26.07.2023, 13:06 | czytano: 220

Hale przemysłowe - jak wygląda odbiór budynków tego typu? (art. sponsorowany)

Budowa hali przemysłowej nie kończy się na wylaniu posadzek czy na montażu instalacji elektrycznej. Ostatnim etapem jest zawsze oddanie obiektu do użytkowania. Żeby jednak odbiór budynku był możliwy, trzeba zadbać o skompletowanie dokumentów i przekazanie ich do odpowiednich organów. Kto zajmuje się wydawaniem pozwoleń? I jak wygląda cały proces w przypadku hal realizowanych bez pozwolenia na budowę?
Hale przemysłowe – jak wygląda odbiór budynków tego typu?
Budowa hali przemysłowej nie kończy się na wylaniu posadzek czy na montażu instalacji elektrycznej. Ostatnim etapem jest zawsze oddanie obiektu do użytkowania. Żeby jednak odbiór budynku był możliwy, trzeba zadbać o skompletowanie dokumentów i przekazanie ich do odpowiednich organów. Kto zajmuje się wydawaniem pozwoleń? I jak wygląda cały proces w przypadku hal realizowanych bez pozwolenia na budowę?
Wszystkie hale stalowe po ukończeniu prac budowlanych i wykończeniowych muszą przejść oficjalne odbiory, żeby mogły zostać przekazane inwestorom do użytkowania. Jeżeli korzysta się z usług generalnego wykonawcy działającego kompleksowo, liczy się na to, że to on uzyska właściwe pozwolenia. Jeśli zaś samodzielnie koordynuje się kilka ekip odpowiedzialnych za poszczególne etapy realizacji obiektu, trzeba pamiętać o zebraniu dokumentów i przekazaniu ich służbom albo o zawiadomieniu nadzoru budowlanego.

Dokumentacja niezbędna do odbioru hal przemysłowych
Żeby hale przemysłowe, w tym hale magazynowe, obiekty logistyczne i hale produkcyjne mogły zostać odebrane, należy zgromadzić dokumentację powykonawczą. Najważniejszymi dokumentami są: projekt budowlany z ewentualnymi zmianami, oświadczenie kierownika budowy, oryginał dziennika budowy, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza oraz protokoły po sprawdzeniu stanu technicznego instalacji, wyposażenia zamontowanego na stałe, przewodów kominowych, odbioru przyłączy itp. Hala przemysłowa z urządzeniami technicznymi musi dodatkowo otrzymać zezwolenia dozoru technicznego na eksploatację tych urządzeń.

Pozwolenia na użytkowanie hal przemysłowych
Wtedy, gdy ma się już wszystkie wymagane dokumenty, należy się zgłosić do wybranych organów. Jeśli w przypadku tego konkretnego obiektu nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub projekt należało uzgodnić z odpowiednimi służbami pod względem ochrony przeciwpożarowej i warunków technicznych i zdrowotnych, najpierw trzeba się udać do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej. Budownictwo przemysłowe zazwyczaj wymaga, żeby te organy zajęły stanowisko w sprawie, szczególnie gdy chodzi o hale handlowe, targowe albo produkcyjne, ponieważ muszą one spełnić szereg kryteriów.
Następnie składa się wniosek o pozwolenie na użytkowanie. Wniosek jest jednocześnie wezwaniem do przeprowadzenia kontroli. Kontrola odbywa się do 21 dni od daty doręczenia wezwania. Inwestor zostaje poinformowany o jej terminie do 7 dni od tej daty i ma obowiązek w niej uczestniczyć.
Po zakończeniu kontroli sporządza się protokół odbioru obiektu i wydaje się pozwolenie na użytkowanie – o ile nie wykryto jakichkolwiek nieprawidłowości.


Hale bez pozwolenia na budowę
Jeżeli zaś obiekt realizowany jest bez pozwolenia na budowę – nie ma konieczności zgłaszania hali do wyżej wymienionych służb – należy złożyć zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych do nadzoru budowlanego. Nadzór ma 14 dni od daty złożenia zawiadomienia na zgłoszenie sprzeciwu. O ile tego nie zrobi albo w tym czasie wyda zaświadczenie o oddaniu budynku do użytkowania, można uznać, że obiekt został odebrany i zacząć z niego korzystać zgodnie z przeznaczeniem.
Szukasz generalnego wykonawcy budującego hale stalowe – konstrukcje stalowe i hybrydowe? Sprawdź ofertę Commercecon: https://commercecon.pl
Zobacz pełną wersję podhale24.pl