Obwieszczenie o licytacji - 1218-SEE.715.27.2022

Dodano
12.08.2022, 09:44
Kontakt
182630449
Podajemy do publicznej wiadomości, że:

25 sierpnia 2022 roku o godz. 9:00, a w przypadku niedojścia do skutku I licytacji - 26 sierpnia 2022 roku o godz. 9:00, w Ochotnicy Dolnej przy ul. Młynne 117A przeprowadzimy publiczną licytację następujących ruchomości:

LpPrzedmiot licytacjiWartośc oszacowaniaCena wywołania na I licytacjiCena wywołania na II licytacji
1.Kloc jodły o długości 14,8m i średnicy w połowie 38cm251,87 zł188,90 zł125,94 zł
2.Kloc jodły o długości 14,6m i średnicy w połowie 46cm364,09 zł273,07 zł182,05 zł
3.Kloc jodły o długości 12m i średnicy w połowie 35cm173,24 zł129,93 zł86,62 zł
Cena wywołania w I licytacji wynosi 75% wartości oszacowania ruchomości, cena wywołania w II licytacji – 50% wartości oszacowania. Przedmioty te możecie Państwo oglądać w dniu licytacji w godzinach 8:30 do 8:55. Nie odpowiadamy za wady ukryte ruchomości i nie ponosimy odpowiedzialności za stan techniczny przedmiotów.

Licytacja dochodzi do skutku jeżeli weźmie w niej udział przynajmniej jeden licytant, który zaoferował co najmniej cenę wywołania. Nabywca winien niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia zapłacić w gotówce przynajmniej cenę wywołania. Jeżeli ceny tej nie uiści – straci prawo wynikłe z przybicia i kwoty zapłaconej w czasie licytacji; nie może też uczestniczyć w licytacji tej samej rzeczy. Resztę ceny nabywca winien wpłacić na nasz rachunek numer NBP 30 1010 1270 0020 9113 9120 0000 do godziny 12:00 dnia następującego po dniu licytacji.

Warunki licytacji regulują przepisy Działu II, Rozdziału 6 ustawy z 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U z 2022 roku poz. 479). Szczegółowych informacji udzielamy w pok. 125 Urzędu Skarbowego w Nowym Targu, ul. Parkowa 13 lub telefonicznie pod numerem 18 26 30 449 w godzinach urzędowania (7:30-14:00).

Możemy odwołać licytację bez podania przyczyny.
Napisz wiadomość
Wyślij kopię wiadomości na mój adres
Zobacz pełną wersję podhale24.pl