Wsparcie inwestycji w obszarze cennym przyrodniczo - budowa domu w Natura 2000

Dodano
24.01.2023, 07:36
Kontakt
797373141
Inwentaryzacje i opracowania przyrodnicze. Monitoring przyrodniczy, zerowy, środowiskowy, przedinwestycyjny, poinwestycyjny. Badania indeksów ekologicznych rzek (MMI PL). Nadzór przyrodniczy inwestycji liniowych i kubaturowych. Badania ryb metodą elektropołowów. Wyszukiwanie i zwalczanie pilotażowe inwazyjnych gatunków obcych IGO/GO w zakresie raków i żółwi (rak pręgowaty, żółw czerwonolicy itp.). Wszystkie specjalizacje: entomolog, astakolog, malakolog, bentolog, hydrobiolog, ichtiolog, herpetolog, ornitolog, teriolog, chiropterolog, dendrolog, botanik, tj. bezkręgowce, raki, ślimaki i maże, ryby, płazy, gady, jaszczurki, węże, żółwie, ptaki, ssaki, nietoperze, ekosystemy i siedliska. Waloryzacja terenu. Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych (uzyskiwanie). Karta informacyjna przedsięwzięcia KIP, Ocena oddziaływania na środowisko OOŚ, ocena habitatowa, tj. oddziaływania na obszar Natura 2000. Pozwolenie na rozbiórkę (uzyskiwanie). Projekty rozbiórki budynków, tj. obiektów kubaturowych (dom, szkoła, hala). Opinia techniczna ws. budynku lub robót. Odbiór mieszkania, odbiory domów. Inspektor nadzoru inwestorskiego branży kubaturowej, ogólnobudowlanej. Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Napisz wiadomość
Wyślij kopię wiadomości na mój adres
Zobacz pełną wersję podhale24.pl