Obwieszczenie o licytacji - 1218-SEE.715.4.2022

Dodano
04.05.2022, 09:13
Kontakt
Podajemy do publicznej wiadomości, że: 30 maja 2022 roku o godz. 9:00, a w przypadku niedojścia do skutku I licytacji - 1 czerwca 2022 roku o godz. 9:00, na parkingu Urzędu Skarbowego w Nowym Targu przy ul. Parkowej 13 działając jako Organ likwidacyjny przeprowadzimy publiczną licytację motocykla marki MZ TS 250, który stał się własnością Skarbu Państwa na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Nowym Targu sygn. akt II Ko 136/22 dot. likwidacji niepodjętego depozytu.

Przedmiot licytacjiWartość oszacowania pojazduCena wywołania na I licytacjiCena wywołania na II Licytacji
Motocykl marki MZ model TS 250, rok prod. 1975, numer VIN 36106891.300,00 zł975,00 zł650,00 zł
Cena wywołania w I licytacji wynosi 75% wartości oszacowania, cena wywołania w II licytacji – 50% wartości oszacowania. W/w pojazd możecie Państwo oglądać w dniu licytacji w godzinach 8:15 do 8:45. Nie odpowiadamy za wady ukryte ruchomości i nie ponosimy odpowiedzialności za stan techniczny pojazdu.

Licytacja dochodzi do skutku jeżeli weźmie w niej udział przynajmniej jeden licytant, który zaoferował conajmniej cenę wywołania. Nabywca winien niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia zapłacić w gotówce przynajmniej cenę wywołania. Jeżeli ceny tej nie uiści – straci prawo wynikłe z przybicia, prawo do zwrotu wadium i kwoty zapłaconej w czasie licytacji; nie może też uczestniczyć w licytacji tej samej rzeczy. Resztę ceny nabywca winien wpłacić na nasz rachunek numer NBP 30 1010 1270 0020 9113 9120 0000 do godziny 12:00 dnia następującego po dniu licytacji.
Warunki licytacji regulują przepisy Oddziału 2 ustawy z 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U z 2022 roku poz. 479). Szczegółowych informacji udzielamy w pok. 132 Urzędu Skarbowego w Nowym Targu, ul. Parkowa 13 lub telefonicznie pod numerem 18 2630456 w godzinach urzędowania (6:30-14:00).

Możemy odwołać licytację bez podania przyczyny.
Napisz wiadomość
Wyślij kopię wiadomości na mój adres
Zobacz pełną wersję podhale24.pl