07.05.2021, 08:50 | czytano: 3390

Stypendia dla wybitnych uczniów

zdj. UMWM
Komisja Stypendialna powołana przez marszałka Witolda Kozłowskiego przedstawiła listę rankingową, którą zatwierdził Zarząd Województwa Małopolskiego. Są na niej uczniowie z podhalańskich powiatów.
Regionalny Program Stypendialny kierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości.
To już piąta edycja projektu, który trwa od roku szkolnego 2016/2017. Stypendia obecnie otrzyma 675 uczniów osiągających ponadprzeciętne wyniki edukacyjne oraz odnoszący sukcesy w konkursach przedmiotowych czy olimpiadach. Łączna kwota przeznaczona na ten cel w obecnej edycji to ponad 4 mln 200 tys. złotych, w tym: dla uczniów klas 5-7 szkoły podstawowej – 1 mln 94 tys. 400 zł, dla uczniów klas 8 szkoły podstawowej – 552 tys. zł, dla uczniów szkoły ponadpodstawowej – 2 mln 556 tys. zł.

- Ten program jest dla wszystkich uczniów z Małopolski, zarówno klas podstawowych, jak i ponadpodstawowych, czyli np. tegorocznych maturzystów. Chcemy w ten sposób docenić ich ciężką pracę, trud jaki chcieli podjąć, aby osiągać wysokie wyniki w nauce. To nasz wyraz troski o przyszłe pokolenia. Jestem przekonany, że to stypendium zmobilizuje młodych Małopolan do dalszych sukcesów - mówi marszałek Witold Kozłowski.

Podczas tegorocznego naboru złożonych zostało 891 wniosków, praktycznie ze wszystkich powiatów województwa małopolskiego. Z subregionu podhalańskiegp było to 39 wniosków.

Z powiatu nowotarskiego złożono 24 wnioski, a przyznano 17 stypendiów, z tatrzańskiego - na 7 wniosków, przyznano 6 stypendiów.
Wysokość stypendiów waha się w zależności od etapu edukacyjnego od 4,8 tys. do 7,2 tys. zł.

opr.s/
Może Cię zainteresować
zobacz także
komentarze
Nowotarżanin z wyboru07.05.2021, 21:42
Świetnie, tylko, że czas zamieszczenia ogłoszenia i oznaczony w nim termin składania wniosków na stronie Urzędu Marszałkowskiego to była kpina.
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl