...?
PL07.12.2020, 21:11
Dlaczego miasto nie robi nic w celu poprawienia drożności ulicy Ludźmierskiej. Co dzień tysiące samochodów zatruwa miasto stojąc w korkach. Władze bagatelizują problem i czekają na cud.
Besala07.12.2020, 21:02
Od kilku lat słyszymy wyliczanki podwładnych Pana Watychy o wymianie pieców, kontrolach i karach, ale ciągle Nowy Targ należy do niechlubnej czołówki najbardziej zatrutych miast w Polsce i Europie. Oddychamy "powietrzem", którego skład nie jest obojętny dla naszego zdrowia. Gdyby w tym samym stopniu była zatruta woda to nikt by jej nie używał a burmistrz i dyrektor MZWiKu odpowiadaliby za ten stan przed sądem.
Wstążka07.12.2020, 20:59
Panie burmistrzu skoro jest tak dobrze to dlaczego jest tak tragicznie? Joanna błysnęła w iście Monty Pythonowskim stylu. Jest słodka...
smord07.12.2020, 20:28
Haha ale numer - @Olo na te L'ki co jeżdżą to bym nie wpadł nigdy w żyyyyyciu. Tak tak, smog zapeeewne tu jest dopiero od powstania MORD'u na metalce...
Avivat07.12.2020, 19:48
Dyskusja, dyskusja, dyskusja....lanie wody!
Olo07.12.2020, 19:45
Dlaczego nie wolno powiedzieć prawdy że to samochody nauki jazdy są głównym powodem zanieczyszczeń w Nowym Targu ?
Spowolniony ruch samochodów ciągłe hamowanie i wzmożony ruch czy nie ma woli aby wreszcie to zmienić? Kopciuchów ubywa a jakość powietrza coraz gorsza i nic to nie daje do myślenia że zaczęło się wszystko od utworzenia w mieście ośrodka egzaminacyjego i sprowadzenia do miasta dziesiątek jeśli nie setek aut z literką L.
Mieszkaniec.07.12.2020, 19:30
Wymienić Burmistrza i całą świtę a nie piece. Węgiel kupujemy w składach węgla w N.Targu a nie kopiemy sami na działkach . Jak się pali to i dym musi być tak było od zarania dziejów i tak będzie.
kopciuszek07.12.2020, 19:28
Ja wciąż polecam aplikację ekointerwencji :-)
Zgadzam się z Panią Stefanią Drąg-Iłęda. Karać, karać i jeszcze raz karać. A średnia nakładanych kar rzędu 100 zł to skandal. Tylko wysoka kara skłoni "rdzennych" mieszkańców do zastanowienia.
Tak jak Pani zauważyła "Tu się nie da żyć. My, starzy - musimy, ale młodzi uciekną z Nowego Targu." Ja tylko dodam że niektórzy młodzi nie zdążą uciec bo szkody poczynione w organizmie od najmłodszych lat będą się za nimi ciągnąć wszędzie, gdziekolwiek by nie uciekli.
Antysyf07.12.2020, 19:25
Stefania Drąg-Iłęda dziwiła się, że "połowa pieców została wymieniona, a powietrze nadal się nie poprawia".
No jak ma się poprawić jak wymieniono kopciucha na piece na ekogroszki w których można demontować różne części i palić czym się da. A druga sprawa w kopciuchach palili węglem a ekogroszek to co to jest?
Opop07.12.2020, 19:23
Ludzie o czym dyskutujecie. Kto ma sprawdzać czym się pali gdy burmistrz zlikwidował straż miejska. Jak wyglada procedura wymiany kotłów i dopłat to żenada. Niemoc króluje w tym mieście nie tylko w kwestiach środowiska ale tez i inwestycji i w ogóle. Mok jest sztandarem nieudolności satyryków którzy podejmują decyzje w tym mieście. Można spaść z krzesła jak się słyszy ze hale widowiskowa będą budować. Oni ledwo są w stanie do urzędu trafić rano i się nie zgubić. Zobaczcie na to miasto impas trwa od kilku lat nic się nie dzieje.
imposybilizm07.12.2020, 19:16
Od lat słyszymy ciągle ile to zrobiono z tymi kopciuchami a jest nic nie lepiej! Zauważmy że ostatnie 10 lat jest w zasadzie bez zimy a przekroczenia są do 1200%! A co będzie kiedy przyjdzie normalna zima a w NT to oznacza mrozy powyżej (-20)*C i zastoje powietrza - wtedy się podusimy! Myślę że przełom w tej sprawie może nastąpić tylko po jakichś drastycznych wydarzeniach tak jak stało się w Londynie w latach 60-tych, gdy na skutek smogu zmarło kilka tysięcy osób. Dopiero podobny szok zmusi władze samorządowe do SKUTECZNEGO działania! Albo mieszkańcy ruszą pod Urząd Miasta "z widłami"! Na razie mamy sprawozdania jak to działamy i działamy, ile już zrobiliśmy a jest GORZEJ !!!
Diagnoza07.12.2020, 19:16
Sytuacja w udokumentowanych zasobach w poszczególnych surowcach energetycznych jest
w świecie dość zróżnicowana. Podczas gdy obecnie udokumentowane zasoby ropy naftowej
wystarczą na 41 lat, a gazu ziemnego na 63 lata eksploatacji, to zasoby węgla, łącznie
kamiennego i brunatnego, zapewniają wydobycie tego surowca przez 158 lat. Oczywiście
liczone jest to na poziomie obecnego wydobycia. Należy to wydobycie podzielić przez
połowę, ponieważ zużycie jest coraz większe, a to się wiąże z wyższą ceną tchy surowców.
Węgla w Polsce jest dużo i cena na pewno będzie stabilna. Pod warunkiem, że zrobimy to,
co Niemcy, którzy nie likwidują kopalni, tylko zamrażają. To znaczy, przekształcają je
w muzea techniki wydobywczej na stałej konserwacji. Warto do tego dopłacać, ponieważ
wybudowanie nowej kopalni jest bardzo kosztowne. Natomiast, rozruch kopalni, która jest
na stałej konserwacji, jest nieduża. O geotermii nie będę pisał, gdyż temat jest śliski,
na pewno jest to inwestycja opłacalna dla inwestorów nie dla obywateli. Temat na
inny czas. Ja bym pieca węglowego na pewno nie wyrzucił. Jeżeli będę zmuszony do wymiany pieca,
to stary piec odstawie na bok. Poczekam na normalne czasy, w których EKOBUJCY przestaną
odgrywać rolę oświeconych. Kto mądry, niech nie wyrzuca starego pieca, na pewno na tym
nie straci, a będzie jak znalazł. Oczywiście wymieniam piec na własny koszt.
mieszkaniec07.12.2020, 19:11
Sprawdziłem sprawozdanie Rabczańskiej Strazy Miejskiej , oni robią rocznie ponad 300 kontroli palenisk, i efekty są, Rabki nie ma w wykazach trucicieli.
U nas zlikwidowali Straz Miejską i możesz dzwonić do d... W ciągu 12 godzin będzie interweniował : KTO?
Osiol07.12.2020, 18:40
Jest proste tanie rozwiązanie przenieść stacje pomiarowa na os na skarpie i wyniki się poprawia a w centrum nic się nie da zrobić temperatura spalin niska i wiszą nad dachem to nie te czasy kiedy węgiel kupywali na tony teraz na worki kontrolowana ilość powietrza do spalania i wszystko wisi nad dachem...... A myślicie ze spaliny s ruskiego zasiarczonego gazu będą takie zdrowe to spaliny i to spaliny i zaraz niech ni wyskoczy jakiś.... Niech stanie za samochodem na gaz i wdycha wyjścia żadnego niema tylko utopione pieniądze no jeszcze lepszy węgiel ale antracyt cały idzie do Niemiec na nasz rynek nie trafia trzeba palić czym jest
Eko blog07.12.2020, 18:37
Pan burmistrz sprowadzając stację pomiarów mówi że myślał. Ja w to wątpię. Raczej wykazał się bezmyślnością i powinien być za to odwołany. W sposób nieodwracalny zaszkodził miastu i mieszkańcom Nowego Targu, który w Polsce jest synonimem syfu.
ens07.12.2020, 18:24
A wystarczy Raspberry Pi (250zl) i do tego czujnik pm10/2.5 za 130 zl. mamy stacje gotowa za 400zl. ale lepiej walic kilkaset tysiecy....
Zobacz pełną wersję podhale24.pl