13.11.2021, 17:25 | czytano: 7389

Mocne słowa przewodniczącego nowotarskiej Rady Miasta podczas Święta Niepodległości. "Nie możemy się dzielić, bo podziały rujnują"

Daniel Urbaniak odbiera tytuł Honorowego Ambasadora Nowego Targu. Fot. Piotr Dobosz
- Zamiast toczyć jałowe dyskusje o miłości do Ojczyzny i o patriotyzmie, które w efekcie nic nie wnoszą, to postarajmy się znaleźć punkty zbieżne i wspólnie działać - mówił wczoraj w swoim wystąpieniu przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Luberda podczas trzeciego dnia obchodów Narodowego Święta Niepodległości w nowotarskiej szkole muzycznej.
- Czym jest obecnie patriotyzm, gdy dar krwi nie jest potrzebny? - pytał Luberda i odpowiadał na to pytanie: - Jedni mówią, że najważniejsza jest rzetelna nauka i praca. Inni dodają, że skrupulatne płacenie podatków. Są tacy, którzy ponad wszystko stawiają szacunek dla godła, barw narodowych, hymnu i historii. Jeszcze inni upierają się, że patriota musi uczestniczyć w wyborach. Z pewnością wszystko to prawda, jednak ja uważam, że miłość do kraju swego urodzenia nie może objawiać tylko gestami i słowami. Miłość do kraju w czasach wolności powinna objawiać się współpracą dla wspólnego dobra. Nie możemy się dzielić, bo podziały rujnują. A jeśli mamy różne poglądy, różne zdania, różne światopoglądy, to niechaj każdy z nas stara się zrozumieć drugiego człowieka. Zamiast toczyć jałowe dyskusje o miłości do Ojczyzny i o patriotyzmie, które w efekcie nic nie wnoszą, to postarajmy się znaleźć punkty zbieżne i wspólnie działać. Prawdziwy patriotyzm, to umiejętność współpracy nawet wtedy, gdy tak wiele dzieli, gdyż powoduje to wzmacnianie jedności i tożsamości narodowej. Nie ten największym patriotą, kto słowo Ojczyzna ma ciągle na ustach lecz ten, kto dla tej Ojczyzny pracuje w jedności z innymi.
Wczorajsza uroczystość w Szkole Muzycznej, kończąca trzydniowe obchody Święta Niepodległości, była też - jak co roku - okazją do wręczenia medali i odznaczeń państwowych oraz samorządowych. Te najwyższe - Krzyże Zasługi nadane przez Prezydenta RP - otrzymali: Marek Wierzba - dyrektor Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego - srebrny oraz radni powiatowi Maria Łojas-Jurkowska i Adam Jurek - brązowe.

Złotymi Medalami Za Długoletnią Służbę uhonorowano natomiast kierującą Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Anetę Wójcik oraz Martę Skawską - organizatorkę Powiatowego Centrum Oświaty.

Szczególne odznaczenie - Medal „Pro Patria”, przyznany przez prezydenta na wniosek Zarządu Głównego Niezależnego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, otrzymał Tadeusz Morawa junior.

Nie zabrakło też medali i odznaczeń przyznanych przez miejski samorząd.

Medal „Zasłużony dla Kultury” przyznano Tomaszowi Magierskiemu i Janowi Bobakowi, a „Zasłużony dla sportu” - Leszkowi Koperniakowi, Stanisławowi Markowi, Władysławowi Paliderowi, Jackowi Sikorze, Piotrowi Jabłońskiemu i Arkadiuszowi Morawskiemu. Medal „Za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowy Targ” otrzymali Jakub i Marian Błażusiakowie oraz Roman Latoń, a tytuł „Honorowego Ambasadora Miasta Nowy Targ” - Daniel Urbaniak i Andrzej Klocek.

Trzydniowe obchody Narodowego Święta Niepodległości zakończył piękny koncert Stanisława Sojki z zespołem.
Wszystkie pełne uzasadnienia przyznania odznaczeń - poniżej.

p/

Marek Wierzba - Srebrny Krzyż Zasługi

Pan Marek Wierzba jest długoletnim i aktywnym samorządowcem, posiada bardzo duże doświadczenie w działalności samorządowej na szczeblu gminy, powiatu oraz województwa. Od lipca 2010r. do chwili obecnej Pan Marek Wierzba jest dyrektorem Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu. Jego ogromne zaangażowanie, posiadane zdolności zarządzania spowodowały oddłużenie szpitala, który aktualnie znajduje się w dobrej sytuacji ekonomicznej. Pod jego kierownictwem szpital poszerza dostępność do usług medycznych dla pacjentów, w szczególności poprzez uruchomienie oddziału neurochirurgii, oddziału kardiologii oraz realizację projektów zdrowotnych. Pełniąc funkcję dyrektora szpitala wykonał wiele zadań inwestycyjnych np. kompleksową termomodernizację szpitala, budowę siłowni fotowoltaicznej na potrzeby szpitala, modernizację infrastruktury pomocniczej szpitala, remont oddziału psychiatrii, adaptację pomieszczeń dla potrzeb pracowni endoskopii a także zakupu sprzętu medycznego np. tomografu komputerowego, aparatów RTG, sprzętu endoskopowego oraz ambulansów. W czasie pandemii Covid-19 sprawnie zorganizował oddział szpitalny zajmujący się leczeniem osób zarażonych wirusem.

Maria Łojas-Jurkowska - Brązowy Krzyż Zasługi

Pani Maria Łojas-Jurkowska - Radna Rady Gminy Ochotnica Dolna w latach 1994-1998, Radna Rady Powiatu Nowotarskiego 5 kadencji. Jako radna Rady Powiatu wykazała się bardzo dużą aktywnością na rzecz mieszkańców uczestnicząc w pracach komisji: statutowej, kultury, rewizyjnej, infrastruktury.

W obecnej kadencji jest Przewodniczą Komisji Infrastruktury, członkiem Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetowej. Jako radna powiatu jest bardzo mocno zaangażowana w realizowaniu potrzeb mieszkańców, wykazała się dużą aktywnością na rzecz poprawy bezpieczeństwa wszystkich użytkowników na drogach powiatowych w Powiecie Nowotarskim. Szczególnie na drodze powiatowej w Gminie Ochotnica Dolna, przyczyniła się do budowy chodnika, budowy i remontu mostów, przebudowę całej nawierzchni drogowej, wyznaczenia przejść dla pieszych, oznakowań drogowych poprawiających bezpieczeństwo użytkowników drogi. Pracuje w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna na stanowisku Sekretarza Gminy od 1990 r. Jest osobą bardzo cenioną i szanowaną przez mieszkańców w Gminie Ochotnica Dolna i w Powiecie Nowotarskim. Jako radna powiatu jest koleżeńska, zdyscyplinowana, odpowiedzialna, pracowita, biorąca aktywny udział na rzecz rozwiązywania problemów mieszkańców.

Adam Jurek - Brązowy Krzyż Zasługi

Pan Adam Jurek - radny Powiatu Nowotarskiego, działacz społeczny, emerytowany pracownik branży handlowej. W 1998 r. w wyborach samorządowych uzyskał mandat radnego Rady Miasta Nowy Targ. Był zaangażowany w pomoc społeczną dla ubogich mieszkańców miasta. Aktywny członek komisji współpracy z organizacjami społecznymi. W latach 2002 – 2006 przekazywał całą dietę radnego na cele społeczne – stowarzyszenia działające na terenie miasta, dla bezdomnych, na wigilie samotnych, festyny charytatywne. W latach 2006 - 2014 oraz od 2018 r. do chwili obecnej radny Rady Powiatu Nowotarskiego. Przez ten okres podejmował nieustanne starania mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców powiatu w tym m.in. w zakresie dostępu do infrastruktury, edukacji, zdrowia i bezpieczeństwa. Jest pomysłodawcą oraz inicjatorem wielu działań – Szlachetna Paczka, Charytatywny Bal Starosty, zbiórek pieniężnych dla potrzebujących. Jest inspiratorem działań na rzecz modernizacji szpitala powiatowego, polepszenia warunków pobytu i leczenia pacjentów. Pan Adam Jurek jest osobą bardzo zaangażowaną w pracę społeczną, jego trud i poświęcenie na rzecz rozwoju regionu, lokalnego samorządu terytorialnego są przykładem dla młodych pokoleń mieszkańców Podhala.

Aneta Wójcik - Medal Złoty za Długoletnią Służbę

Pani Aneta Wójcik posiada 34-letni staż pracy. Od lipca 1999 roku do chwili obecnej pełni funkcję dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu. Do głównych obszarów jej działań należy pomoc osobom niepełnosprawnym oraz realizacja zadań związanych z rodzinną i instytucjonalną pieczą zastępczą. Nadzoruje wszystkie jednostki funkcjonujące na terenie Powiatu Nowotarskiego w obszarze ustawy o pomocy społecznej, ustawy o pieczy zastępczej oraz ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej. Na bieżąco sprawuje nadzór nad realizacją działań z zakresu interwencji kryzysowej. Pani Aneta Wójcik jest osobą wyrazistą, odważną, charyzmatyczną, bardzo zaangażowaną w swoją pracę. Bierze udział w posiedzeniach ds. okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w pieczy, zna każdą rodzinę i dziecko, stara się zawsze uczestniczyć w trudnych rozmowach i rozwiązywać zaistniałe problemy. Osobiście odwiedza osoby niepełnosprawne w ich miejscu zamieszkania, ażeby ocenić możliwości poprawy ich warunków mieszkaniowych. Dzięki jej staraniom i osobistemu zaangażowaniu, Powiat Nowotarski jest jednym z nielicznych powiatów w Polsce, który regularnie organizuje dla wszystkich dzieci przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Nowotarskiego coroczne spotkania wigilijne, pikniki z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, wyjazdy integracyjne czy też kolonie letnie dla dzieci z pieczy zastępczej i ich opiekunów. Pani Aneta Wójcik jest dyrektorem, który swoją funkcję traktuje przede wszystkim jako służbę. Służbę drugiemu człowiekowi – często skrzywdzonemu, wykluczonemu, tkwiącemu w swoich nałogach, problemach związanych z niepełnosprawnością, przemocą domową. Zawsze stara się pomóc w sposób uczciwy i szczery.

