18.03.2022, 09:21 | czytano: 1283

Rozpoczyna się opracowanie dokumentacji rozbudowy zakopianki w Głogoczowie

Fot. GDDKiA
Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) dla rozbudowy 4-kilometrowego odcinka DK7 w Głogoczowie opracuje firma Mosty Katowice. Koszt prac wyniesie ponad 3 mln 340 tys. zł - informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie.
Zadanie będzie realizowane w trzech etapach. Etapy I oraz II obejmują opracowanie STEŚ-R wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przygotowana zostanie również dokumentacja geologiczna, hydrogeologiczna, geofizyczna i Program funkcjonalno-użytkowy. Etap III przeznaczony jest na udzielanie odpowiedzi oferentom już na etapie procedury przetargowej, na realizację inwestycji.
Całość prac wykonawca będzie musiał zrealizować w ciągu 35 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy. Jeżeli dla inwestycji będzie wymagany raport oddziaływania na środowisko, ten czas może się wydłużyć do 41 miesięcy.

Głównym celem rozbudowy DK7 w Głogoczowie jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ma ona nastąpić poprzez likwidację miejsc niebezpiecznych, jakimi są m.in. trzy kolizyjne skrzyżowania drogi krajowej nr 7. Zakładana jest również likwidacja zjazdów i budowa dodatkowych jezdni w celu zapewnienia obsługi terenów przyległych. Dzięki temu ruch tranzytowy zostanie odseparowany od lokalnego, co poprawi przepustowość i bezpieczeństwo na DK7. Przeprowadzona będzie także korekta nienormatywnego łuku i tym samym poprawiona zostanie geometria drogi krajowej. Powstaną dodatkowe pasy ruchu dla skręcających na skrzyżowaniach w prawo.

W ciągu ostatnich pięciu lat ruch na DK7 pomiędzy Krakowem i Głogoczowem wzrósł o 29 proc. Na odcinku Kraków - Mogilany wynosi już średnio 57 473 poj./dobę, a dalej do Głogoczowa 52 059 poj./dobę. Na wzrost ruchu lokalnego duży wpływ ma rozwój budownictwa jednorodzinnego na południe od Krakowa i lokalizacja firm przy popularnej DK7. Od wielu lat obserwowana jest pod tym względem tendencja wzrostowa. Od 2017 r. funkcjonują dwie kładki dla pieszych, które znacznie poprawiły bezpieczeństwo mieszkańców, jednak konieczna jest już także przebudowa skrzyżowań uwzględniająca wzrost natężenia ruchu.

Źródło: GDDKiA, oprac. r/
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl