03.07.2021, 16:52 | czytano: 7010

Związku Podhalan zawarł porozumienie z "góralskim" bankiem (zdjęcia)

W Bukowinie Tatrzańskiej odbyło się zgromadzenie przedstawicieli nowo powstałego Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA.
Było to pierwsze zgromadzenie połączeniu ETNO Banku Spółdzielczego, Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój oraz Tatrzańskiego Banku Spółdzielczego. Po raz pierwszy delegaci obradowali również pod nową nazwą. Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdania finansowe, dokonało podziału nadwyżek bilansowych oraz udzieliło absolutorium wszystkim członkom zarządów połączonych banków.
Ważnym wydarzeniem zebrania było podpisanie porozumienia ze Związkiem Podhalan w Polsce o wzajemnej współpracy oraz wspieraniu działalności środowisk góralskich. Ze strony Związku Podhalan porozumienie podpisał prezes zarządu głównego Julian Kowalczyk oraz sekretarz związku Kazimierz Bielak, a ze strony BSZG KARPATIA prezes zarządu Edward Tybor oraz wiceprezesi Maciej Palej i Przemysław Kubaszek.

Rok temu wymienione wyżej trzy banki doprowadziły do pierwszego partnerskiego połączenia trzech oddzielnie funkcjonujących banków spółdzielczych. Obecnie KARPATIA zatrudnia ok. 90 osób oraz dysponuje funduszami własnymi na poziomie 50 mln zł i sumą bilansową ok. 750 mln zł.

Materiały prasowe, oprac. r/
Może Cię zainteresować
zobacz także
komentarze
Osiol03.07.2021, 19:37
A Bieszczady to jest ciąg Karpat a Karpaty to Ukraina czy to jak muzeum polin
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl