Obwieszczenie o publicznej licytacji ruchomości - 1218-SEE.711.127.2022.1

Dodano
25.08.2022, 11:49
Kontakt
18 26 30 456
Szanowni Państwo, Podajemy do publicznej wiadomości, że: 6 września 2022 roku o godz. 11:00 odbędzie pierwsza licytacja ruchomości, a w przypadku niedojścia do skutku pierwszej licytacji - druga licytacja odbędzie się w dniu 7 września 2022 roku o godz. 11:00.

Licytacja przeprowadzona zostanie w Rabie Wyżnej pod numerem 172A.

Działając jako Organ egzekucyjny przeprowadzimy publiczną licytację ruchomości należących do Pana Rafała Bochnak:


Lp.Przedmiot licytacjiWartość oszacowania pojazduWadiumCena wywołania na I licytacjiCena wywołania na II licytacji
1.PEUGEOT EXPERT z 2009 r. nr rej. KNT 22608;
I rejestracja w kraju 24.02.2017 r.;
poj. Silnika 1997 cm3; moc 88kW;
paliwo – ON;
20 000,00 zł2000,00 zł15 000,00 zł10 000,00 zł
Cena wywołania w I licytacji wynosi 75% wartości oszacowania, cena wywołania w II licytacji – 50% wartości oszacowania. Ruchomości te możecie Państwo oglądać w dniu licytacji w godzinach 10:30 do 11:00 w miejscu licytacji. Nie odpowiadamy za wady ukryte ruchomości, nie ponosimy odpowiedzialności za stan techniczny pojazdów.

Osoba przystępująca do licytacji publicznej składa organowi egzekucyjnemu wadium w wysokości 1/10 wartości szacunkowej. Wadium składa się na rachunek organu egzekucyjnego z podaniem numeru sprawy tj. 1218-SEE.711.192.2022. Wadium uznaje się za złożone, jeżeli wpłata wadium zostanie uznana na rachunku organu egzekucyjnego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym ma odbyć się licytacja publiczna. Nie później niż na godzinę przed terminem oznaczonym w obwieszczeniu o licytacji wadium może być złożone gotówką pracownikowi obsługującemu organ egzekucyjny.

Licytacja dochodzi do skutku jeżeli weźmie w niej udział przynajmniej jeden licytant, który zaoferował co najmniej cenę wywołania.

Nabywca winien niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia zapłacić w gotówce przynajmniej cenę wywołania. Jeżeli ceny tej nie uiści – straci prawo wynikłe z przybicia, prawo do zwrotu wadium i kwoty zapłaconej w czasie licytacji, nie może też uczestniczyć w licytacji tej samej rzeczy. Resztę ceny nabywca winien wpłacić do godziny 12:00 dnia następującego po dniu licytacji na naszrachunek bankowy numer: 30 1010 1270 0020 9113 9120 0000. Szczegółowych informacji udzielamy w godzinach urzędowania od 8:00 do 15:00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Nowym Targu przy ul. Parkowej 13 w pokoju nr 132 lub telefonicznie pod numerem: 18 26 30 456.

Licytację możemy odwołać bez podania przyczyny.
Napisz wiadomość
Wyślij kopię wiadomości na mój adres
Zobacz pełną wersję podhale24.pl