22.12.2022, 15:32 | czytano: 2228

Budżet Kościeliska na przyszły rok to 60 mln zł wydatków, z czego 17 mln zł na same inwestycje (zdjęcia)

Fot. Marcin Szkodziński
Radni jednogłośnie przyjęli plan budżetu gminy Kościelisko na 2023 rok. - Sytuacja budżetowa naszej gminy jest bardzo dobra. Dług się zmniejsza, a my widzimy pozytywne zmiany - zaznacza radny Paweł Michniak.
Na dzisiejszej (22 grudnia) sesji Rady Gminy Kościelisko skarbnik Dorota Kierpacz przedstawiła budżet, jaki wójt wspólnie z urzędnikami zaplanował zrealizować w 2023 roku. Budżet zakłada wydatki na poziomie 60 mln zł i dochody w kwocie 55,775 mln zł. Deficyt w 2023 roku wyniesie 6,27 mln zł, który zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu, wolnych środków oraz środków na rachunku bieżącym.
Jedna z największych pozycji kosztowych w budżecie, to inwestycje, na które zaplanowano aż 17 mln zł. W planach na 2023 rok jest aż 28 inwestycji w tym roboty drogowe, odwodnienia, przygotowanie dokumentacji projektowych, a także sześć dużych projektów dofinansowanych z Polskiego Ładu Funduszu Inwestycji Strategicznych. Drugą co do wielkości kosztowych pozycją jest oświata, która będzie kosztować mieszkańców gminy aż 13 mln zł.

Radni jednogłośnie 13-głosami za przyjęli uchwałę budżetową, a także strategię rozwoju gminy na lata 2023-2030.

ms/
Może Cię zainteresować
zobacz także
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl