12.03.2021, 08:40 | czytano: 3455

Wyznaczono obwody łowieckie w Małopolsce

zdj. UMWM
Podczas XXXVI Sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego, przyjęto m.in. uchwałę w sprawie podziału Małopolski na obwody łowieckie i skrócenia okresu polowań na ptactwo łowne.
- Podział województwa małopolskiego na 242 obwody łowieckie pozwoli na prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej oraz stanowi wykonanie zapisów znowelizowanego prawa łowieckiego, które realizują zapisy wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Umożliwi to udział właścicieli i dzierżawców nieruchomości w procesie wytyczania granic obwodów łowieckich - mówił marszałek Witold Kozłowski.
Mapa ilustrująca podział województwa małopolskiego na obwody łowieckie oraz przebieg wyłączeń, o których mowa w art. 26 ustawy Prawo łowieckie znajduje się m.in. na stronie Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej .

Sejmik przyjął także uchwałę w sprawie skrócenia okresu polowań na ptactwo łowne: krzyżówkę, głowienkę, cyraneczkę, czernicę, łyskę, gęś gęgawę, gęś zbożową oraz gęś białoczelną na terenie województwa małopolskiego w obszarach Natura 2000: Dolina Dolnej Soły PLB120004, Dolina Dolnej Skawy PLB120005 i Stawy w Brzeszczach PLB120009.

- Ta uchwała jest bardzo ważna, ponieważ przedmiotowe obszary stanowią ostoję różnorodnej i licznej grupy gatunków ptaków wodno-błotnych, lęgowych oraz migrujących. Stwierdzono na ich terenie lęgi co najmniej 29 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 12 gatunków z „Polskiej czerwonej księgi zwierząt” - tłumaczył wicemarszałek Łukasz Smółka.

Skrócenie okresu polowań następuje poprzez przesunięcie jego rozpoczęcia z 15 sierpnia na 15 września każdego roku, co jest ważne dla ochrony ekosystemu. Na ww. obszarach Natura 2000, liczebność lęgowych populacji czernicy i głowienki w Polsce w ciągu ostatnich 30 lat spadła o ok. 75%. Głowienka z uwagi na silny spadek liczebności została uznana za gatunek zagrożony wyginięciem w skali globalnej.

UMWM, opr.s/
zobacz także
komentarze
Wściekły12.03.2021, 19:43
Wystrzelać te lisy i wilki bo spacerują po wsi.
Kalinowski12.03.2021, 14:36
Myślistwo to kłusownictwo z papierami.
wilk12.03.2021, 12:39
chyba ty gonisz
Zabawa dla bogaczy12.03.2021, 11:57
Wielcy myśliwi a później lata jeden z drugim z bronią po ulicy jak ten ksiądz co chciał strzelać do młodzieży
Zobacz pełną wersję podhale24.pl