24.11.2023, 16:00 | czytano: 454

X lecie działalności Klubu Honorowych Dawców Krwi "Kropla"

W dniu 24 listopada z okazji X lecia działalności Klubu Honorowych Dawców Krwi "KROPLA" zapraszamy na "Koncert Galowy", który odbędzie się w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Targu.

Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża obchodzone są co roku w listopadzie.

Jest to święto wszystkich Polskich Honorowych Dawców Krwi i czas podziękowań. W trakcie obchodów organizowane są spotkania i oficjalne uroczystości, na których najbardziej Zasłużonym Honorowym Krwiodawcom wręczane są odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odznaki "Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” nadane przez Ministra Zdrowia, oraz wiele innych symbolicznych podziękowań.

Polski Czerwony Krzyż na mocy ustawy o publicznej służbie krwi nadaje Tytuł i odznakę honorową "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi". Zadanie to PCK realizuje na rzecz wszystkich Honorowych Dawców Krwi w sposób ciągły. Blisko 18 tysięcy krwiodawców rocznie otrzymuje ten zaszczytny Tytuł i Odznakę.

Koncert dedykowany jest wszystkim honorowym dawcom krwi. W trakcie imprezy wręczone zostaną odznaczenia i wyróżnienia dla honorowych krwiodawców z powiatu nowotarskiego i zakopiańskiego, oraz osób które od lat wspierają honorowe krwiodawstwo.

Koncert rozpocznie się o godz. 16.00

Oprawę muzyczną uroczystości zapewni Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej pod batutą Naczelnika Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej ppłk SG Leszka Mieczkowskiego z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu. Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej jest muzycznym ambasadorem Straży Granicznej w kraju i za granicą. Z powodzeniem i uznaniem prezentuje się na licznych krajowych oraz międzynarodowych festiwalach muzycznych m.in. w Niemczech, Belgii, Danii, Słowacji, Włoszech, Węgrzech, Szwecji, Szwajcarii, Norwegii, Ukrainie, Litwie, Białorusi, Czechach, Francji, Holandii, Szkocji, Anglii, Norwegii oraz w Stanach Zjednoczonych. Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej poszczycić się może liczbą ponad 10 tysięcy koncertów entuzjastycznie oklaskiwanych przez wielomilionową widownię.
Honorowy Patronat Gali objął Burmistrz Nowego Targu, Starosta Nowotarski oraz Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Wejście na koncert jest bezpłatny.
Zobacz pełną wersję podhale24.pl