20.07.2023, 10:00 | czytano: 4102

Uczniowie szukają swoich nazwisk na listach. Powiat uruchamia dodatkowe klasy

Wicestarosta Bogusław Waksmundzki / Arch. Podhale24
– Rekrutacja do powiatowych szkół średnich co roku cieszy się dużym zainteresowaniem, a w tym roku, w związku ze zwiększonym naborem we wszystkich szkołach otworzyliśmy dodatkowe klasy – informuje wicestarosta nowotarski Bogusław Waksmundzki.
Do szkół średnich wystartowało w tym roku 2684 młodych osób. - Jesteśmy na końcowym etapie rekrutacji, czyli ogłaszania list - mówi wicestarosta. - Wiemy już, że około 70 osób znalazło się poza systemem. Nie oznacza to jednak, że nie znajdą miejsca w szkole średniej. Osoby, które dzisiaj przeczytają swoje nazwiska będą musiały potwierdzić swój wybór i przynieść dokumenty. Jeśli dostały się na przykład do szkoły z pierwszego wyboru, ale zrezygnują, to automatycznie zwalnia się miejsce. Ruch w rekrutacji będzie się odbywał jeszcze co najmniej przez najbliższy tydzień, a zdarza się, że i w ciągu roku następują zmiany.
Odpowiedzią na zwiększony nabór jest uruchomienie dodatkowych klas. – W ostatnich latach obserwujemy większe zainteresowanie klasami biologiczno - chemicznymi – informuje Bogusław Waksmundzki. – Tworzymy klasy branżowe w ZSTiP (Metalce) i w innych, bo nabór jest satysfakcjonujący. Duże zainteresowanie uczniów jest klasami informatycznymi. Nie zawsze dyrektorzy mogą sprostać tym oczekiwaniom, ze względu na brak kadry informatycznej chcącej uczyć w szkołach.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, r/
Może Cię zainteresować
komentarze
zuz22.07.2023, 09:28
A to ci niespodzianka, że nie ma kto uczyć. Jak się nauczyciele upomnieli o godne zarobki (w formie strajku), to aparat państwa rozpętał na nich nagonkę, do której ochoczo dołączył suweren sugerując by sobie szukali innych zajęć jak im się wynagrodzenie nie podoba. No to poszukali...
sawuarek i wiwarek21.07.2023, 00:16
Ju? sam fakt ?e 70 os?b znalaz?o si? poza systemem m?wi sporo o samym systemie - po prostu r?ce opadaj?! Brak kadry informatycznej do klas informatycznych ma miejsce, poniewa? dobrzy informatycy, kt?ry mogliby uczy? w klasach informatycznych, wol? uczy? przysz?ych dekarzy, blacharzy, cukiernik?w, tudzie? przysz?e kucharki jak si? klika myszk?, podczas gdy na nauczycieli bardziej zaawansowanych rzeczy w przedmiotach telekomunikacyjnych szko?a zg?asza wakaty do urz?du pracy.
Co do zainteresowania uczni?w chemi? i biologi? to ja akurat s?ysza?em ?e ostatnio uczniowie najbardziej podobno "kochaj?" geografi? i histori?/hit - s? gusty i gu?ciki. Obawiam si? czy aby wicestarosta nie stawia tutaj zagadnienia na g?owie: chyba starostwo powinno raczej by?o najpierw dokona? profesjonalnej, kompleksowej analizy sytuacji na rynku pracy w powiecie (ani na Zach?d ani do wi?kszych polskich miast ci obecni uczniowie ju? nie wyjad? - to jest moja teza, moja szklana kula tak mi podpowiada, prosz? t? moj? tez? w profesjonalny spos?b w oparciu o rzetelne analizy i symulacje obali? je?li si? z ni? nie zgadzacie), a zatem powinno starostwo zleci? powa?nej firmie aby ta dokona?a rzetelnej symulacji tego jak ten rynek pracy b?dzie mniej wi?cej wygl?da? za par? lat (dok?adnie na sto procent tych rzeczy dzi? nie da si? przewidzie?, to prawda, by? mo?e za par? lat tutejszy rynek faktycznie wch?onie tak ogromn? liczb? laborant?w, kontroler?w ?ywno?ci, lekarzy, piel?gniarzy, itd., wi?c biologii i chemii nale?y teraz da? zielone ?wiat?o, ale tu do decyzji potrzeba czego? wi?cej ani?eli moja szklana kula, tudzie? widzimisi? dzisiejszych nastolatk?w, n'est-ce pas?). To wa?ne ?eby wiedzie? jak za cztery, pi?? lat, gdy ci uczniowie b?d? ko?czy? szko??, sytuacja b?dzie wygl?da? na rynku pracy w naszym powiecie i w oparciu o tak? profesjonaln? analiz? symulacji, np. AD 2028, og?osi? wszem i wobec ?e oto w roku szkolnym 2023/24 tworzy si? w naszym powiecie tyle a tyle, takich to a takich oddzia??w, a nie ?e starostwo decyzj? o liczbie oddzia??w i o ich kierunkach podejmuje w oparciu o zainteresowania uczni?w. To nie widzimisi? uczni?w, ale twarde regu?y wolnego rynku zadecyduj? o tym czy ci uczniowie b?d? mieli, czy te? nie b?d? mieli, prac? po sko?czeniu szko?y.
master20.07.2023, 21:53
@lks Z tego co słyszałem, to ministerstwo ustala minimalne stawki, Powiatowi, jeśliby zależało na dobrych nauczycielach (zwłaszcza informatyki i programowania), to nie miałby problemu, żeby coś extra im dołożyć. No.. ale łatwiej napisać, że nie chcą uczyć. Za takie stawki, jasne, że nie.
Iks20.07.2023, 14:06
Master to prawda, że wystarczy więcej zapłacić ale pamiętaj, że to nie powiat ustala stawki wynagrodzenia nauczycieli tylko ministerstwo.
master20.07.2023, 13:33
"Nie zawsze dyrektorzy mogą sprostać tym oczekiwaniom, ze względu na brak kadry informatycznej chcącej uczyć w szkołach."
A nie wystarczy im więcej zapłacić? Na pewno by się znaleźli.
Purysta20.07.2023, 10:48
Polska język, trudna język ????.
Purysta20.07.2023, 10:48
Polska język, trudna język ????.
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl