21.11.2022, 09:34 | czytano: 2204

Zakończył się kolejny etap budowy Instytutu Karpackiego w Ludźmierzu

Fot. Andrzej Mastalski / MCK Sokół
W powstającym w Ludźmierzu Instytucie Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich zakończyły się prace demontażowe i rozbiórkowe dawnego Domu Podhalańskiego.
Ukończono również prace fundamentowe wszystkich dobudowywanych elementów budynku. Wewnątrz istniejącego obiektu wykonano nowe betonowe podłoża, nowy strop nad parterem, który będzie jednocześnie „podłogą” w głównej sali widowiskowej. Ukończony został również szyb windy do poziomu II piętra oraz schody w nowej głównej klatce schodowej do poziomu posadzki II piętra. Postawiono także ściany konstrukcyjne dobudowywanej części za budynkiem kondygnacji parteru, w której mieścić się będą garderoby i zaplecze magazynowe pod sceną. Wykonano także dużą część instalacji kanalizacji burzowej oraz wszystkie poziomy kanalizacyjne w kondygnacji parteru, a obecnie montowane są piony kanalizacyjne w kondygnacji parteru.
W całym obiekcie wciąż trwają prace przy instalacjach elektrycznych wewnętrznych, instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz instalacji hydrantowej wewnętrznej. Natomiast na ukończeniu są dwa żelbetowe zewnętrzne zbiorniki przeciw przeciwpożarowe i zewnętrzny żelbetowy zbiornik retencyjny na wody opadowe. Rozpoczęte zostały również prace związane z konserwacją, impregnacją ogniową i wzmacnianiem istniejącej więźby dachu.Powstać ma tu Instytut Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich z pracowniami m.in. sztuki ludowej i rzemiosła artystycznego zajmujące się np. haftem, szyciem strojów regionalnych, przekazywaniem umiejętności i opracowywaniem materiałów do edukacji.

Pracownia muzyki Ludów Karpat zajmie się digitalizacją dorobku mieszkańców Łuku Karpat. Będzie nie tylko gromadzić cyfrowo opracowane i udostępniane zbiory, ale także prowadzić naukę gry opartą na tradycyjnej metodzie nauczania mistrz-uczeń oraz służyć pomocą merytoryczną w tworzeniu kapel oraz grup muzycznych zgodnie z danym regionem.

Pracownia tańca ludowego, bezpośrednio ucząc tańców ludowych, zajmie się opracowywaniem w formie drukowanej i cyfrowej kroków poszczególnych tańców. We współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich prowadzona będzie również edukacja kulinarna z zakresu potraw tradycyjnych. Instytut pozwoli także realizować zajęcia edukacyjne dla osób starszych. Będzie temu służyć bliska współpraca ze środowiskiem lokalnym i organizacjami pozarządowymi, mi.in. ze Związkiem Podhalan w Polsce. W ramach Instytutu prowadzona będzie również działalność sceniczna. Organizowane będą m.in. widowiska i koncerty.


Zakończenie realizacji projektu w zakresie rozbudowy i modernizacji budynku planuje się na II połowę 2023 roku.

Więcej zdjęć: kliknij TUTAJ

Źródło: MCK "Sokół" w Nowym Sączu, r/
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl