23.06.2022, 06:39 | czytano: 668

Najważniejsze zasady podczas ewakuacji, które każdy powinien znać (art. sponsorowany)

Nigdy nie możemy być pewni tego, co przyniesie przyszłość. To dlatego tak istotne jest przewidzenie jak największej liczby możliwości i przygotowanie odpowiedniego katalogu zasad, których trzeba w danych okolicznościach przestrzegać. Trzymanie się ściśle określonych reguł podczas ewakuacji może uratować życie, dlatego każdy powinien się z nimi zapoznać i w razie konieczności zastosować się do nich.

Najważniejsze zasady podczas ewakuacji, które każdy powinien znać


Pożar, alarm bombowy, rozpylenie gazu czy innych szkodliwych związków - sytuacji, w których wymagana jest ewakuacja można wymienić wiele. Niestety, nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, jak zachować się w poszczególnych przypadkach. Kluczowe jest bowiem nie tylko dbanie o własne bezpieczeństwo, ale także zwracanie uwagi na innych. Co warto wiedzieć na ten temat? Sprawdźmy to! 

Jakie zasady obowiązują podczas ewakuacji?


Celem ewakuacji jest zawsze sprawne i jak najszybsze opuszczenie miejsca, w którym występuje zagrożenie. Cała procedura odbywa się najczęściej pod nadzorem specjalnie powołanych do tego osób, ale w wielu przypadkach nie ma czasu na pytania, dlatego trzeba samemu wiedzieć, jak się zachować. W każdym budynku powinny być spełnione wszelkie standardy bezpieczeństwa, w tym zapewniona dostateczna liczba dróg i wyjść ewakuacyjnych, które ponadto są właściwie oznakowane. Niezbędny jest także odpowiedni system ostrzegawczy w postaci sygnałów dźwiękowych i świetlnych. Zarządca budynku jest także zobowiązany umieścić w łatwo dostępnym dla wszystkich miejscu instrukcję ewakuacji, z uwzględnieniem różnego rodzaju zagrożeń. Wszystko to nie zwalnia każdej z osób przebywających w danym obiekcie od zastosowania się do reguł BHP. Trzeba mieć bowiem świadomość tego, że chodzi o zdrowie lub nawet życie każdej z osób, które znajdują się w potencjalnym niebezpieczeństwie.  

Ewakuacja - o czym pamiętać?


Przystępując do ewakuacji przede wszystkim należy zachować spokój i zdrowy rozsądek. Wszelkie emocje trzeba odstawić na bok i postępować według przyjętych zasad. Wśród nich na uwagę zasługuje przede wszystkim kierowanie się do wyjścia wyłącznie znajdującymi się najbliżej drogami ewakuacyjnymi, korzystanie z wszelkiego typu rozwiązań takich jak drabiny ewakuacyjne itp. Po drodze warto szybko upewnić się, czy nikt nie potrzebuje pomocy. Ewakuacja rozpoczyna się zazwyczaj od miejsca, w którym istnieje największy stopień zagrożenia. Podczas ewakuacji nie powinno się zabierać ze sobą żadnego sprzętu, nie korzystajmy także z wind, nie otwierać okien i nie blokować żadnych drzwi.   

Jakich środków bezpieczeństwo przestrzegać? 


Działania ewakuacyjne za każdym razem należy potraktować poważnie i nie bagatelizować zagrożenia. Odpowiednio przeprowadzana ewakuacja zwiększa szansę na uniknięcie jakiegokolwiek niebezpieczeństwa. Kluczem do sukcesu jest jednak najczęściej zapobieganie wszelkiego rodzaju zdarzeniom, a jeśli nie ma takiej możliwości - określenie jasnych procedur postępowania. Niezbędne jest również wyposażenie budynku w odpowiednie rozwiązania, dzięki którym ewakuacja przebiegnie sprawniej. Więcej na ten temat można znaleźć na stronie Crynoline.pl
Zobacz pełną wersję podhale24.pl