Marta Skawska - Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

Pani Marta Skawska posiada łącznie 24 letni staż pracy, jest długoletnim pracownikiem administracji publicznej. Od 2008 roku do chwili obecnej pracuje w Powiatowym Centrum Oświaty w Nowym Targu na stanowisku Dyrektora. Pani Marta Skawska posiada wyższe wykształcenie w zakresie zarządzania, oraz studia podyplomowe w zakresie administracji publicznej i integracji europejskiej. Jest bardzo doświadczonym pracownikiem, dysponuje szeroką i fachową wiedzą zawodową, co przekłada się na efektywne funkcjonowanie kierowanej przez nią jednostki. Wykazuje się ogromnym zaangażowaniem przy wykonywaniu swoich obowiązków, cechuje ją sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, umiejętności analityczne i organizacji pracy zespołowej oraz efektywnego zarządzania zmianą. Stale pogłębia swoją wiedzę poprzez udział w szkoleniach, forach, grupach wymiany doświadczeń. Zorganizowała od podstaw działalność jednostki organizacyjnej powiatu – Powiatowe Centrum Oświaty - realizującej zadania z zakresu edukacji i obsługi księgowej, przekształciła ją w centrum usług wspólnych i dostosowała do zmienionych uwarunkowań funkcjonowania. Szczególny nacisk przykłada do poziomu usług świadczonych przez jednostkę, przygotowania merytorycznego pracowników, umiejętnie deleguje zadania i odpowiedzialność. Wdraża nowoczesne mechanizmy usprawnienia pracy m.in. obiegu dokumentów z wykorzystaniem sieci komputerowej. Kierowana przez nią jednostka potrafi aktywnie reagować na zmiany otoczenia. Za działania w obszarze edukacji powiat otrzymuje szereg prestiżowych nagród m.in. tytuł. PRIMUS w konkursie Samorządowy Lider Edukacji.

Tadeusz Morawa - Medal Pro Patria

Pan Tadeusz Morawa szczyci się statusem Opozycjonisty Antykomunistycznego. Od wielu lat kultywuje on pamięć o bohaterach niepodległościowych walk. Dysponując bardzo bogatym archiwum i kontaktami w kombatanckim środowisku, stworzył pięć dokumentalnych pozycji książkowych, poświęconych Armii Krajowej oraz Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość. Organizuje też wystawy. Jako nowotarski radny, był orędownikiem nadania jednemu z miejskich rond imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego. Inicjował też pośmiertne odznaczenie przez Prezydenta Andrzeja Dudę twórcy pierwszej konspiracyjnej organizacji niepodległościowej w Nowym Targu – Emila Pyzowskiego. Historię Armii Krajowej i jej działania na Podhalu przybliża uczniowskiej młodzieży podczas wielu spotkań.

Tomasz Magierski - Medal „Zasłużony dla Kultury”

Tomasz Magierski urodzony w Nowym Targu w 1960 r. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu. Absolwent Wydziału Operatorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Polski operator, reżyser filmowy, scenarzysta i producent.

Zawodowo związany ze Stanami Zjednoczonymi, od 1987 r. zamieszkały w Nowym Jorku. Jest autorem wielu docenianych projektów dokumentalnych, z których najsłynniejszy to „Krakowiaczek ci ja…” (2012), który przyniósł mu szereg nagród m.in. Jańcia Wodnika na Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Filmowej „Prowincjonalia” we Wrześni oraz Brązowego Feniksa i Nagrodę Publiczności na MFF “Żydowskie Motywy” w Warszawie.

W 2016 roku na Ogólnopolskim Festiwal Filmowym „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci” w Gdyni otrzymał Nagrodę Dyrektora Festiwalu za „artystyczne podjęcie tematu bohaterstwa polskich lotników i wzruszającą opowieść o powojennych losach ich oraz ich rodzin” w filmie dokumentalnym „303”. Doceniony został także za ostatnią z produkcji - film „Przemyśl. Złamane marzenia” (2019), czyli opowieść o życiu dwóch sióstr, którym przyszło żyć w trudnych czasach II wojny światowej.

Pan Tomasz Magierski jest wnukiem pierwszego powojennego Burmistrza Nowego Targu Pana Tomasza Magierskiego oraz synem znanej postaci miasta mecenasa Pana Witolda Magierskiego.

Jan Bobak - Medal „Zasłużony dla Kultury”

Jan Bobak urodzony 12 sierpnia 1951 roku w Poroninie. Absolwent Technikum Budowy Instrumentów Lutniczych w Nowym Targu z roku 1970 członek Związku Polskich Artystów Lutników. Laureat pierwszej nagrody na Międzynarodowym Konkursie Lutniczym im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu z 1986.
Założyciel firmy Bobak Violino, pracowni lutniczej, która sprzedaje swoje instrumenty w wielu krajach na świecie. Obecnie właścicielem firmy jest jego syn Grzegorz Bobak. Przebywając w USA w latach 80-tych Jan Bobak miał okazję pracować w renomowanej firmie Williama Harris Lee w Chicago. Tam zetknął się z zupełnie nowatorską formą organizacji warsztatu. Podczas swojej ponad 2-letniej działalności lutniczej podnosił swoje kwalifikacje pod kierunkiem Tetsuo Matsudy - absolwenta cremońskiej szkoły Cremona.

Wszystkie zdobyte doświadczenia przenosił na rodzimy grunt. Był prekursorem w kwestii nadawania nowym instrumentom cech upodabniających je do starowłoskich dzieł mistrzów. Przez wiele lat swojej kariery Jan Bobak brał udział w wystawach lutniczych na całym świecie. Pracownia Jana Bobaka to również miejsce gdzie wykształciło się mnóstwo młodych i zdolnych lutników, którzy mieli okazję rozwijać swoją pasję i umiejętności pod okiem swojego mistrza. To m.in. Jacek Syska, Wojciech Topa, Tomasz Kowalski, prowadząc już własne warsztaty lutnicze, stanowią dalej o sile polskiego lutnictwa.
W pracowni pracowali też ś.p. Maciej Lacek oraz Jacek Mastalski. Od roku 2006 roku jest też członkiem zespołu New Market Jazz Band, gdzie gra na banjo i śpiewa. Zespól jest laureatem I nagrody na międzynarodowym festiwalu jazzu tradycyjnego Złota Tarka 2014 w Iławie.

Leszek Koperniak – Medal „Zasłużony dla Sportu”

Leszek Koperniak - nowotarżanin urodzony 30 lipca 1947 r., ukończył Technikum Przemysłu Skórzanego. Po ukończeniu kursu instruktorskiego w roku 1974, a następnie kursu trenerskiego obejmuje w klubie funkcję trenera grup młodzieżowych.

Działacz sportowy w latach 1974-2010. Inicjator rozwoju narciarstwa biegowego w Obidowej. Dzięki jego inicjatywie w dniu 1 września 1976 roku została podpisana umowa między SP w Obidowej a KS Podhale w Nowym Targu. Klub patronował uczniowskiemu klubowi sportowemu, tworząc bazę do swojej sekcji “narciarstwo biegowe”.

Na wniosek szkoły i zarządu KS Podhale, kuratorium oświaty wprowadził w 1986 roku poszerzony program kultury fizycznej o specjalności narciarstwo biegowe dla czterech starszych klas, po 6 godzin tygodniowo. Szkoła w Obidowej stała się szeroko znana w kręgach narciarskich. Uczniowie z każdych zawodów wracali z medalowym dorobkiem. Wyjazdy dawały im możliwość rozwoju, poszerzając horyzonty i zainteresowania. Wielu z nich z powodzeniem kontynuowało naukę w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem, czy wojskowych sekcjach sportowych. Wychowankowie zdobywali tytuły Mistrzów Polski Młodzików, byli medalistami Mistrzostw Polski, czworo z nich wstąpiło do kadry narodowej.

Stanisław Marek – Medal „Zasłużony dla Sportu”

Stanisław Marek – urodzony w Nowym Targu w 1955 roku, absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego. Ukończył Politechnikę Szczecińską na Wydziale Budowy Maszyn i Okrętów. W latach 1969-1972 był zawodnikiem sekcji lekkoatletycznej Międzyszkolnego Klubu Sportowego „SMREK” w Nowym Targu w skoku w dal i trójskoku, uczestnik Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w tych dyscyplinach.

Zawodnik SKS LO Nowy Targ w zawodach szczebla miejskiego, powiatowego i wojewódzkiego w koszykówce, piłce ręcznej i lekkoatletyce. W latach 1979-2000 członek NKS „Podhale” w Nowym Targu, jako członek komisji rewizyjnej i sekretarz zarządu.

Od 1980 roku licencjonowany Sędzia Narciarski PZN, od 1986 roku - sędzia wykładowca, prowadzący szkolenia szczebla okręgowego i związkowego. Od 1998 roku licencjonowany Sędzia Narciarski PZN ze stopniem międzynarodowym.

Członek Wydziału Sędziowskiego PZN i Prezydium Komisji Sędziowskiej PZN w Krakowie (nieprzerwanie od 1998 roku). Sędziował na licznych zawodach różnych szczebli - od miejskich, przez powiatowe i ogólnopolskie po międzynarodowe.

Od 2016 roku Sędzia Główny Biegu Podhalańskiego. Od 1981 roku - sędzia i współorganizator Zawodów Związku Podhala w narciarstwie alpejskim. Biegły sądowy w zakresie wypadków narciarskich w postępowaniach sądowych, gdzie jako ekspert w swojej dziedzinie przedstawia fachowe opinie.
Jako wieloletni sędzia narciarski posiada bogate doświadczenie zawodowe, uznany został w 2005 r. ekspertem w zakresie swojej działalności sportowej. W latach 2005-2012 pracował jako ekspert a potem jako biegły sądowy Sądu Okręgowego w Nowym Sączu.

Władysław Palider – Medal „Zasłużony dla Sportu”

Władysław Palider urodził się 1 maja 1933 roku w Bożowie, powiat Horochów. Jego Mama - Anna z domu Steffek, była nowotarską nauczycielką, a jego Ojciec Jan Palider urodził się w 1896 r w Murzasichlu i był absolwentem Zakopiańskiej Szkoły Przemysłu Drzewnego w zawodzie stolarz - rzeźbiarz.
Przez 24 lata - od 1967 do 1991 roku pełnił funkcję Sędziego Głównego Międzynarodowego Spływu Kajakowego im. Tadeusza Pilarskiego w Nowym Targu. W latach 1976 do 1980 działał w Społecznym Komitecie Budowy Sali Gimnastycznej dla I LO im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu, za co został uhonorowany Złotą Odznaką Za Zasługi dla Miasta Nowy Targ.

Bardzo ważną aktywnością Władysława Palidera była działalność w „Klubie Grotołazów” w latach 1957- 1961. Jako jego członek, w 1960 roku ustanowił rekord głębokości w „Jaskini Śnieżnej" schodząc na głębokość 620 m.

Od 8 lipca 1961 roku brał udział w szkoleniu GOPR w „Ptasiej Studni”, natomiast 22 lipca miał miejsce wypadek, do którego doszło w czasie eksploracji jaskini - niestety zerwała się lina, do której był podpięty Pan Władysław w skutek czego doszło do upadku z 27 metrów. Efektem upadku było otwarte złamanie lewego podudzia. Studnia otrzymała nazwę „Władka Palidera”.
Jacek Sikora - Medal „Zasłużony dla Sportu”

Jacek Sikora - nowotarżanin ur. 21.01.1954r., ukończył Technikum Przemysłu Skórzanego w Nowym Targu. Po rekrutacji sekcji piłki nożnej w KS „Podhale” w roku 1968 czynny zawodnik do roku 1976. Po ukończeniu kursu instruktorskiego w roku 1974. , a następnie kursu trenerskiego objął w klubie funkcję trenera grup młodzieżowych.

W trakcie jego pracy z tymi kategoriami wiekowymi Juniorzy wygrywają Mistrzostwa Klasy Okręgowej OZPN Nowy Sącz i awansują do rozgrywek Klasy Międzywojewódzkiej.

Jego wychowankowie zostają powoływani do reprezentacji rozgrywek Klasy Okręgowej i uczestniczą w zgrupowaniach Kadry Narodowej w kategorii Juniorów (Piotr Frysztak, Aleksander Piszczek).

W okresie pracy z juniorami łączy ją z pracą II trenera drużyny seniorów jako asystent Stanisława Chrobaka. Pracę z zespołem prowadzi do 1992 od roku 1986 jako trener pierwszego zespołu. Po ukończeniu pracy trenerskiej poświęca się działalności społecznej jako kierownik WGiD i prezes Podhalańskiego Podokręgu Piłki Nożnej w Nowym Targu, przez dwie kadencje.

Po zakończeniu kursu sędziowskiego prowadził jako sędzia 1100 meczy w klasach okręgowych i III lidze. Szanowany i lubiany przez swoich wychowanków, kibiców piłki nożnej oraz wszystkich, którzy znają Pana Jacka. Został odznaczony odznaką K.S. Podhale, złotą odznaką dla zasłużonego działacza Ludowych Zespołów Sportowych, złotą odznaką O.Z.P.N. Nowy Sącz, brązową odznaką P.Z.P.N.

Piotr Jabłoński - Medal „Zasłużony dla Sportu”

Piotr Jabłoński - ukończył studia wyższe magisterskie z zakresu wychowania fizycznego w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. W 1974 roku uzyskał tytuł trenera II klasy w lekkoatletyce. Po odbyciu stażu, w 2001 roku otrzymał akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
W latach 1961 - 1968 startował w sekcji lekkoatletycznej SKS „Cracovia”, od kategorii młodzika do seniora. Pierwszą pracę podjął w roku 1966 w Chyżnem w powiecie nowotarskim. Z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 w Jabłonce, za zespół trzech lodowisk (wspólnie z Liceum w Jabłonce), zajął piąte miejsce w kraju w Ogólnopolskim Konkursie Szkolnych Lodowisk organizowanym przez Świat Młodych (1970 r.).

Od roku 1974 do 2011 pracował w I Liceum Ogólnokształcącym im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu, a po przejściu na emeryturę, do roku 2018 - na części etatu. Założyciel Uczniowskiego Klubu Sportowego „Gimpel”, organizator niezliczonej ilości rozgrywek, zajęć, zawodów, turniejów i innych sportowych imprez o zasięgu miejskim i powiatowym.

Jednym z wielu jego sukcesów jest fakt, że nieprzerwanie od 2000 roku, I LO jest klasyfikowane w ogólnopolskim rankingu szkolnej ligi lekkoatletycznej.

Był aktywny w czasie otwierania się Polski na świat. Rozgrywał towarzyskie spotkania w koszykówkę z reprezentacją juniorów CM Evry (Francja) podczas nawiązywania kontaktów między miastami w roku 1988.

Organizował rekreacyjno-sportowe turnieje w piłce nożnej i piłce siatkowej uczniów trzech państw, podczas wizyty zaprzyjaźnionych szkół ze Szwajcarii i Czech w 1997 roku.

Wystawiał zawodników w lekkoatletyce na próbie sportowej integracji, w Spiskej Novej Vsi (Słowacja) w 2000 roku, młodzieży ze Słowacji, Niemiec i Polski. Była to inicjatywa sprzyjająca rozwojowi kontaktów sportowych w ramach Euroregionu Tatry. Stworzył autorski program działania w oparciu o młodzież biorącą udział w pracach sekcji SKS Turbacz". W corocznych wyborach powoływani byli zastępcy przewodniczącego, którzy realizowali własne pomysły całorocznych rozgrywek (w dostępnych dyscyplinach sportu), często wykraczające poza standardowy system SZS.

Arkadiusz Morawski - Medal „Zasłużony dla Sportu”

Arkadiusz Morawski już jako nastolatek w roku 1988 mając zaledwie 13 lat zaczął interesować się modelarstwem. Mieszkając niedaleko nowotarskiego lotniska, prawie codziennie mógł oglądać i podziwiać podniebne atrakcje, takie jak: pokazy samolotowe, loty szybowcowe, skoki spadochronowe czy też pokazy i akrobacje modelarzy.

Pan Arkadiusz swoje pierwsze kroki w modelarstwie rozpoczął pod okiem Tadeusza Wiśniowskiego - znakomitego instruktora, który prowadził zajęcia w nowotarskiej modelarni. Od pierwszych chwil zafascynował go ten sport oraz konkurencja Modeli Sterowanych Mechanicznie. Serce i precyzja, oraz szeroka wiedza jaką trzeba było pojąć, jak również starty w Mistrzostwach Polski i Pucharach Świata zaowocowały powołaniem do Kadry Narodowej Juniorów już w wieku 17 lat. Następnie w połączeniu z ciężką pracą i wieloma godzinami treningów zaczęły sypać się sukcesy i osiągnięcia, podparte oczywiście dużym zaangażowaniem i wieloma trudnymi chwilami.

Zaczęły otwierać się drzwi do kolejnych konkurencji modelarstwa, obecnie pan Arkadiusz specjalizuje się w konkurencji F3B Modele szybowców do lotów prędkościowych w których oceniana jest osobno: technika lotu, odległość oraz prędkość. Pan Arkadiusz oprócz reprezentowania Polski oraz Nowego Targu na arenach całego Świata, angażuje się również w promowanie tej dyscypliny poprzez organizację Międzynarodowych Mistrzostw Polski właśnie w Nowym Targu 2019.

Jego doświadczenie, obycie oraz umiejętności w tej dziedzinie są ogromne, oczywiście sam - jak mówi - nie byłby w stanie zrobić niczego, gdyby niezastąpiona i nieoceniona pomoc i zaangażowanie Nowotarskiej Sekcji Modelarskiej.

Jakub i Marian Błażusiakowie - Medal „Za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowy Targ”

Jakub i Marian Błażusiakowie to twórcy firmy Kegel-Błażusiak, największego polskiego producenta profesjonalnej odzieży roboczej, pokrowców i akcesoriów samochodowych, rozpoznawalnej nie tylko w kraju, ale i zagranicą.

Firma ta powstała formalnie w 1979 roku, de facto ma jednak daleko głębszą tradycję, a jej genezy należy doszukać się w rzemieślniczej działalności Marii Błażusiak, matki właścicieli firmy. Bazując na jej doświadczeniach i fachowej wiedzy krawieckiej, dwaj bracia Marian i Jakub Błażusiakowie, rozpoczęli w Nowym Targu swoje wielkie wyzwanie. Główna siedziba firmy mieści się w Nowym Targu, a produkcja odbywa się w czterech zakładach. Poza Nowym Targiem. Są to: Jabłonka, Ochotnica i Limanowa. Logistyka opiera się o nowoczesny magazyn centralny usytuowany w Bochni. We wszystkich zakładach zatrudnionych jest 500 pracowników, a wraz z podmiotami współpracującymi liczba zatrudnionych sięga ok. 2 tysięcy osób. Produkty z nowotarskiej firmy trafiają na kilka kontynentów.

Kegel-Blażusiak dostarcza swoje produkty do wszystkich branż, począwszy od przemysłu ciężkiego kończąc na kliencie indywidualnym. Oferuje zarówno gotowe produkty jak i kolekcje specjalistyczne, posiadające międzynarodowe certyfikaty i homologacje.

Charakterystyczne logo nawiązujące do górskich szczytów to jednoznaczna sugestia do poziomu wyrobów, które powstały dzięki góralskiemu charakterowi ich twórców - a góry nie uznają kompromisów.

Firma Kegel-Błażusiak mocno wpisała się w krajobraz Nowego Targu, Podhala a tym samym i kraju. Na co dzień chętnie współpracuje z samorządami lokalnymi oraz wspiera organizacje pożytku publicznego i inicjatywy społeczne, bo przecież jest nieodłączną cząstką tej społeczności.

Roman Latoń - Medal „Za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowy Targ”

Roman Latoń - pracował w Lasach Państwowych od 1974 r. na stanowisku Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowy Targ. Piastował to stanowisko już przez 34 lata i był najdłużej pracującym nadleśniczym w Polsce. Wspiera inicjatywy lokalne, gminne poprzez współfinansowanie ze środków Lasów Państwowych inwestycji wspólnych, m.in. dróg (np. rajsztag).

Odkąd zarządza nadleśnictwem, skład gatunkowy został w znacznym stopniu przebudowany, dzięki czemu zwiększył się udział gatunków dostosowanych do siedliska - jodły i buka - a przez to zwiększyła się bioróżnorodność oraz odporność drzewostanów.

Z jego inicjatywy powstała m. in. ścieżka i platforma widokowa w rezerwacie „Bór na Czerwonem”. Podejmował działania, których celem było wsparcie wspólnot leśnych i prywatnych właścicieli lasu w prowadzeniu racjonalnej gospodarki leśnej.

W trakcie pracy zawodowej ukończył Studia Podyplomowe z zakresu: Technizacji Leśnictwa na SGGW w Warszawie, Hodowli i Ochrony Lasów Górskich na AR w Krakowie, Szacowania Nieruchomości na AG-H w Krakowie .

Jest rzeczoznawcą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa i członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia. Często wchodził w skład Obwodowych Komisji Wyborczych.

W 2001 r. został powołany na okres trzech lat do składu Kolegium Lasów Państwowych /organ doradczy Dyrektora Generalnego LP w Warszawie/ .
Powołany został przez Wojewodę Nowosądeckiego na biegłego do szacowania gruntów leśnych /1991 r./.

Został odznaczony: w roku 1984 Brązowym Krzyżem Zasługi, w roku 1989 jako Zasłużony dla Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, w roku 1995 Srebrnym Medalem za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju ,w roku 1992 Srebrną Odznaką Honorowa SITLiD, w roku 1998 Srebrną Odznaką Honorową NOT, w roku 1998 jako Kordelas Leśnika Polskiego, w roku 1998 Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej, w roku 2001 Złoty Krzyż Zasługi, w roku 2015 Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej, w roku 2016 Diamentową Odznaką Honorową NOT.

Daniel Urbaniak - tytuł „Honorowy Ambasador Miasta Nowy Targ”

Daniel Urbaniak - nowotarżanin, przyrodnik, miłośnik i znawca zwierząt zamieszkujących okolice Miasta, w szczególności sów, z którymi „jest na ty”. Autor zdjęć, filmów i „Sowiego Podcastu”. Promuje Nowy Targ jako miasto sów zarówno w lokalnych, społecznościowych, jak i ogólnopolskich mediach, takich jak TVN, czy Radio Kraków. Twórca filmu „Nowy Targ miasto sów”.

Współpracuje z Gorczańskim i Tatrzańskim Parkiem Narodowym, od lat bezinteresownie organizuje przyrodnicze spacery, podczas których dzieli się swoją wiedzą o zwierzętach zamieszkujących Nowy Targ. Jest znany z prelekcji i wycieczek organizowanych przez szkoły oraz inne instytucje, gdzie zaraża pasją nawet najmłodsze dzieci.

Działa też jako „pogotowie ratunkowe” dla dzikich ptaków - udostępnia swój prywatny numer telefonu, by odbierać zgłoszenia i szybko interweniować w nagłych przypadkach, bez względu na porę dnia. Jego szeroko zakrojona działalność przyczynia się do promocji i budowania pozytywnego wizerunku Nowego Targu na bardzo dużą skalę.

Andrzej Klocek - tytuł „Honorowy Ambasador Miasta Nowy Targ”

Andrzej Klocek urodził się 23 marca 1936 r. na Kokoszkowie w Nowym Targu. Ukończył szkołę średnią o profilu ekonomicznym (Technikum Handlowe) w Nowym Targu, po której w 1954 r. rozpoczął studia w katedrze leśnictwa. W roku 1968 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Metody oceny ekonomicznej efektywności inwestycji w gospodarstwie leśnym”. W 1976 r. obronił pracę habilitacyjną pt. „Rachunek ekonomiczny regulacji użytkowania rębnego drzewostanów”; praca ta została wyróżniona nagrodą indywidualną III stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.

W latach 1978 - 1984 r. Andrzej Klocek objął stanowisko prodziekana Wydziału Leśnego. W latach 1979 - 1982 r. został kierownikiem Zakładu Ekonomiki i Organizacji Leśnictwa. Później (1987 - 1990 r. ) objął stanowisko kierownika Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Leśnych. W roku 1987 r. uzyskał tytuł naukowego profesora nadzwyczajnego nauk leśnych.

Z dniem 1 maja 1990 r. Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa powołał Profesora Andrzeja Klocka na stanowisko dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa, które pełnił przez trzy kadencje do 30 listopada 2008 r.

Laureat wielu nagród i wyróżnień, honorowy członek licznych stowarzyszeń i organizacji, pomysłodawca Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL, autor kilkuset artykułów naukowych, książek, rozpraw i monografii. Opiekun kilkudziesięciu prac magisterskich na Wydziale Leśnym SGGW, kilkunastu przewodów doktorskich, założyciel studiów doktoranckich w IBL.
Może Cię zainteresować
zobacz także
komentarze
Targowica17.11.2021, 09:07
Podziały tak bedą długo trwały jak długo winni zdrady bedą pozostawać bez kary za swoje czyny wobec Ojczyzny Polski i Polaków. To nie polityka dzieli tylko wina i brak kary.
Moracz15.11.2021, 17:46
Daniel trzeba było ubrać te cichy maskujące co do lasu zabierasz
pd15.11.2021, 11:06
Co nie zmienia faktu, że Urbaniak zachował się niegrzecznie.
ciekawski15.11.2021, 09:13
zdjęcie Burmistrza "całującego w rękę" Daniela Urbaniaka - "?Honorowego Ambasadora Miasta Nowy Targ?, rewelacja
Tadeusz Morawa, syn żołnierza AK-WiN14.11.2021, 13:15
Przemówienie Pana Przewodniczącego mgr Grzegorza Luberdy jest bardzo dobre i na czasie.
wstążki & kolesiostwo14.11.2021, 12:12
U Luberdy jak u Watychy. Wszystko jest na odwrót. Jedno mówi, drugie robi. Tak antydemokratycznej rady miasta nie było jeszcze. A wprowadzony przez niego zamordyzm świadczy o słabości tej wstążkowej ferajny
Puste słowa nie wystarczą?14.11.2021, 10:15
Puste słowa panie Luberda! Za pana słowami nie idą czyny! Coś pan zrobił przez cały czas swojego urzędowania na stanowisku przewodniczącego, aby zintegrować radę? Jak traktujesz Mieszkańców występujących na radzie lub chcących zabrać głos? Co robisz jak mieszkańcy i radni zadają trudne, ale słuszne pytania burmistrzowi? Czyim jesteś przewodniczącym burmistrza i jego radnych? Czy przewodniczącym całej rady i mieszkańców? Puste słowa nie wystarczą? i trzeba mieć to coś? i mieć własne zdanie, a nie tylko wykonywać rozkazy? przewodniczący ma przewodzić, jednoczyć i zarządzać, a ty co robisz?
www14.11.2021, 10:06
Bardzo dobre przemówienie...
Podatnik14.11.2021, 07:32
I znowu urzędasy się bawią za nasze podatki. AZus 1800 zł, Zlikwidować ZUS, NFZ, i milion stołków urzędniczych. I nie będzie dziury budżetowej
spostrzegawczy13.11.2021, 20:16
Parole, parole, parole....słowa, słowa, słowa. A cóż to Grzegorzu robisz dla swojej małej Ojczyzny Nowego Targu? Bo sama Niwa jest tylko jej fragmentem. Cóż takiego zdziałałeś? Ktoś coś napisał, ktoś coś przeczytał, ktoś.....
Stefan13.11.2021, 20:09
Mocne słowa? I niby do kogo skierowane? Raczej w kontekście sprawowania władzy tej ekipy od siedmiu lat śmieszne i groteskowe. Trzeba jednak panie przewodniczący zacząć od siebie i dokształcić się ciut bardziej by lepiej zrozumieć i wdrażać reguły samorządności. Przestać wyłączać radnym mikrofon, dopuszczać mieszkańców do głosu podczas sesji nawet jak się z nimi zupełnie nie zgadza i zacząć kontrolować oraz wymagać od władzy wykonawczej wysokich standardów administracyjnych. No i samemu dawać przykład rozjemcy a nie adwokata burmistrza.
Anna13.11.2021, 19:49
Prostackie zachowanie i niechlujny wygląd jednego z uhonorowanych jasno pokazuje, że znalazł się w tym gronie przez niedopatrzenie.
???13.11.2021, 19:41
I kto to mowi. A co sam robi. Slowa puste....byle cos powiedziec. Czyny psze Pana czyny widac. ... mam wielkie watpliwosci ze to dla narodu sie dziala a bardziej dla siebie.
kogut13.11.2021, 19:30
To po co program naprawczy dla szpitala jak nie ma długów... masakra, jak można dawać medal takiemu człowiekowi
Móżyn13.11.2021, 17:49
Medal Pro Patria jest przyznawany przez szefa Urzędu da. Kombatantów i Osób Represjonowanych, nie przez Prezydenta.
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl