13.10.2023, 11:24 | czytano: 1043

Ministerstwo Sportu i Turystyki startuje z nowym programem dla seniorów oraz dzieci z niepełnosprawnościami

Dwadzieścia organizacji z całej Polski otrzyma łącznie 6,5 mln zł na projekty w obszarze turystyki społecznej. Środki będą skierowane do seniorów, dzieci z domów dziecka, a także osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. To kolejny strategiczny projekt na rzecz rozwoju turystyki w Polsce, realizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
"Od kilku lat konsekwentnie zwiększamy dostępność usług turystycznych dla grup społecznych, które same, bez pomocy ze strony państwa, nie byłyby w stanie w pełni realizować swojego prawa do wypoczynku i spędzania wolnego czasu. Program Turystyki Społecznej to kolejna inicjatywa polskiego rządu, która będzie bodźcem rozwoju turystyki w Polsce. Dofinansujemy krajoznawcze wyjazdy turystyczne aktywizujące seniorów, dzieci z niepełnosprawnościami i podopiecznych z domów dziecka w całym kraju" - wyjaśnia Andrzej Gut-Mostowy, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.
Środki na realizację Programu Turystyki Społecznej pochodzą z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zarządzanego przez MSiT. Nowy program jest skierowany do seniorów, studentów Uniwersytetów III Wieku, a także dzieci z niepełnosprawnościami czy najmłodszych z domów dziecka, którzy mają utrudniony dostęp różnego rodzaju atrakcji turystycznych.

Środki zasilą 20 organizacji pożytku publicznego zajmujących się turystyką społeczną, w tym między innymi Starosądecką Fundację Kultury czy Towarzystwo Społeczne „SOKÓŁ” Gniazdo w Zakopanem.

– Projekt Krajoznawcze wyjazdy dla seniorów - odkrywanie piękna Polski dostarczy alternatywnego, opartego na krajoznawstwie, sposobu spędzania wolnego czasu dla osób starszych. Umożliwimy seniorom odkrywanie uroków naszego kraju, integrowanie się z innymi, rozwijanie swoich zainteresowań i czerpanie radości z podróżowania. W ramach projektu zrealizujemy cztery kilkudniowe wyjazdy dla grupy 126 seniorów. Ci, będą mogli zobaczyć najbardziej atrakcyjne miejsca Dolnego Śląska, Lubelszczyzny, Roztocza oraz Kujaw i Pomorza – mówi Mariola Piekarska, Prezes Starosądeckiej Fundacji Kultury.

– Projekt w Polskę pod skrzydłami Sokoła będzie oparty o dialog i zrozumienie osób o szczególnych potrzebach. Każdy wyjazd będziemy konsultować z jego uczestnikami, aby stworzyć plan dostosowany do możliwości osób starszych i dzieci z niepełnosprawnościami. Ponadto podczas realizacji nawiążemy współpracę z biurami podróży, które pomogą nam w stworzeniu atrakcyjnej oferty programów zwiedzania. Naszym celem jest kreowanie bezpiecznej i przyjaznej atmosfery, w której uczestnicy projektu będą mogli zwiedzać malownicze zakątki Polski - mówi Adam Zaleski, Prezes Towarzystwa Społecznego „SOKÓŁ” Gniazdo.
Jedną z organizacji, która otrzymała dofinasowanie, jest również Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. – Dzięki programowi MSiT w projekcie My też zwiedzamy weźmie udział 29 oddziałów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z całego kraju. Zorganizujemy jednodniowe wycieczki krajoznawcze dla 2000 beneficjentów - osób starszych oraz dzieci z niepełnosprawnościami i podopiecznych domów dziecka. Miejsca i plany wyjazdów zostaną dopasowane do mobilności tych grup, aby zapewnić spełnienie potrzeb i oczekiwań każdego uczestnika – mówi Jerzy Kapłon, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Turystyka w Polsce konsekwentnie odradza się po pandemii, a trwający rok jest najlepszym od czasu rekordowego sezonu 2019. Liczba zagranicznych przyjazdów wzrosła o 36%, a ruch turystów krajowych o 7% w porównaniu z analogicznym okresem z 2022 roku. Patrząc na dane GUS z pierwszej połowy tego roku gości z Czech było 97% więcej niż rok wcześniej, z Litwy 47%, ze Stanów Zjednoczonych 36%, ze Słowacji 27%, a z Wielkiej Brytanii - 8%. Porównując tegoroczne dane z tymi z rekordowym jak do tej pory 2019 rokiem, z zagranicy przyjechało o 3,7%gości mniej, a z kraju o 3,5 procent więcej.
Program Turystyki Społecznej to kolejny projekt realizowany w tym obszarze przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W trakcie pandemii ponad 28 tysięcy przedsiębiorstw otrzymało łącznie ponad 3,1 mld złotych. To oferowane było w ramach Bonu Turystycznego. W przyszłym roku uczniowie skorzystają także z bonu szkolnego na akcję „Poznaj Polskę”. W ramach programu konsultowanego z Ministerstwem Edukacji i Nauki ponad 5 mln dzieci pojedzie na jedno- i dwudniowe wycieczki po całym kraju.

mat. prasowy, opr.s/
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl