Obwieszczenie o publicznej licytacji ruchomości - 1218-SEE.711.177.2022

Dodano
30.08.2022, 12:17
Kontakt
18 26 30 449
Szanowni Państwo, Podajemy do publicznej wiadomości, że: 24 października 2022 roku o godz. 10:00 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości, a w przypadku niedojścia do skutku pierwszej licytacji, druga licytacja odbędzie się w dniu - 25 października 2022 roku o godz. 10:00.

Licytacja przeprowadzona zostanie w Szaflarach, ul. Palenice pod numerem 15.

Działając jako organ egzekucyjny przeprowadzimy publiczną licytację następującej ruchomości należącej do AB-TRANS sp. z o.o.:

LpPrzedmiot licytacjiWartość oszacowaniaWadiumCena wywołania na I licytacjiCena wywołania na II licytacji
1Samochód osobowy MINI CLUBMAN COOPER rok prod. 2017 o nr rej.: KR 3LK35 i nr VIN WMWLN710702F5322365 000,00 zł6 500,00zł48 750,00 zł32 500,00 zł
Cena wywołania w I licytacji wynosi 75% wartości oszacowania ruchomości, cena wywołania w II licytacji – 50% wartości oszacowania. W/w pojazd możecie Państwo oglądać w dniach licytacji w godzinach 9:00 do 9:55 w miejscu licytacji. Nie odpowiadamy za wady ukryte ruchomości i nie ponosimy odpowiedzialności za stan techniczny pojazdu.

Osoba przystępująca do licytacji publicznej składa organowi egzekucyjnemu wadium w wysokości 1/10 wartości szacunkowej. Wadium składa się na rachunek organu egzekucyjnego z podaniem numeru sprawy 1218-SEE.711.177.2022. Wadium uznaje się za złożone, jeżeli wpłata wadium zostanie uznana na rachunku organu egzekucyjnego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym ma odbyć się licytacja publiczna. Nie później niż na godzinę przed terminem oznaczonym w obwieszczeniu o licytacji wadium może być złożone gotówką pracownikowi obsługującemu organ egzekucyjny.

Licytacja dochodzi do skutku jeżeli weźmie w niej udział przynajmniej jeden licytant, który zaoferował co najmniej cenę wywołania.

Nabywca winien niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia zapłacić w gotówce przynajmniej cenę wywołania. Jeżeli ceny tej nie uiści – straci prawo wynikłe z przybicia, prawo do zwrotu wadium i kwoty zapłaconej w czasie licytacji; nie może też uczestniczyć w licytacji tej samej rzeczy. Resztę ceny nabywca winien wpłacić do godziny 12:00 dnia następującego po dniu licytacji na nasz rachunek bankowy numer: 30 1010 1270 0020 9113 9120 0000.

Szczegółowych informacji udzielamy w godzinach urzędowania od 8:00 do 15:00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Nowym Targu, ul. Parkowa 13 w pokoju nr 125 lub telefonicznie pod numerem 18 26 30 449

Licytację możemy odwołać bez podania przyczyny.

Podstawa Prawna
Art. 105a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479 ze zm.)
Napisz wiadomość
Wyślij kopię wiadomości na mój adres
Zobacz pełną wersję podhale24.pl