Obwieszczenie o I i II licytacji i sprzedaży z wolnej ręki

Dodano
04.05.2022, 08:54
Kontakt
Podaje się do publicznej wiadomości, że: dnia 12.05.2022 r. o godzinie 11:00 w lokalu, znajdującym się pod adresem Ponice 207 A celem uregulowania należności na rzecz: Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego odbędzie się I licytacja niżej wyszczególnionych przedmiotów zajętych w dniu(ach) 05.10.2021r. należących do Stanisław Biernat zam. Ponice 207 A.

Wyszczególnienie/opisj.miaryWartość szacunkowaCena wywołaniaII licytacjaSprzedaż z wolnej ręki
BMW 530 D rok produkcji 2005 o nr rej. KNT 29347 i nr VIN WBANC71070B662714 brak kluczyków, uszkodzony zamek maski, uszkodzenia lakiernicze, wnętrze pojazdu w złym stanie.1 szt.10 000,00 zł7 500,00 zł5 000,00 zł2 500,00 zł
Zajęte ruchomości można oglądać w dniu 12.05.2022 r. od godz. 9:30 do godz. 10:30 w Ponicach pod nr 207 A.

Jeżeli wartość szacunkowa sprzedawanej ruchomości przekracza 10 000 zł, osoba przystępująca do licytacji publicznej składa organowi egzekucyjnemu wadium w wysokości 1/10 wartości szacunkowej. Wadium składa się na rachunek organu egzekucyjnego Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Targu nr 30 1010 1270 0020 9113 9120 0000. Wadium uznaje się za złożone, jeżeli wpłata wadium zostanie uznana na rachunku organu egzekucyjnego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym ma odbyć się licytacja publiczna. Nie później niż na godzinę przed terminem oznaczonym w obwieszczeniu o licytacji wadium może być złożone bezgotówkowo przy użyciu terminala płatniczego, jeżeli po stronie organu egzekucyjnego istnieją warunki techniczne do zapłaty bezgotówkowej przy użyciu terminala płatniczego lub gotówką pracownikowi obsługującemu organ egzekucyjny, jeżeli wadium nie przekracza 5000,00 zł.

Urząd nie odpowiada za stan techniczny i wady ukryte nabytej ruchomości oraz zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży bez podania przyczyny i nie pokrywa kosztów dojazdu uczestnikom sprzedaży. Informację o licytacji można uzyskać w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu ul. Parkowa 13 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 9:30 Dział Egzekucji lub pod nr tel. 606-338-453.
Cena wywołania podczas I licytacji wynosi 3/4 wartości szacunkowej w/w ruchomości.

Jeżeli ruchomość nie zostanie sprzedana w pierwszej licytacji przeznaczona zostanie do sprzedaży licytacyjnej w drugim terminie. Druga licytacja odbędzie się 13.05.2022r. o godz.11:00 w Ponicach 207 A.. Cena wywołania podczas II licytacji wynosi 1/2 wartości szacunkowej wyżej wymienionej ruchomości.

Jeżeli ruchomość nie zostanie sprzedana na II licytacji przeznaczona zostanie do sprzedaży z wolnej ręki w dniu 16.05.2022 r. o godz. 11:00 za kwotę nie niższą od 1/10 wartości szacunkowej wyznaczoną przez organ egzekucyjny..


Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Nowym Targu, Parkowa 13
34-400 Nowy Targ
Napisz wiadomość
Wyślij kopię wiadomości na mój adres
Zobacz pełną wersję podhale24.pl