07.10.2021, 09:32 | czytano: 1827

Zakopane ma nowego konserwatora zabytków

ZAKOPANE. Miejskim Konserwatorem Zabytków została Paulina Lis.
Paulina Lis ukończyła Liceum Zawodowe w zawodzie renowator zabytków architektury. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku historia sztuki, a także ukończyła studia podyplomowe w zakresie konserwacji, kształtowania architektury, aranżacji wnętrz sakralnych.
Jak informuje Urząd Miasta w Zakopanem, posiada bogate doświadczenie zawodowe w zakresie ochrony zabytków, a także administracyjne. Wykonywała liczne prace renowacyjne i konserwatorskie, dokumentacje konserwatorskie, inwentaryzacje opisowe i fotograficzne obiektów zabytkowych oraz zabytkowego wyposażenia wnętrz i rzemiosła artystycznego. Prowadząc działalność gospodarczą z zakresu historii sztuki i konserwacji zabytków wykonywała prace związane z dokumentowaniem zabytków i ich renowacją, które poprzedzały prace badawcze, stratygraficzne i kwerendy.

Jednocześnie od 2008 r. do dnia dzisiejszego była zatrudniona w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka. Do jej obowiązków należy między innymi prowadzenie spraw związanych z gminną ewidencją zabytków oraz Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami, nadzory merytoryczne nad renowacją zabytków ruchomych, merytoryczna ocena programów konserwatorskich, przygotowywanie dokumentacji do wniosków o dotacje na prace konserwatorskie zabytków ruchomych, uzgodnienia zabytków i stref ochrony konserwatorskiej dla planów zagospodarowania przestrzennego. Realizowała także program odnowy zabytkowych kapliczek na terenie Miasta i Gminy Wieliczka.

W ocenie burmistrza Zakopanego Leszka Doruli, kandydatura Pauliny Lis daje gwarancję należytej realizacji zadań Miejskiego Konserwatora Zabytków w Zakopanem, co spotkało się z pełną aprobatą Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie.

Źródło: UM Zakopane, oprac. r/
Może Cię zainteresować
zobacz także
komentarze
Michał07.10.2021, 11:27
Leszek Świder nie jest burmistrzem Zakopanego.
alicja07.10.2021, 11:18
W ocenie burmistrza Zakopanego Leszka Świdra????
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl