Obwieszczenie o I i II licytacji i sprzedaży z wolnej ręki

Dodano
22.04.2022, 11:45
Kontakt
Podaje się do publicznej wiadomości, że: dnia 09.05.2022 r. o godzinie 11:00 w lokalu, znajdującym się pod adresem Spytkowice 718 A celem uregulowania należności na rzecz: Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Targu, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki odbędzie się I licytacja niżej wyszczególnionych przedmiotów zajętych w dniu(ach) 04.02.2022r. należących do Szyszka Grzegorz zam. Spytkowice 718 A .

Poz.Wyszczególnienie/opisj.miaryWartość szacunkowaCena wywołaniaII licytacjaSprzedaż z wolnej ręki
1.Toyota Camry 2.4 rok prod. 2008 o nr rej. KNT 90R2 i nr VIN 4T1BB46K89U069751 udział 1/21 szt.9 500,00 zł7 125,00 zł4 750,00 zł3 000,00
2.Mitsubishi Pajero rok prod. 1995 o nr rej. KNT FW71 i nr VIN JMB0NV260SJ0022071 szt.16 000,00 zł12 000,00 zł8 000,00 zł4 000,00 zł
Zajęte ruchomości można oglądać w dniu 09.05.2022 r. od godz. 9:30 do godz. 10:30 w 34-745 Spytkowice 718 A.
Jeżeli wartość szacunkowa sprzedawanej ruchomości przekracza 10 000 zł, osoba przystępująca do licytacji publicznej składa organowi egzekucyjnemu wadium w wysokości 1/10 wartości szacunkowej. Wadium składa się na rachunek organu egzekucyjnego Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Targu nr 30 1010 1270 0020 9113 9120 0000. Wadium uznaje się za złożone, jeżeli wpłata wadium zostanie uznana na rachunku organu egzekucyjnego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym ma odbyć się licytacja publiczna. Nie później niż na godzinę przed terminem oznaczonym w obwieszczeniu o licytacji wadium może być złożone bezgotówkowo przy użyciu terminala płatniczego, jeżeli po stronie organu egzekucyjnego istnieją warunki techniczne do zapłaty bezgotówkowej przy użyciu terminala płatniczego lub gotówką pracownikowi obsługującemu organ egzekucyjny, jeżeli wadium nie przekracza 5000,00 zł.

Urząd nie odpowiada za stan techniczny i wady ukryte nabytej ruchomości oraz zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży bez podania przyczyny i nie pokrywa kosztów dojazdu uczestnikom sprzedaży. Z operatem szacunkowym dot. ww. ruchomości można zapoznać się osobiście w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu ul. Parkowa 13 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 9:30 umawiając się tel. 18 2630454 lub 606-338-453.
Cena wywołania podczas I licytacji wynosi 3/4 wartości szacunkowej w/w ruchomości.

Jeżeli ruchomość nie zostanie sprzedana w pierwszej licytacji przeznaczona zostanie do sprzedaży licytacyjnej w drugim terminie. Druga licytacja odbędzie się 10.05.2022r. o godz. 11:00 w Spytkowice 718 A. Cena wywołania podczas II licytacji wynosi 1/2 wartości szacunkowej wyżej wymienionej ruchomości.

Jeżeli ruchomość nie zostanie sprzedana na II licytacji przeznaczona zostanie do sprzedaży z wolnej ręki w dniu 11.05.2022r. o godz. 11:00 za kwotę nie niższą od 1/10 wartości szacunkowej.


Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Nowym Targu Parkowa 13
34-400 Nowy Targ
Napisz wiadomość
Wyślij kopię wiadomości na mój adres
Zobacz pełną wersję podhale24.pl