07.02.2022, 17:52 | czytano: 13996

Plany budowy stacji narciarskiej na Dziubasówkach bez zmian. Radni odrzucili wnioski właścicieli o "uwolnienie" ich działek

Radny Jan Łapsa/ zdj. Podhale24
NOWY TARG. - Niech sobie radni, co byli przeciw zrobią wyciąg na swoim - powiedział poirytowany Jan Łapsa. Radny zareagował w ten sposób na odrzucenie przez Radę Miasta wniosku mieszkańców, by tereny na Dziubasówkach przestały być rezerwowane pod budowę stacji narciarskiej, która od lat nie może tam powstać. Właściciele działek chcą je wykorzystać wedle swojej wizji.
Trzy plany do zmiany
W trakcie poniedziałkowej sesji radni podejmowali decyzję o zmianach w trzech planach zagospodarowania przestrzennego. Zmiany dotyczące umieszczania w rejonie ulic Polnej, Targowej i Konfederacji Tatrzańskiej urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 100kW (chodzi o kolektory słoneczne) i umożliwienie na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków produkcji energii elektrycznej i ciepła o mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 1MW oraz wprowadzenie zmiany polegającej na poszerzeniu terenu pod zabudowę kosztem terenów zielonych - przeszły bez problemu.

Podobnie jak zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 24 (Dział). Tu chodziło o zmianę punktową, dotyczącą poszerzonych na Marfianej Górze terenów przysiółków, w tym "historycznych z zabudową zagrodową, mieszkaniową jednorodzinną o niskiej intensywności i budownictwa rekreacji indywidualnej".

Do gorącej dyskusji doszło przy próbie sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 20 (Oleksówki-Dziubasówki);

Właściciele działek chcą "odzyskać" swoje tereny

- Z wnioskiem o zmianę planu wystąpiła grupa właścicieli nieruchomości, które są zlokalizowane na projektowanej trasie wyciągu narciarskiego. Podnoszą oni w swoich wnioskach, że od momentu uchwalenia tego planu wskazana w nim infrastruktura narciarska nie powstała, a tym samym ich nieruchomości pozbawione są możliwości innego zainwestowania, niż wskazany w planie - przypomniał naczelnik Wydziału Rozwoju i Urbanistyki Wojciech Watycha.

Dla przypomnienia, plan miejscowy Nowy Targ 20 został uchwalony końcem 2007 roku jako odpowiedź na inicjatywę grupy mieszkańców i przedsiębiorców dotyczącą budowy kompleksu narciarsko-rekreacyjnego z koleją linową Oleksówki-Dziubasówki. "Pomimo podjętych ze strony miasta działań, w tym sporządzenie i uchwalenie planu miejscowego Nowy Targ 20 niestety inicjatorowi i inwestorowi nie udało się uzyskać zgód wszystkich właścicieli terenów, na których planowana była stacja narciarska. Inwestorzy po kilkuletnich, nieudanych próbach pozyskania zgód - odstąpili od realizacji tego zamierzenia. Kilka późniejszych, pojedynczych inicjatyw nie przerwało impasu w sprawie możliwości budowy stacji narciarskiej zgodnie z ustaleniami planu miejscowego. W reakcji na to, nasiliły się wnioski właścicieli nieruchomości przeznaczonych w planie pod lokalizację terenów narciarskich - o zmianę planu. Mając na względzie coraz głośniej artykułowany brak zgód właścicieli terenu na budowę stacji narciarskiej, dalsze utrzymywanie odpowiedniej rezerwy w planie miejscowym wymaga ponownej analizy redefiniującej strategiczne zagospodarowanie tej części miasta, czego domagają się niektórzy właściciele nieruchomości" - tłumaczy Urząd Miasta.

"Szansa na wznowienie rozmów"

- Zwracam bardzo mocno uwagę, że samo przystąpienie do zmiany planu tylko rozpoczyna procedurę planistyczną, ale nie oznacza że ostatecznie projekt zmiany planu będzie uwzględniał składane dotąd wnioski. Już teraz szczególnie zainteresowanym właścicielom nieruchomości warto przypomnieć, że projekt zmiany nie może naruszać zapisów Studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ. Zgodnie z tym dokumentem planistycznym, zdecydowana większość terenu objętego uchwałą - położona jest w terenie o kierunkach zagospodarowania UT czyli tereny sportów zimowych. W tym obszarze prócz terenów narciarskich wraz z infrastrukturą Studium uwarunkowań dopuszcza realizację pensjonatów i hoteli oraz budynków rekreacji indywidualnej. Trzeba też zaznaczyć, że ewentualne zmiany planu muszą uzyskać aprobatę ze strony organów opiniujących ( w tym Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i organów uzgadniających - w tym dyrektora Gorczańskiego Parku narodowego. Warto przyjąć tę uchwałę i wraz z właścicielami terenów na nowo rozpocząć dyskusję nad kierunkami rozwoju rejonu Oleksówek i Dziubasówek - argumentuje burmistrz Grzegorz Watycha.

Naczelnik Watycha przypomniał, że o potrzebie zmiany tego planu "mówi się od dłuższego czasu" - Odbyło się kilka dyskusji z udziałem właścicieli na temat zasadności zmiany i uwolnienia terenu pod budowę stacji narciarskiej. Właściciele działek nie są przekonani co do samej budowy, a i inwestora nie ma. Jeżeli Rada Miasta podejmie tę uchwałę (o zmianach - przyp. red.), to otworzy szansę na wznowienie rozmów nad innym rodzajem rozwoju tego terenu. Po tylu latach rezerwowania terenu i trzymania go, mieszkańcy mówią "dość" - dodał naczelnik.

Stacja narciarska jako element kampanii wyborczej

Radna Ewa Pawlikowska dopytywała o to, ile zorganizowanych było spotkań burmistrza z właścicielami działek w sprawie budowy stacji narciarskiej, ile było kontroli z powiadomień o nielegalnych bacówkach. W odpowiedzi padło, iż spotkań, szczególnie w ostatnich miesiącach było kilka, w tym także na forum miejskiej komisji. Co do kontroli, to jak powiedział naczelnik Wojciech Watycha - kontroli było kilka, wykonano dokumentację zdjęciową i powiadomiono nadzór budowlany. - W części nadzór zareagował, ale część budynków nadal funkcjonuje, mimo wydania nakazu rozbiórki - skwitował urzędnik.

- My jako radni tej koalicji szliśmy do wyborów z planem, że będzie tam wyciąg, a teraz mamy podjąć decyzję o zmianie tych planów - przypomniała Stefania Drąg-Iłęda. Radna zaapelowało, by w uchwale znalazł się zapis, że dzieje się to z winy mieszkańców i na wniosek właścicieli działek radni muszą z tego projektu zrezygnować. - Mieszkańcy bardzo liczyli na ten wyciąg i na gondole, a tu sprawa jest postawiona niejasno - dodała radna, mówiąc iż ma problem z głosowaniem w tej sprawie.
- Ja się pani radnej nie dziwię, że będzie miała problem przy głosowaniu - zareagował Paweł Liszka. - Jak tę zmianę przegłosujemy, to burmistrz będzie mieć wytłumaczenie: radni mi zmienili uchwałę i nie mogę nic zrobić - ironizował radny.

- Ten temat jest zaniedbany i przeczekany. Miasto się nie starało, nie nagłaśniało sprawy, nie szukało inwestorów - punktował radny Artur Kret i wytknął grupie radnych popierających burmistrza, że ich kampania wyborcza oparta była na budowie tam kompleksu narciarskiego.

- Miasto robiło co mogło - stanął w obronie urzędu naczelnik Watycha. - Od początku był problem z właścicielami i to efekt braku tej inwestycji. Brak zgody właścicieli działek jest powodem. Teraz trzeba powiedzieć "dość" i iść w jakimś kierunku - podsumował.

Koniec planów o budowie stacji narciarskiej w Nowym Targu?

Przypomnijmy, że starania trwają od od 2008 roku i wciąż nie udało się uzyskać zgód właścicieli na zlokalizowanie tam infrastruktury.

- Czyli skłaniamy się do tego, by nie było w przyszłości tam stacji narciarskiej? - zapytała radna Pawlikowska. - To jest tylko uchwała intencyjna. Proces jest długi. Dopiero po decyzji radnych o ostatecznej zmianie - stara uchwała straci ważność - uspokajał naczelnik. A przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Luberda dodał, że "sprawa budowy stacji narciarskiej nie jest zamknięta".

- Staram się patrzeć planistycznie. W tym miejscu wciąż nie ma odpowiedniej infrastruktury, nie ma wody, kanalizacji. Jest tylko droga, którą trudno tam dojechać Tą uchwałą (zmianą - przyp. red.) dajemy mieszkańcom szansę na uatrakcyjnienie tego terenu - tłumaczył Bartłomiej Garbacz.

Radni jednak większością głosów odrzucili projekt zmian. W głosowaniu - 5 było "za", 14 "przeciw", a 2 wstrzymało się od głosu.

Wyraźnie poirytowany Jan Łapsa rzucił w kierunku radnych: - Niech sobie radni, co byli przeciw - zrobią wyciąg na swoim. Na pewno nie na działce mojej żony. Dziękuję za współpracę, szanowna koalicjo.

Sabina Palka
Może Cię zainteresować
zobacz także
komentarze
Reksio12.02.2022, 10:24
Takich ludzi wybieramy do rady miejskiej. Ludu nowotarski opamiętaj się. I ten Watycha Pinokio. Dajcie już im odpocząć bo z miasta przy drodze zrobili smogową stolicę Europy i pośmiewisko na cało kraj
Mieszkaniec10.02.2022, 16:02
Taki Jan wiceprzewodniczącym miasta to dramat.
Dżepeto10.02.2022, 08:23
Jan Łapsa jest cieniem Watychy. Wszędzie chodzą razem. Poglądy też mają wspólne. Pinokio już raz obiecywał wyciąg narciarski i jak go nie było tak nie będzie. Jasiek tylko to potwierdził. Pewnie to taka gra żeby przed wyborami powiedzieć że nie było zgody mieszkańców. Watycha zawsze na kogoś zwala.
Cykor10.02.2022, 06:33
Ktoś wie dlaczego Watycha podczas omawiania sprawy wyciągu wyszedł z sali obrad. Bał się gniewu Jaśka bo znał ustalony wcześniej wynik głosowania czy obawiał się może kompromitacji przed mieszkańcami i pytań radnych
Gaba09.02.2022, 22:52
No to teraz czas na egzamin dla koalicji, z którą Jan nie chce współpracować. Czas odwołać go z wiceprzewodniczącego rady. Inaczej opinia publiczna będzie przekonana o tym że poglądy Łapsy to zdanie burmistrza i jego świty. Wiceprzewodniczący rady oficjalnie przyznał że jest hamulcowym dla wyciągu narciarskiego. Biorąc pod uwagę bierność Watychy w tym temacie coś jest na rzeczy i trzeba się od tego odciąć. Inaczej wyborcy powiedzą papa Pinokio
Staszek09.02.2022, 21:50
Większość z tych co hejt sieją pewnie nie jeden raz byli o pomoc u Pana radnego J. Łapsy .
Mieszkaniec09.02.2022, 20:52
Nie rozumiem skąd bierze się w ludziach tyle zawiści i zazdrości. Zazdrościsz ze pan Lapsa jest radnym i robi dużo dla społeczności , idź człowieku i startuj na radnego i zobaczymy czy zrobisz więcej. Boli cię ze radny ma działki na Dziubasowkach a kup ze i ty sobie człowieku działkę i będziesz mógł sobie mógł nia zarządzać. Większość ludzi nie zna tematu a pisze bzdurne komentarze.
Moderna09.02.2022, 16:05
Panie radny Janie, czy pan już dojrzał do męskiej decyzji?
opop09.02.2022, 12:42
Do Pani A. jakoś nie chce mi się wierzyć żeby Pani miała tam jakikolwiek teren ponieważ jakby nie patrzeć właścicieli jest kilku może kilkunastu. Nigdy chyba się ponadto Pani tym nie interesowała ponieważ na żadnym spotkaniu w Urzędzie Miasta Pani jak również ktokolwiek inny nie mówił o tym że udzieli zgody na inwestycje. Proszę nie siać zamętu. Prawda jest taka że władze są na tyle nieporadne i radni że przez 20 lat nie znaleźli inwestora na którego chcą dalej czekać i blokować ludziom działki. Taka blokada planu jest im na rękę bo ukrywa ich poziom bezradności. Jedynym wyjściem są pozwy odszkodowawcze kierowane do Miasta. Wiem że radni nie zapłacą z własnej kieszeni tylko miasto ale trudno. To jest temat wręcz dla telewizji bo przenosi nasz do innego kraju typu Korea Północna itp. Zabiera się właścicielom prawo do własnego dysponowania mieniem w imię jakichś śmiesznych wewnątrz partyjnych rozgrywek. Generalnie wstyd.
Kuma09.02.2022, 10:59
W okreie 15 lat żaden inwestor się nie pojawił i nie pojawi. Burmistrz nie ma na to wpływu by ktoś wyciągnął z kieszeni ogromna kasę. Zrobił własnie to, że przedłożył plan zagospodarowania tego obszaru. W ten sposób działki prywatne są w stanie zawieszenia. Gdyby tam były moje działki to byłabym wściekła. To moja własność i jak chce ktoś budować wyciąg to niech ode mnie kupi moją własność lub wydzierżawi za moją zgodą po negocjacjach ceny. Takiego chętnego nie ma i nigdy nie będzie, więc dajcie spokój Panu Łapsie.Działał w interesie wielu mieszkańców i taka jest jego rola więc nie szczujcie.
Mietek z bloku09.02.2022, 08:28
Watycha zachowuje się od początku dokładnie tak samo jak Jan Łapsa. Dlaczego uciekł z sali jak mu radni zaczęli zadawać pytania o Dziubasówi i jego aktywność by powstał wyciąg?
A09.02.2022, 06:52
Nie prawda jest to że wszyscy właściciele chcą zmiany zagospodarowania przestrzennego .
Ja jestem właścicielem jednej z działek i bardzo bym chciała żeby tam powstała stacja narciarska .
Proszę nie wypowiadać się za wszystkich .
Jeśli już mówisz że wszyscy chcą tej zmiany to podpisz sie z imienia i nazwiska.
Stefek Burczymucha09.02.2022, 00:52
Powinna być ustawa śniegowa i prawo realizacji inwestycji mimo braku zgody właścicieli jak pod obiekty pożytku publicznego. Niezadowolony byłby np pan radny Łapka a korzyści miałoby całe miasto
Do radnych NT08.02.2022, 22:20
100% właścicieli działek na Dziubasówkach chce zmiany planu tego terenu!!!
Lekceważące traktowanie tych ludzi przez rade miasta jest zwykłym chamstwem!!!
Przez takie decyzje pozbawili dziesiątki ludzi możliwości decydowania o sposobie zagospodarowania własnej nieruchomości,ale mało tego pozbawili miasto dodatkowych wpływów z podatków które by wpływały do kasy miasta!!!
Zrewanżujemy się im w wyborach...
Fela08.02.2022, 21:28
Nowy Targ to piękne i urocze miasto, z wielkim potencjałem. Ludzie dogadajcie się. !! Kiedy w końcu doczekamy się prawdziwego kompleksu narciarskiego? Inne regiony Podhala się rozwijają, a my stoimy w miejscu..
Miastowy08.02.2022, 20:50
Radny Jan Łapsa mógłby się w końcu trochę kultury i ogłady nauczyć, bo wstyd kiedy się odezwie...
pietrek08.02.2022, 20:44
Tyle strat będą mieli właściciele działek pod wyciągiem w zimie.Owce nie można wypaść,gruli posadzić,korpieli.Bo nie bo moje.Se do grobu wejście.
Bajorz08.02.2022, 20:35
No to cię Jasiek Grześki dwa wyonacyły. No ale tak jest jak wice wchodzi w buty przewodniczącego. Koniec bajki
jojo08.02.2022, 20:14
Znaczy się koalicja cwaniaków i spryciarzy wzięła w łeb. Ciekawa jestem na jak długo i do którego ważnego głosowania.
Urzedas08.02.2022, 19:02
Ja strzelam że jakby udało mu się przepchnąć zmianę planu to później podciągnąłby kanalizację, wodę i drogę z pominięciem kolejki :)
Uuu08.02.2022, 18:53
Honor mi by nie pozwolił siedziec z takim przy jednej ławie. Tyś takie Grzesiu nie był :)
Kali08.02.2022, 18:23
To teraz czekamy na CBA :)
Wierszyciel08.02.2022, 18:02
Gdyby Jan honor miał to by wczoraj mandat radnego zdał,
ale że co to jest honor nie chwyta będzie dalej trzymał się ...
Powiatowy08.02.2022, 17:40
Już Jan będąc radnym w mieście zrobił co chciał dla siebie to teraz pójdzie na pięć kadencji do rady powiatu nowotarskiego a czemużby nie?
Wyborca z dawnego 2108.02.2022, 17:26
Panie radny Łapsa. Żonie Pan ślubował co innego a mieszkańcom co innego.
"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców".

Strażak i radny powinien być człowiekiem honoru. A teraz niech Pan się zdecyduje. Albo rozwód z żoną albo z samorządem. Wzywam Pana do złożenia mandatu radnego.
pisia08.02.2022, 16:03
Poziom Łapsy mniej niż zero. Zwróć pan mandat
Emil08.02.2022, 15:27
Poziom ludzi z otoczenia Watychy jest żenujący. No masakra z kim się ten człowiek zadaje. Trzeba nie mieć wyobraźni
sąsiad i ja08.02.2022, 14:09
Trzeba było od początku proponować udziały z zysków. Wszystko proporcjonalnie. Przy okazji inwestycji, gdyby okazała się udana i popularna mogło powstać wiele różnych biznesów związanych z narciarstwem i turystyką. Teraz to już nieopłacalne, bo Białka wchłonęła większość turystów i trudno byłoby obecnie o taka popularność u nas. Z drugiej strony pamiętamy, że wtedy ktoś uparty blokował na zasadzie : nie dam, bo moje i będzie leżeć odłogiem, a nie dam. Tacy ludzie też już powoli wymierają, a młodzi myślą rozwojowo. Ale w dzisiejszych czasach jeden wyciąg nie byłby żadną konkurencją dla Białki. Lepiej zamknąć temat i nie kłócić się w tej radzie, bo to źle wygląda. W kampanii wyborczej wszyscy deklarują pracę na rzecz miasta, a teraz takie kwiatki wychodzą. Nie powinniśmy nigdy usłyszeć takiej "prywaty" jak ta, która padła z ust radnego Łapsy.
ciekawski08.02.2022, 12:36
@Pan Jaś
Jesteś właścicielem działki, na której spółka chce wybudować budynek maszynowni i inne, to możesz z tej działki korzystać ? Można wnieść do spółki swoją nieruchomość ale w zamian oczekuje się godnych udziałów i godnej kasy z nich wynikających a nie jałmużnę.
Wlasciciel08.02.2022, 12:32
Przygotujcie się te słowa będa na bilboardzie koło zakopianki już jutro. "Niech sobie radni, co byli przeciw - zrobią wyciąg na swoim. Na pewno nie na działce mojej żony. "
Oleksowion08.02.2022, 12:23
Jan znowu potwierdził dlaczego tak długo ... wszystkimi pazurami się trzyma.
Krych08.02.2022, 11:56
Panstwo z Rady Miasta po nie swoje mienie łapska wyciągają. Wara od mego lasu. Nawet domku na zgłoszenie nie wolno mi było postawić. Na szczęście człowiek nie głupi i mógł starą szopę po pasterzach przerobić i nikomu nic do tego. Drogę dziadek z wujkami i sąsiadami karczowali lata temu i robili. Dali synowi, a syn swojemu synowi. Własność prywatna. Jeżdżę swoim autem za swoją benzynę do swojej własności po drodze wspolnoty. A i czasem wynajmę zarabiając parę groszy które wydam w PL. Ale gryzie jednego z drugim że człowiek sobie radzi. Lepsze czasy były i ceny nieruchomości normalne to i się dokupilo trochę lasu obok. Jak kogo stać to proszę bardzo : odkupić ziemi ile trzeba i stawiać wyciąg. Już widzę las chętnych żeby za swoje to robić. Ale wywłaszczyć lub na cudzym to a jakże. Oczka aż się świecą. Banda jedna
Ten co wie08.02.2022, 10:57
Watycha ewidentnie wypiął się na Łapsę, który patrzy tylko swojego interesu. Rękami swoich radnych ramię w ramię z opozycją ośmieszył Jana w oczach opinii publicznej.
Kowańcan08.02.2022, 10:55
Pan Radny Ł. dobitnie pokazał, że ma w głębokim poważaniu interesy nowotarżan... Zresztą nie po raz pierwszy. Za to o swoje potrafi się zatroszczyć jak nikt.
STAŚ08.02.2022, 10:44
Nie znacie radnego Jana. Tym sposobem bycia, nadaje ton sprawie, mobilizuje radnych i właścicieli do działania, ale jakiego to, nie wiem ?!!
zenek08.02.2022, 10:28
Panie Janku widać że Burmistrz zrobił Pana na szaro. Ma większość w radzie i nie powinno być problemu ze zmianą planu. Proszę działać
Dedison08.02.2022, 10:22
Gość który tyle lat robi pod siebie, niczego sobą nie reprezentując nawet za wszelką cenę upchnął K.L na stanowisko dr mcsir ma czelność dalej tak dowodzić?
Wędrowniczek08.02.2022, 09:50
I już wiemy po co radny Jan Ł.jest w radzie miasta.Tylko czy takich nam trzeba żeby zajmowali miejsce młodym, kreatywnym i wykształconym ludziom? I przerzuci się teraz na starostwo,jak wieść gminna niesie. Uwaga powiat, dwa grzybki w barszcz to chyba nie do opanowania?
pamiętający08.02.2022, 09:42
Czy ktoś jeszcze pamięta, jak poprzednia spółka z byłym burmistrzem chciała za marne pieniądze wydzierżawić od właścicieli działek ich własności - wybudować budynki pod wyciąg na ich działkach płacąc im śmieszne pieniądze 100 tysięcy zł. za 10 LAT (W Białce właściciele w zależności od powierzchni, dostają 100 tysięcy za rok ) a sami czerpać miliony ? Jaśnie państwo myślało, że znaleźli naiwnych co liczyć nie potrafią i za ochłapy oddadzą ojcowiznę ? Popieram decyzje Pana Łapsy jak i innych właścicieli, którzy nie wyrażają zgody na inwestycje na swoich działkach.
Lejtnant08.02.2022, 09:42
Prawda jest taka że Łapsa dał się burmistrzowi ograć jak małe dziecko. Watycha okazał się bardziej sprytny od Jaśka z Kowańca. Tym razem brawo dla burmistrza, który wystawił tyłek na Łapsę bo nawet z głosowania nad tą uchwała uciekł z sali obrad. Panie Janie do szeregu wstąp, na prawo patrz i ruki pa szwam
Pan Jaś08.02.2022, 09:10
Nikt właścicielaom działek nie zabiera a za to róbcie na swoim powinno się go odwołać z wice a burmistrz niech się z nim nie pokazuje bo ptk lecą
avivat08.02.2022, 08:46
Radna Drąg-Iłęda i Łapsa to sztos nad sztosami! Łapsa przedkłada interesy osobiste nad interesem miasta i jego szefa. I on jest zastępcą przewodniczącego rady. O radnej Iłędzie już nie chce mi się nawet pisać. Żal lol pl.
XR08.02.2022, 08:39
Ludzie jaki wyciąg. Nie ma zgody właścicieli i nie będzie. Nie można ingerować w własność. Jaki inwestor. Radny Kret jak mieszka na Kowancu i przez cały czas swojej zasłużonej pracy dla miasta nie znalazł inwestora a jego jedyną koncepcja są spotkania. To samo Liszka i inni. Kompletna żenada jest martwienie się o to ze Niemna drogi, prądu i wody. To kompletne kuriozum i brak szacunku ze strony radnych. Niech wskażą jedno miejsce gdzie przed inwestycjami prywatnymi miasto zabezpieczyło media. Tak się traktuje mieszkańców to smutne ale prawdziwe.
inspektor gadżet08.02.2022, 08:13
Pan Ł to wybitny miejski lobbista. Od lat również w sprawie Dziubasówek wyjątkowy hamulcowy. Ale dzięki takiej grze Watycha zrobił z niego nawet wiceprzewodniczącego Rady, bo ten jeden głos okazał się na wagę sukcesu wyborczego. Ostatnio tak się rozpędził, że był w stanie nawet ściąć drzewo na świętej Anny bez zgody burmistrza. Ale jak widać nosił wilk razy kilka to i ograli tego wilka w owczej skórze. Gdzie my żyjemy. W dużej skali mamy "Polski ład". W naszej perspektywie to "Nowotarski ład" - "sam diabeł nas nie zatrzyma, byśmy osiągnęli to co założyliśmy" jak mówił klasyk z Żoliborza. Dzieje się.
mieszkaniec oś Gazdy08.02.2022, 08:06
do @mhm czy jak tam sie chcesz zwać-co za pi*** mowisz że chciałbyś sie przyglądnąć czy te działki w wyniku reformy rolnej komuna zabrała dziedzicowi i dała lokalnemu chłopstwu.. wyobraż sobie że my górale z Kowańca i okolic NIGDY nie mieliśmy tu dworu , dziedzica , wójta i nawet plebana .Nasi dziadowie byli zawsze wolnymi ludżmi i my dziedziczymy to po nich z ojca na syna - amen
TKM wciąż żywe08.02.2022, 08:02
Przed laty byłem na spotkaniu przedwyborczym z Watychą, który otwarcie krytykował opieszałość i nieporadność negocjacji władz z mieszkańcami w sprawie inwestycji na Dziubasówkach. Deklarował wówczas, że gdy zostanie burmistrzem będą natychmiastowe rozwiązania tego problemu i szybka inwestycja, która stałaby się gospodarczym kołem zamachowym dla Nowego Targu. Dawał nadzieję na zmianę. Zmiana jednak nie przyszła. Watycha w okresie siedmiu lat zakopał całkowicie nadzieję połykając wielokrotnie swój język i okazując się fatalnym włodarzem dbającym punktowo o swoich kolesi lub fundatorów. Okazało się, że to pięknie wymalowane jajko jest tylko pustą wydmuszką. Dno.
Ocenka z Krakowa08.02.2022, 07:59
Nie wiem kto na tego Łapsę głosuje ale mam nadzieję, że to już ostatnie podrygi w samorządzie. Człowiek nie ma wyobraźni a w radzie jest żeby pozałatwiać swoje interesy i interesy rodziny. To włóczenie się wszędzie za Watychą i udawanie wiceburmistrza na dobre raczej Grzesiowi nie wyjdzie. Obu panom trzeba w najbliższych wyborach podziękować
kilerów dwóch08.02.2022, 07:46
I pomyśleć, że ludzie pokroju pana Ł mają decydować o rozwoju i przyszłości miasta. To straszne. Prywata, prywata, prywata i szemrane interesy dla kasty wybrańców. My już nawet nie jesteśmy miastem przy drodze, tylko pod drogą. Ale siara.
Baca08.02.2022, 06:44
Co lapsa zrobil dobrego bedac radnym NIC....
Juhas08.02.2022, 03:42
Chodzą słuchy że to białka jest za tym żeby konkurencji nie było,/.../ Trzeba odpalić Pegasusa na Podhalu! Bo dalej Nowy Targ będzie słynął tylko ze smogu!
Do właściciel działki07.02.2022, 23:39
Chętnie kupię od Ciebie ta działkę i zrobię z niej pożytek?./.../
Anty Nt07.02.2022, 23:37
Róbcie tak dalej buraki z ciemnogrodu to dalej nowy targ będzie słynny z niczego. Gratulacje wielkie brawa?.?nie życzę sobie żeby po moim jeździli? to weź sobie ta działkę do grobu i mieć w głowie dalej styropian zamiast
Mózgu
Zed07.02.2022, 23:20
Oj tam. Kiedy już przyjdzie do realizacji, to miasto nie będzie rozmawiać o działkach żony pana łapsy z nim, tylko z jego dziećmi. Takie tempo prac daje nadzieję.
Wstążka07.02.2022, 22:50
Okazuje się że Kowaniec zamiast króla ma waleta i to tego co pikuje w dół. S Jadiek niech zapamięta że królówka jest jedna
M07.02.2022, 22:49
A ja mam tam działkę i bardzo bym chciała żeby ten wyciąg powstał .
Bez roboty kasa za wynajem leci .
Ale taki mamy klimat że będziemy zapiera.... Całe życie bo nic i nikt z naszego nie będzie korzystać ????
Trzeba stanąć na głowie żeby znaleźć inwestora i działać .
Przecież miały iść dwie nitki wyciągu .
Czemu nie zrobią tam gdzie są zgody ??
Brutus z Kowańca07.02.2022, 22:38
Josiek wszystko może. Nawet wyciąć zdrową lipę. A tu taki afront. Teraz tylko czekać aż go odwołają z wiceprzewodniczącego. Kwestia czasu.
z tąd07.02.2022, 21:22
Fajnie mieć u nas w Polsce na Podhalu takiego radnego(Pana Ła**ę). Dzięki niemu, rozsławił(rozbawił) Nowy Targ na całym Świecie.
z tąd07.02.2022, 21:00
Gdyby taki pan nad burmistrz La**a w Białce mieszkał nie było by nic.Profitów,zarobku w zimie,lecie bez roboty. Ostrewki by stały i ,,klepanie kosy,,.
Spostrzegawcza z wiochy07.02.2022, 20:41
Czyli dobrze rozumiem, Jasiek tak załatwia, żeby nie załatwić ? Czy już Jaśka załatwili ?
Właściciel działki07.02.2022, 20:08
Dziękuję. Nie życzę sobie wyciągu na swojej działce. WARA od mojej ziemi!!!
Koń07.02.2022, 20:06
To sie Josiek wygadol ze ta zmiana planu to pod niego. Beznesman .
Mieszkaniec Kowanca07.02.2022, 19:52
Tym radnym którzy odrzucili projekt w wyborach na pewno podziekujemy!!!
Jak można tak lekceważyc mieszkanców własnego miasta?
Anty Bolek07.02.2022, 19:48
Jasiek chciał mieć budowlane, ale mu się nie udało,każdy radny ma swoje zdanie. Dość prywaty.
mhm07.02.2022, 19:31
Jaki to jest góralski upór - "nie dam bo moje i g* mnie obchodzi".
Zamiast uatrakcyjnić coś miasto i wyrwać trochę turystyki z Zakopanego i Białki...
Przecież wokół takiego wyciągu to i pensjonaty i wszystko - trzeba węszyć okazje, a nie robić problemy!
Chyba, że ktoś lobbuje u właścicieli działek, żeby tam nic nie powstało?
BTW - temu "moje" też by się należało przyjrzeć, bo wiele działek zostało odebrane właścicielom, podzielone i rozdane między chłopstwo w wyniku reformy rolnej za komuny.
Radny !!!07.02.2022, 19:26
Takie myślenie/ bezradnego/ to,, Nowy Targ miasto przy drodze ,,zostanie na długo !!! to radnym sie jest dla siebie czy dla miasta ?????
cyngiel07.02.2022, 19:22
Czyżby Jan Łapsa był jakimś obciążeniem wizerunkowym dla burmistrza, że ten chce go odstawić na boczny tor? Tak łazi za Watychą wszędzie i myślał, że wszystko może a tu taki policzek? Niestety już nie ma "złotego głosu""i musi poznać swoje miejsce w szeregu. Baczność Janek! Na komendę Grzegorza i Joanny
wojtek07.02.2022, 19:15
wyszło z Jaska róbcie co chcecie ino nie na moim, ale jak głosuje żeby coś robić na innych terenach, nie jego to go to nie interesuje, że ktoś stracił działkę dla dobra wspólnego typowy kargul
Mostecek07.02.2022, 18:38
No to Jasiek najpierw nie będzie patrzył w ich stronę potem nie będzie podawał ręki potem lewą rękę. A tak naprawdę szkodzi wizerunkowi burmistrza do którego się przylepił i chodzi za nim jak szpieg. A przecież Łapsa jest z drużyny Fryźlewicza a kandydował od Liszki. Joanna ma nosa. Niech Jasiek zna swoje miejsce w szeregu
Naleśnik07.02.2022, 18:33
Watycha jednak ma Cojones. Dogadał się z radnymi i zrobili Jaśka w konia. Doskonale wie że Jasiek do powiatu idzie a Grzesiek chce dalej być burmistrzem. No ale chyba Pacanowa
gajowy Marucha07.02.2022, 18:14
Nadburmistrz Łapsa w akcji. Moje jest najmojsze i nikt tu nie będzie mi mieszał w interesie. My som dogadani na tę chwilę a co będzie jutro to się zobaczy. Mieszkańcy głosu nie mają.
Judasz07.02.2022, 18:09
No to tym razem Grzesiek ograł Jaśka. I dobrze!!!
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl