03.01.2021, 11:09 | czytano: 3702

GDDKiA podsumowała rok 2020

zdj. GDDKiA
Budowa drogi ekspresowej S7 Lubień - Rabka-Zdrój, dwujezdniowej drogi DK47 Rdzawka - Nowy Targ oraz obwodnicy Nowego Targu w ciągu drogi krajowej nr 49 - znalazły się w zestawieniu największych inwestycji drogowych realizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.
"W trakcie realizacji jest ponad 78 km dróg ekspresowych oraz 30,7 km dróg dwujezdniowych z kategorią główna przyspieszona. Koszt tych inwestycji wynosi ponad 7 mld 715 mln zł. Powstały nowe ronda i chodniki, przebudowano skrzyżowania, wyremontowano 30,1 km nawierzchni. Podpisano umowy na przygotowanie dokumentacji projektowych dla następnych inwestycji" - wymienia Iwona Mikrut.

W podsumowaniu znalazła się budowa drogi ekspresowej S7 Lubień - Rabka-Zdrój, która rozpoczęła się w 2016 r.
"Widokowa i oczekiwana przez wszystkich jadących w góry i na południe Europy droga ekspresowa o długości 15,8 km w dużej mierze przebiega na wiaduktach i estakadach, a 2 km pod ziemią. Największa estakada ma 1 km długości i wznosi się 50 m nad terenem w najwyższym punkcie. Tunel stanowi 12,3% całej trasy. Na potrzeby budowy odcinek ten został podzielony na trzy, z czego jeden jest ukończony i oddany do ruchu w całości. Od 28 września 2019 r. kierowcy użytkują odcinek S7 Skomielna Biała - Rabka-Zdrój. Oprócz dwujezdniowej drogi, powstały dwa węzły drogowe (Skomielna Biała i Zabornia), Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej, 17 obiektów inżynierskich (wiadukty, estakady)" - czytamy.

Na odcinku S7 Lubień - Naprawa 20 grudnia 2019 r. oddana została do ruchu lewa jezdnia. Ruch odbywa się na niej w dwóch kierunkach. Prace nie zostały jeszcze ukończone w ciągu jedni prawej. 17 lipca 2020 r. GDDKiA odstąpiła od umowy z wykonawcą tego odcinka. Mobilizacja wykonawcy (polsko-ukraińskie konsorcjum IDS-BUD i ALTIS-HOLDING) nie wskazywała na możliwość zakończenia budowy prawej jezdni w terminie określonym w aneksie do umowy, czyli do końca października 2020 r. Pomimo licznych działań podjętych przez GDDKiA w celu zmobilizowania wykonawcy do realizacji kontraktu zgodnie z umową nie doszło do wznowienia i prowadzenia prac w wymaganym zakresie. 1 września 2020 r. podpisaliśmy umowę na kontynuację budowy estakady na jezdni prawej z dotychczasowym wykonawcą, polską firmą TBM z Grzybna w woj. pomorskim. Umowa została zawarta na podstawie przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, po zakończonej kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Zaawansowanie prac budowlanych wynosi ponad 33 %. 22 grudnia 2020 r. podpisaliśmy umowę na kontynuację budowy drogi ekspresowej z firmą STRABAG Infrastruktura Południe. Inwestycja ukończona zostanie w 2021 r., w ciągu 8 miesięcy licząc od zakończenia okresu zimowego.

Kontynuowana jest budowa odcinka Naprawa - Skomielna Biała. W październiku 2019 r. prawa nitka tunelu na odcinku S7 Naprawa- Skomielna Biała została przebita na wylot, a lewa 27 kwietnia 2020 r. Trwają prace przy budowie obudowy docelowej wewnątrz obydwu nitek, wykonywane są nisze sygnalizacyjno - alarmowe i hydrantowe oraz przejścia ewakuacyjne pomiędzy nitkami tunelu. Powstają budynki wentylatorni przed portalami, a także wiadukt i nasyp przed portalem północnym. Zakończenie budowy tunelu planowane jest na przełomie 2021 i 2022 r.

Opisana została także budowa dwujezdniowej drogi DK47 Rdzawka - Nowy Targ.

"Od 25 czerwca 2020 r. trwa budowa dwujezdniowej drogi DK47 z Rdzawki do Nowego Targu czyli jak kierowcy mawiają potocznie dalszy ciąg „nowej zakopianki”. Prace przygotowawcze dla odcinka DK47 Rdzawka Nowy Targ prowadzone były w latach 2008 – 2015. Aneks do programu inwestycyjnego dla tej drogi 26 czerwca 2017 r. podpisał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, umożliwiając tym samym jej realizację.

Budowa nowej dwujezdniowej drogi, w nowym śladzie była konieczna, dla poprawy bezpieczeństwa i obsługi ruchu. Według Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015 r. średni ruch dobowy był tu na poziomie 14 007 – 18 082 pojazdów/dobę jednak w okresie weekendów, ferii i wakacji ilość pojazdów tak bardzo wzrasta, że tworzą się zatory. Świadczy o wyczerpaniu przepustowości jednojezdniowej drogi. Powstająca droga w nowym śladzie umożliwi szybsze i bezpieczniejsze połączenie Podhala i Zakopanego z innymi regionami kraju.

W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga klasy GP, o długości 16,136 km, szerokości jezdni 2x3,50m z czterema węzłami drogowymi : Obidowa, Klikuszowa, Nowy Targ Zachód, Nowy Targ Południe oraz 27 obiektami inżynierskimi (mosty, wiadukty. Wybudowane zostaną drogi obsługujące tereny przyległe do inwestycji, infrastruktura dla pieszych i rowerzystów, kanalizacja i odwodnienie, urządzenia ochrony środowiska (ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt) oraz przebudowana infrastruktura techniczna.

Aktualnie trwają roboty ziemne na ciągu głównym, a także zbrojenia i betonowanie podpór obiektów mostowych. Zakończenie budowy zaplanowane jest w jesieni 2023 r.
Trwają prace dokumentacyjne dla dróg ujętych w rządowym Programie budowy 100 obwodnic

Trzecia duża inwestycja w naszym regionie to obwodnica Nowego Targu w ciągu drogi krajowej nr 49.

Umowa na przygotowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i koncepcję programową została podpisana 15 października 2020 r. z firmą Multiconsult Polska.

Ten etap prac zakończy się uzyskaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, a termin wykonania prac określony został na 43 miesiące.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Nowego Targu jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na drodze krajowej nr 49 po zjeździe z drogi krajowej nr 47. Obecnie jest realizowana inwestycja polegająca na rozbudowie drogi krajowej nr 47 pomiędzy Rabką-Zdrój a Nowym Targiem. Konieczna stała się również budowa obwodnicy w ciągu DK49. Inwestycja ta pozwoli na wyprowadzenie ruchu dalekobieżnego, często turystycznego na drogę krajową nr 49 w kierunku Białki Tatrzańskiej i granicy ze Słowacją, z ominięciem miasta. W ubiegłym roku podpisany został Program Inwestycji, a ujęcie zadania w Programie budowy 100 obwodnic pozwoli na wybudowanie obwodnicy.

opr. s/  
Może Cię zainteresować
zobacz także
komentarze
alik04.01.2021, 09:34
Obwodnica Nowego Targu?w ciągu drogi krajowej nr 49.
Umowa na przygotowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i koncepcję programową zakończy się uzyskaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, a termin wykonania prac określony został na 43 miesiące. Czy ta obwodnica poprowadzona będzie pod ziemią?
albo pod dnem morza, że tak długo to trwać musi?
STAŚ03.01.2021, 19:12
Ma być. Oby terminy były dotrzymane !!! I będzie jazda !!!
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl