Obwieszczenie o licytacji - 1218-SEE.715.11.2020

Naczelnik Urzedu Skarbowego w Nowym Targu jako Organ likwidacyjny działając na podstawie art. 105a ...

Obwieszczenie o licytacji - 1218-SEE.711.2605.2019

Działając w trybie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ...

Zmiana organizacji ruchu drogowego ul.Jagiellońska, ul.Kościuszki, ul. Chramcówki

SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o. o. z siedzibą w Zakopanem zawiadamia, że od ...

Komunikat o odwołaniu licytacji

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu jako Organ egzekucyjny podaje do publicznej wiadomości, że ...

Komunikat o odwołaniu licytacji

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu jako Organ egzekucyjny podaje do publicznej wiadomości, że ...

Komunikat o odwołaniu licytacji

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu jako Organ egzekucyjny podaje do publicznej wiadomości, że ...

Sprzedaż z wolnej ręki

Podaje się do publicznej wiadomości, że: w terminie od 08.05.2021r. do 31.05.2021r. w lokalu, ...

Zawiadomienie o sprzedaży z wolnej ręki

Podaje się do publicznej wiadomości, że w terminie od 10.05.2021r. do 31.05.2021r w lokalu, ...

Informacja o organizowaniu opieki i zajęć w przedszkolach

Szanowni Państwo,
W związku z ogłoszonymi nowymi obostrzeniami od dnia 29.03. do dnia 09.04.2021r. ...

Informacja o odwołaniu pierwszej i drugiej licytacji ruchomości

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu informuje, że w dniu 22.03.2021 r. i w dniu 23.03.2021 ...

Informacja o odwołaniu pierwszej i drugiej licytacji ruchomości

Informacja o odwołaniu pierwszej i drugiej licytacji ruchomości


Naczelnik Urzędu ...

Obwieszczenie - Sygn. akt Km 1448/19

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza nr I w ...

Obwieszczenie o licytacji - 1218-SEE.711.1593.2019

Działając w trybie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ...

Obwieszczenie o licytacji - 1218-SEE.711.2605.2019

Działając w trybie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w ...

Obwieszczenie - Sygn. akt Km 1212/19 (Km 1213/19, Km 1583/19, Km 938/20, Km 1690/20)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza nr I w ...

Obwieszczenie o I i II licytacji

Podaje się do publicznej wiadomości, że: dnia 24.02.2021 r. o godzinie 10:00 w lokalu, znajdującym ...

Obwieszczenie o I i II licytacji

Podaje się do publicznej wiadomości, że: dnia 02.03.2021 r. o godzinie 11:00 w lokalu, znajdującym ...

Obwieszczenie o licytacji - 1218-SEE.711. 717.2019

Działając w trybie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ...

Obwieszczenie o licytacji - 1218-SEE.711.2894.2019

Działając w trybie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w ...

Obwieszczenie o licytacji - 1218-SEE.711.2751.2019

Działając w trybie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ...

Sprzedaż z wolnej ręki

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu działając na podstawie art. 108 §1 ustawy z dnia 17 czerwca ...

Obwieszczenie - Sygn. akt Km 134/20

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza nr I w ...

Zawiadomienie o sprzedaży z wolnej ręki

Zawiadomienie o sprzedaży z wolnej ręki

Podaje się do publicznej wiadomości, że: dnia ...

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości - 1218-SEE.711.960.2020

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu działając w trybie art. 110o § 2 ustawy z dnia 17 czerwca ...

Przetarg RSM L-W - remont ciągu pieszego

Zarząd Rabczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Rabce Zdroju zaprasza ...

Przetarg RSM L-W - miejsca parkingowe Orkana

Zarząd Rabczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Rabce Zdroju zaprasza ...

Obwieszczenie o I i II licytacji

Podaje się do publicznej wiadomości, że: dnia 17.12.2020 r. o godzinie 12:00 w lokalu, znajdującym ...

Obwieszczenie o licytacji - 1218-SEE.711.2605.2019

Działając w trybie art. 110 w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w ...

Obwieszczenie o licytacji - 1218-SEE.711.3381.2018

Działając w trybie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ...

Obwieszczenie o licytacji - 1218-SEE.711.1593.2019

Działając w trybie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ...