28.05.2023, 18:40 | czytano: 699

NEUROLOGIA DZIECIĘCA JUŻ DOSTĘPNA W ALLMEDICA W ZAKOPANEM (art. sponsorowany)

Neurologia dziecięca jest jednym z działów neurologii ogólnej. Odgrywa szczególną rolę, gdyż jej pacjentami są osoby w wieku do 18 lat. Neurologia dziecięca obejmuje choroby wynikające z wad rozwojowych uwarunkowanych genetycznie czy będących następstwem patologicznej ciąży, zaburzeń okołoporodowych czy powikłanego porodu.
Zajmuje się ponadto dysfunkcjami układu neurologicznego powstałymi w wyniku wypadku, urazu, innych chorób, zażywania niektórych leków, neuroinfekcji i niedotlenienia mózgu. Dokonuje oceny rozwoju psychoruchowego dziecka. Konsultacje neurologiczne konieczne są również w sytuacjach zaburzeń zachowania. Wśród takich schorzeń wymienia się: autyzm, padaczkę, zaburzenia ruchowe, ADHD, przepuklinę rdzeniowo–kręgową czy mózgowe porażenie dziecięce.


Szacuje się, że spośród tysiąca noworodków blisko setka wymaga objęciem obserwacją neurologiczną!

Z JAKIMI OBJAWAMI DO NEUROLOGA DZIECIĘCEGO?
Do neurologa dziecięcego należy zwrócić się z dzieckiem, które ma tiki, albo nienaturalne napięcie ciała lub jego części. Niepokojąca jest także asymetria ciała i permanentne chodzenie na palcach. Diagnozy wymaga też unikanie kontaktu wzrokowego z innymi ludźmi, zaburzenia snu, częsty niepokój i drażliwość. Sygnałem alarmowym jest też zatrzymanie się dziecka w rozwoju, problemy z pamięcią oraz koncentracją, a także objawy fizyczne: zaciskanie pięści ze schowanym kciukiem, drgawki, wyginanie się w łuk i częste prężenie.

Konsultacja polega na ogólnej ocenie rozwoju dziecka, a także wykluczeniu lub zdiagnozowaniu groźnych chorób:
 • nerwowo–mięśniowych
 • padaczki
 • autyzmu
 • ADHD
 • zapalenia mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych
 • przepukliny rdzeniowo–kręgowej
 • mózgowego porażenia dziecięcego
 • stanów po urazach głowy
 • zaburzenia snu oraz mowy
 • nieprawidłowości rozwoju oraz chorób genetycznych

W klinice ALLMEDICA w ZAKOPANEM konsultacje z zakresu neurologii dziecięcej przeprowadza:
lek. Eryk Kapusta – Pan doktor od 2019 roku pracuje i specjalizuje się w zakresie neurologii dziecięcej w Klinice Neurologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.
Członek m.in. Polskiego Towarzystwa Neurologii Dziecięcej, Europejskiego Towarzystwa Neurologii Dziecięcej, czy Międzynarodowej Ligi Przeciwpadaczkowej. Aktywnie uczestniczy w zjazdach i konferencjach dotyczących chorób układu nerwowego u dzieci, prezentuje oryginalne prace Wykładowca Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w kierunku Logopedii.
Prowadzi badania kliniczne z zakresu leczenia padaczki i migren u dzieci.

Neurologia dziecięca jest niezwykle skomplikowaną specjalizacją, ale często podstawowe badania są niezwykle proste. Jest nim choćby badanie koordynacji ruchowej, dzięki któremu można zauważyć pierwsze objawy dolegliwości neurologicznych. Badanie, polegające na tym, by pacjent dotknął palcem wskazującym czubka swojego nosa może wskazać, że u pacjenta doszło do uszkodzenia móżdżku. Świadczy o tym sytuacja, w której badany nie trafi palcem w nos. Nie powinna też dziwić prośba lekarza o wykonanie kilku szybkich, naprzemiennych ruchów. To pozwoli wykryć zaburzenia neurologiczne u dzieci na podstawie samej obserwacji reakcji organizmu.
Neurolog dziecięcy bada też czucie, sprawdza czy mowa i zasób słów dziecka są właściwe dla jego wieku, może też sprawdzić dno oka. W bardziej skomplikowanych przypadkach niezbędna będzie tomografia, elektromiografia, spektroskopia lub angiografia.

WAŻNE! Wczesne wykrywanie problemu daje większe szanse na usamodzielnienie się dziecka i lepsze szanse na prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie, a co za tym idzie na normalne życie.

Serdecznie zapraszamy na konsultacje do naszej kliniki!
Rejestracja pod numerem +48 22 610 10 10, przez e-rejestrację https://allmedica.pl/e-registration
Zakopane Chyców Potok 26

WIELOSPECJALISTYCZNA KLINIKA MEDYCZNA ALLMEDICA to sieć klinik medycznych na terenie Małopolski zlokalizowanych w dziewięciu kompleksowo wyposażonych obiektach medycznych.
ALLMEDICA oferuje szeroką ofertę medyczną obejmującą swoim zakresem m. in. Podstawową Opiekę Zdrowotną, kompleksową opiekę specjalistyczną w ramach przeszło 50 specjalizacji, diagnostykę obrazową, Chirurgię Jednego Dnia, rehabilitację, zapewniając swoim Pacjentom pełen cykl leczenia.

ALLMEDICA to:
 • renomowani specjaliści
 • rejestracja online
 • najwyższej jakości sprzęt
 • nowoczesne gabinety


ZAKOPANE CHYCÓW POTOK 26
+48 22 610 10 10
www.allmedica.pl
Zobacz pełną wersję podhale24.pl