02.05.2021, 09:18 | czytano: 2046

Do Związku Euroregion Tatry przystąpiły gminy gminy Biały Dunajec i Rabka-Zdrój

zdj. Związek Euroregion Tatry
NOWY TARG. Decyzję o powiększeniu grona członków ET podjęto podczas XXVII Kongresu Związku. Swój akces zgłosiły Dobczyce, Biały Dunajec i Rabka-Zdrój.
"Przedstawiciele samorządów otrzymali pamiątkowe logo Euroregionu „Tatry” symbolizujące przynależność do naszego stowarzyszenia" - informuje ET na swojej stronie internetowej.
ET tworzy po stronie polskiej 31 jednostek samorządowych, w tym: 28 gmin i miast 3 powiaty. Po stronie słowackiej - 101 jednostek samorządowych, w tym: 14 miast i 87 wsi.


W XXVII Kongresie Związku Euroregion "Tatry" (ze względu na pandemię COVID-19 obradowowano głównie w formie online) uczestniczyli delegaci - przedstawiciele członków Związku oraz goście z Polski i ze Słowacji: Honorowy Członek Euroregionu "Tatry" Bogdan Wrzochalski, Wicekonsul Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie Slavomir Nagy, Konsul Honorowy Republiki Słowackiej w Zakopanem Wiesław Wojas, przedstawiciel biura Posła na Sejm RP Andrzeja Guta-Mostowego, Przewodniczący Zgromadzenia EUWT TATRY z o.o. Štefan Bieľak oraz Dyrektor Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATAY z.o.o Agnieszka Pyzowska, Dyrektor Zdruzenia Euroregion Tatry w Kieżmarku Livia Kredatusova, Członkowie Rady Zdruzenia Euroregion Tatry" w Kiezmarku: Magdalena Zmarzlakova i Onderj Kavka.


Obrady prowadził wybrany przez delegatów - Grzegorz Watycha, burmistrz Nowego Targu.

Przewodniczący Rady Związku Bogusław Waksmundzki przedstawił sprawozdanie Rady Związku ET z działalności za ostatni rok, a przewodniczący Komisji rewizyjnej Edward Tybor - sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Kongres zatwierdził oba zestawienia i udzielił Radzie absolutorium.
O szansach dla pogranicza polsko-słowackiego w kontekście nowej pespektywy fiansowej mówił dyrektor Biura Związku - Michał Stawarski.

opr. s/ zdj. Związek Euroregion Tatry
Może Cię zainteresować
zobacz także
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl