21.03.2022, 10:01 | czytano: 1126

Przetarg na opracowanie dokumentacji dla obwodnicy Chrzanowa i Trzebini

Fot. GDDKiA
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie ogłosiła przetarg na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i koncepcji programowej (STEŚ-R), dla obwodnicy Chrzanowa i Trzebini, w ciągu DK79.
Trzeba przygotować dokumentację dla nowej dwujezdniowej drogi klasy GP, omijającej centrum miast: Chrzanów i Trzebinia, w ciągu DK79, o długości około 15,9 km. Oprócz ciągu głównego mają powstać skrzyżowania z innymi drogami, ciągi pieszo – rowerowe, obiekty mostowe oraz przepusty. W zakresie urządzeń ochrony środowiska przewidywane są: ekrany, zbiorniki oraz urządzenia oczyszczania wód.
Etap I obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie Studium techniczno – ekonomiczno - środowiskowego – STEŚ-R, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do decyzji DŚU, materiały do wniosku o wydanie o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji.

Na wykonanie etapu I przewidywane są 43 miesiące.

Etap II obejmie udzielanie odpowiedzi na pytania oferentów, biorących udział w przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Ta procedura przetargowa może potrwać 12 miesięcy.

Termin ten jest szacunkowy i zależy od okresu procedury przetargowej. W związku z tym może ulec wydłużeniu lub skróceniu.
Głównym celem budowy obwodnicy Chrzanowa i Trzebini jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obu miast. Aktualnie przejazd przez Chrzanów z Krakowa w kierunku Katowic odbywa się jednokierunkową drogą krajową nr 79, przebiegającą przez ściśle zabudowane centrum miasta, z przejazdem pod wiaduktem kolejowym o nienormatywnej skrajni pionowej (3,2m). Dla obsługi kierunku przeciwnego wykorzystane są odcinki dróg miejskich również z przejazdem pod wiaduktem kolejowym o skrajni pionowej ograniczonej do wysokości 3,5 m. Trzebinia jest miastem przemysłowym, zaliczanym do Krakowskiego Obszaru Przemysłowego ze strefą aktywności gospodarczej.

Wybudowanie obwodnicy poprawi bezpieczeństwo mieszkańców, odciąży układ komunikacyjny i zwiększy przepustowość dróg miejskich. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego oraz regionalnego na odcinku drogi krajowej nr 79 w pobliżu autostrady A4. Zwiększy się dostępność komunikacyjna rafinerii w Trzebini.

Źródło: GDDKiA, oprac. r/
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl