07.08.2022, 10:49 | czytano: 6644

Małopolska planuje przesunąć o rok termin wymiany starych pieców

zdj. ilustracyjne/ Podhale24
Nie trzeba będzie wymieniać starego pieca na węgiel i drzewo do końca tego roku, ale do końca 2023 roku. Władze Małopolski proponują przesunięcie terminu obowiązkowej wymiany starego "kopciucha" o rok. Rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie zmiany zapisów uchwały antysmogowej w naszym województwie.
W uzasadnieniu czytamy: ""Aktualna sytuacja gospodarcza wywołana pandemią i wojną na Ukrainie ma bezsporny wpływ na dostępność i ceny nośników energii. W związku z tym samorządy gminne oraz bezpośrednio mieszkańcy zwracają się z petycjami, apelami oraz wnioskami do Samorządu Województwa Małopolskiego o przedłużenie terminów wynikających z tzw. uchwały antysmogowej dla Małopolski.
Samorząd Województwa Małopolskiego szanując głos wnioskodawców, zwłaszcza głos samorządów gminnych, rozumiejąc przesłanki i obawy będące u podstaw skierowania powyższych wystąpień, uznaje za zasadne wprowadzenie zmian w uchwale w zakresie zmiany terminów przepisów przejściowych dających czas na dostosowanie się do regulacji wskazanych w uchwale.

W obliczu rosnących cen, braku pewności co do ciągłości dostaw surowców oraz zawieszenia przez dostawców gazu wykonywania nowych przyłączy, celowe jest umożliwienie mieszkańcom Małopolski odłożenia wyboru źródła ogrzewania o okres jednego roku. Niezmiennie Samorząd Województwa Małopolskiego będzie kontynuował działania zmierzające do poprawy jakości powietrza. Stanowi to bowiem cel strategiczny zgodny z przyjętą ideą zrównoważonego rozwoju województwa. Intensyfikacja i podjęcie nowych działań na rzecz poprawy jakości powietrza, zmierzających do neutralności klimatycznej, w tym rozwoju tzw. zielonej energii poprzez wspieranie energooszczędnej gospodarki i rozwój energetyki opartej na alternatywnych źródłach energii, to kluczowe wyzwania stanowiące determinant dążeń Województwa Małopolskiego."

Z treścią projektu zmienionej uchwały antysmogowej można zapoznać się tutaj.

Proponowane zmiany to wymiana starych kotłów, tzw. kopciuchów do końca 2023 r. Od 1 stycznia 2024 roku nie można byłoby użytkować bezklasowych kotłów na węgiel i drewno. Należy je wymienić na m.in. kocioł gazowy, przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, pompę ciepła, kocioł olejowy lub kocioł na paliwo stałe spełniający wymogi ekoprojektu.
Od 1 stycznia 2024 roku dopuszczone będzie używanie tylko kominków spełniających wymagania ekoprojektu lub kominków, których sprawność cieplna wynosi co najmniej 80%. Dane dotyczące sprawności cieplnej powinna zawierać dokumentacja techniczna lub instrukcja kominka.

Konsultacje prowadzone będą do 23 sierpnia 2022 roku. Formularz składania uwag i opinii na stronie Powietrze.małopolska.

s/
Może Cię zainteresować
zobacz także
komentarze
Zeb10.08.2022, 12:17
Ten kto nie ma kopciucha to przegrał życie. Ja już zbieram butelki, buty, opony rowerowe. A czym oddychacie to mam w głębokim poważaniu a nawet mam cichą nadzieję że dymu z mojego komina porządnie nalyka się jakiś urzędnik!!!
Jasiek08.08.2022, 08:33
Ja bym jeszcze dopuścił spalanie śmieci przez okres jednego roku z zastrzeżeniem, że plastikowe butelki można spalać wyłącznie przy utrzymujących się temperaturach poniżej -15 stopni.
zpodhalanskiej08.08.2022, 08:29
Przygotowac sie prosze ze jak wymienicie piece to juz nikomu łaski robic nie bedziecie zeby cieplo dostac ,teraz beda robic z nami co beda chcieli a wy łykacie ze to dla czystego powietrza powiedzcie to wielkim niemieckim fabrykom
Marucha08.08.2022, 07:47
Minimum 3 lata. Gotermia na być w okolicy za 2 lata, gaz podobnie. PZP nieuchwalony (przypadek ?) nie ma jak dobudować kotłowni.
xxxxxx07.08.2022, 22:47
rok to za mało...minimum dwa lata
Mieszkaniec07.08.2022, 15:16
A dlaczego? Był czas na wymianę? Był. Wobec tego konkretnie. Kara. Bo każdy w CH... wali. Smród dalej z nami.
STAŚ07.08.2022, 11:04
Jeden rok to, mało czasu !!!
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl