05.10.2021, 08:20 | czytano: 1255

Dodatkowe roboty na drodze wojewódzkiej w Kościelisku

W związku z trwającą rozbudową drogi Chabówka - Zakopane, konieczne jest równoległe wykonanie odwodnienia odcinka DW 958 na terenie gminy Kościelisko.
- Budowa wskazanego rurociągu umożliwi odprowadzenie wód opadowych z drogi wojewódzkiej z rejonów gdzie obecnie już przy niewielkich deszczach tworzą się rozległe zastoiska wody. Biorąc pod uwagę, że przedmiotowe zadanie będzie służyć nie tylko drodze wojewódzkiej, ale także odwodnieniu przyległych terenów i zrealizowane zostanie poza pasem drogowym, jest to zadanie własne gminy Kościelisko i zostanie przekazana na jego realizację pomoc finansowa w formie dotacji celowej, a jest to kwota ponad 110 tys. złotych - poinformował marszałek małopolski Witold Kozłowski.
oprac. r/ UMWM
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl