30.04.2021, 20:53 | czytano: 2049

Zakończono projekt "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Nowy Targ"

zdj. PPK
NOWY TARG. Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne w kwietniu br. zakończyło realizację projektu z zakresu gospodarki ściekowej, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
W ciągu prawie 3 lat od podpisania umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, nowotarska spółka wybudowała ponad 17,8 km kanalizacji sanitarnej na terenie gmin: Biały Dunajec (0,57 km sieci), Nowy Targ (3,62 km sieci), Poronin (6,39 km sieci) i Szaflary (7,25 km sieci) w następujących miejscowościach: Biały Dunajec, Ludźmierz, Ząb, Stasikówka, Poronin, Murzasichle, Maruszyna, Zaskale, Szaflary. Wybudowana sieć kanalizacyjna umożliwi podłączenie ponad 280 nowych odbiorców usług.
- W ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Nowy Targ" PPK sp. z o.o. zlikwidowała oczyszczalnie ścieków w Murzasichlu i w Maruszynie, budując jednocześnie kolektory tranzytowe odprowadzające ścieki do zlewni oczyszczalni ścieków w Nowym Targu, a także zakupiła nowy samochód z zabudową do udrażniania i czyszczenia kanalizacji sanitarnej. W związku z możliwością ubiegania się o dodatkowe środki finansowe, spółka po uzyskaniu pozytywnej decyzji i podpisaniu stosownego aneksu z NFOŚiGW w Warszawie rozszerzyła zakres projektu, realizując rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Czarnym Dunajcu. Zadanie to, polegające na zwiększeniu przepustowości oczyszczalni ścieków do 1600 m3/d i usprawnieniu technologii oczyszczania ścieków, pozwoliło na spełnienie zaostrzonych wymagań dotyczących jakości odprowadzanych ścieków dla ustanowionej aglomeracji Czarny Dunajec - wyjaśnia Grzegorz Żądło, kierownik Działu Inwestycji, Zamówień i Kontroli w PPK.


Całkowita wartość projektu, po rozliczeniu wszystkich zadań wyniosła ponad 28,6 mln zł, w tym dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ponad 14,5 mln zł.

opr.s/ zdj. PPK
zobacz także
Zobacz pełną wersję podhale24.pl