24.09.2022, 14:05 | czytano: 1352

5 mln zł dla Rabki-Zdrój z pomocy gminom uzdrowiskowym

Od lewej: Leszek Świder, Andrzej Gut-Mostowy i Grzegorz Biedroń. Fot. Marcin Szkodziński
Kwota zostanie przeznaczona na poprawę infrastruktury sportowej oraz dojścia do parku miejskiego.
Zakazy przemieszczania się oraz lockdowny w turystyce, w tym zamknięcie obiektów hotelarskich i gastronomicznych mocno nadszarpnęły budżety samorządów gmin turystycznych oraz uzdrowiskowych.
- Te ostatnie 2 lata pokazały, że my jako gminy uzdrowiskowe jeśli nie mamy gości i kuracjuszy jesteśmy na tyle słabi, że nie tylko nie będziemy mogli konkurować, ale nie będziemy w stanie utrzymać również tego co już zostało rozbudowane, tej bazy. Utrzymanie parku nawet w okresie pandemii było kosztem gminy, natomiast gości nie było, nie było wpływów, a koszty pozostały na tym samym poziomie - informuje Leszek Świder, burmistrz Rabki-Zdrój.

Burmistrz już wcześniej zaproponował radnym, aby środki na poprawę dojścia do parku miejskiego przeznaczyć z budżetu. Radni uznali jednak, że na ten cel należy pozyskać środki z zewnątrz. Tak się stało dzięki programowi Polskie Uzdrowiska.

Program Polskie Uzdrowiska został zaprezentowany panu Premierowi i Radzie Ministrów jako niezbędny element poprawy oferty turystycznej polskich uzdrowisk. Wiele miesięcy pandemicznych spowodowało, że polskie uzdrowiska przez ten czas nie miały właściwych przychodów związanych z działalnością gospodarczą. Ta wielomiesięczna absencja spowodowała, że budżety były zdecydowanie mniejsze, wręcz zagrożone, a przecież inwestycje turystyczne samorządów były zaplanowane, które miały nadążyć za inwestycjami, które prowadzi biznes turystyczny, czy podmioty gospodarcze. Oferta polskich uzdrowisk może być bardzo atrakcyjna na rynkach zagranicznych, zwłaszcza skandynawskich i niemieckich. Po to aby przyciągnąć tych kuracjuszy polskie uzdrowiska muszą mieć odpowiedni standard. Dlatego takie inwestycje związane z turystyką jak system informacji turystycznej, czy trasy rowerowe i spacerowe, ale także klasyczna infrastruktura komunalna jak drogi, chodniki, sieć kanalizacyjna muszą być realizowane - mówił Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Program Polskie Uzdrowiska objął ok. 50 gmin w Polsce, w tym Rabkę-Zdrój, która otrzymała kwotę 5 mln zł. To jednak nie koniec pomocy, na którą liczyć mogą gminy uzdrowiskowe. Minister zapowiada dalsze środki finansowe oraz pomoc w promowaniu uzdrowisk nie tylko w Polsce, ale także w Europie.

ms/
Może Cię zainteresować
komentarze
opamietajcie się24.09.2022, 21:15
PiS partią antypolską
szykują zmiany w prawie w której gorale najbardziej stracą
oli24.09.2022, 18:14
W Platformie sprzedawał kolejkę,teraz zmądrzał i pomaga Podhalu.Szkoda,że Jagna dalej bez honoru.
p24.09.2022, 17:45
chłopy się śmieją , a lesio nie kuma ...
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl