31.01.2021, 14:19 | czytano: 3523

Miasto będzie realizować program żywnościowy

zdj. ilustracyjne
NOWY TARG. Miasto podpisało z wojewodą umowę na realizację wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i domu". Kwota otrzymanej na ten cel dotacji to ponad 310 tys zł. Wkład własny samorządu wynosi 78,6 tys. zł.
Całkowity koszt realizacji programu to ponad 390 tysięcy, a zadanie zrealizuje Ośrodek Pomocy Społecznej.
Program "Posiłek w szkole i w domu" został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W jego ramach przewiduje się świadczenie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności) oraz świadczenia rzeczowego - produktów żywnościowych. Istotnym elementem programu będzie zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym gorącego posiłku.

Z tej formy wsparcia będą mogły skorzystać osoby i rodziny, spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe, w wys. 150% obowiązującego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej tj. 792 zł dla osoby w rodzinie, 1051,50 zł dla osób samotnie gospodarujących.

opr.s/
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl