27.08.2022, 11:15 | czytano: 2923

Wybory do Nowotarskiej Rady Seniorów

Posiedzenie inaugurujące nową kadencję Nowotarskiej Rady Seniorów, rok 2018. Arch. Podhale24
5 października odbędą się wybory do Nowotarskiej Rady Seniorów na kadencję 2022 - 2025.
Nowotarska Rada Seniorów ma charakter inicjatywny, doradczy, konsultacyjny dla władz miasta. Jej głównym celem jest służenie seniorom zamieszkałym na terenie Nowego targu poprzez reprezentowanie ich interesów i potrzeb oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej.
Kandydatami do Rady mogą być wyłącznie osoby zamieszkałe i zameldowane na terenie miasta Nowy Targ, które w dniu wyborów ukończyły 60 rok życia. Kandydaci do wybierani są podczas zebrania wyborczego w drodze głosowania. Członkowie pełnią swe funkcje społecznie.

Nabór kandydatów prowadzony jest w terminie od 29 sierpnia do 23 września 2022 r. Dokumenty można pobrać w Urzędzie Miasta Wydział Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców ul. Krzywa 1 pokój nr 001 lub na stronie internetowej miasta pod adresem: www.nowytarg.pl (zakładka: Nowotarska Rada Seniorów).

Źródło: UM Nowy Targ, oprac. r/
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl