01.06.2021, 15:53 | czytano: 2519

Wybór wykonawcy rozbudowy węzła S7 w Pcimiu

Stan aktualny. Fot. GDDKiA
Spośród 11 firm, które złożyły oferty przetargowe na rozbudowę węzła Pcim, w ciągu drogi ekspresowej S7 najkorzystniejszą okazała się złożona przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe "LIMDROG", które wyceniło prace na 2 798 250 zł.
Pozostali wykonawcy, biorący udział w przetargu mogą w ciągu 5 dni , licząc od 1 czerwca 2021 r., złożyć odwołania od dokonanego wyboru oferty. Jeżeli odwołań nie będzie, wybrany wykonawca zostanie zaproszony do podpisania umowy. Zadanie ma być zrealizowane w ciągu 8 miesięcy od dnia podpisania umowy. Do czasu realizacji prac nie będzie wliczany okres zimowy (od 15 grudnia do 15 marca).
Zakres inwestycji

W ramach inwestycji czterowlotowe skrzyżowanie łącznic węzła drogowego Pcim S7 z drogami gminnymi i czterowlotowe skrzyżowanie (starodroża DK7) z drogami gminnymi przebudowane zostaną na rondo sześciowlotowe z jezdnią wokół ronda. Jezdnia będzie miała 6 m szerokości. Dodatkowo wykonane zostanie odwodnienie terenu wraz z przebudową przepustów i oświetlenia ulicznego. Powstanie także oświetlenie tarczy ronda.


Jak jest teraz

Aktualnie w rejonie łącznic węzła drogowego z drogami gminnymi i starodrożem DK7 tworzą się zatory drogowe. Powodują je zlokalizowane blisko siebie skrzyżowania, na których kumuluje się ruch. Odległość pomiędzy skrzyżowaniami wynosi około 25 m. Wybudowanie ronda poprawi płynność ruchu w tym miejscu oraz bezpieczeństwo jego uczestników, zarówno kierowców jak i pieszych.
W lipcu 2018 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy GDDKiA a gminą Pcim. W myśl porozumienia, po stronie gminy Pcim było przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę, a po stronie GDDKiA jest realizacja zadania.

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oprac. r/
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl