Obwieszczenie o publicznej licytacji ruchomości - 1218-SEE.711.176.2022

Dodano
30.08.2022, 12:19
Kontakt
18 26 30 449
Szanowni Państwo, Podajemy do publicznej wiadomości, że: 20 października 2022 roku o godz. 10:00 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości, a w przypadku niedojścia do skutku pierwszej licytacji, druga licytacja odbędzie się w dniu - 21 października 2022 roku o godz. 10:00.

Licytacja przeprowadzona zostanie w Bańskiej Wyżnej, ul. Szlak Papieski pod numerem 60.

Działając jako organ egzekucyjny przeprowadzimy publiczną licytację następujących ruchomości należących do pana Marcina Zalińskiego:

LpPrzedmiot licytacjiWartośc oszacowaniaWadiumCena wywołania na I licytacjiCena wywołania na II licytacji
1Samochód osobowy Opel Insignia 2.0 D, rok prod. 2010 o nr rej. KNT UC98 i nr VIN W0LGT8EY9B105593420 000,00 zł2 000,00zł15 000,00 zł10 000,00 zł
2Wózek Widłowy TOYOTA typ 62/7FDF20 2500kg14 000,00 zł1 400,00zł10 500,00 zł7 000,00 zł
Cena wywołania w I licytacji wynosi 75% wartości oszacowania ruchomości, cena wywołania w II licytacji – 50% wartości oszacowania. W/w pojazdy możecie Państwo oglądać w dniach licytacji w godzinach 9:00 do 9:55 w miejscu licytacji. Nie odpowiadamy za wady ukryte ruchomości i nie ponosimy odpowiedzialności za stan techniczny pojazdów.

Osoba przystępująca do licytacji publicznej składa organowi egzekucyjnemu wadium w wysokości 1/10 wartości szacunkowej. Wadium składa się na rachunek organu egzekucyjnego z podaniem numeru sprawy 1218-SEE.711.176.2022. Wadium uznaje się za złożone, jeżeli wpłata wadium zostanie uznana na rachunku organu egzekucyjnego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym ma odbyć się licytacja publiczna. Nie później niż na godzinę przed terminem oznaczonym w obwieszczeniu o licytacji wadium może być złożone gotówką pracownikowi obsługującemu organ egzekucyjny.

Licytacja dochodzi do skutku jeżeli weźmie w niej udział przynajmniej jeden licytant, który zaoferował co najmniej cenę wywołania.

Nabywca winien niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia zapłacić w gotówce przynajmniej cenę wywołania. Jeżeli ceny tej nie uiści – straci prawo wynikłe z przybicia, prawo do zwrotu wadium i kwoty zapłaconej w czasie licytacji; nie może też uczestniczyć w licytacji tej samej rzeczy. Resztę ceny nabywca winien wpłacić do godziny 12:00 dnia następującego po dniu licytacji na nasz rachunek bankowy numer: 30 1010 1270 0020 9113 9120 000. Szczegółowych informacji udzielamy w godzinach urzędowania od 8:00 do 15:00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Nowym Targu, ul. Parkowa 13 w pokoju nr 125 lub telefonicznie pod numerem 18 26 30 449

Licytację możemy odwołać bez podania przyczyny.

Podstawa Prawna
Art. 105a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479 ze zm.)
Napisz wiadomość
Wyślij kopię wiadomości na mój adres
Zobacz pełną wersję podhale24.pl