Oczyszczalnia ścieków Biologiczna, 98% sprawności oczyszczania w jednym pięciokomorowym zbiorniku

Dodano
23.01.2023, 09:01
Kontakt
511103481
Cały proces oczyszczenia jest w jednym zbiorniku – oczyszczenie w 98%. Pierwsza i druga komora To komora procesu denitryfikacji, czyli reakcji chemicznej, która ma na celu redukcje azotanów do azotynów – następuje tutaj oczyszczanie wstępne. Oddzielane są tłuszcze, ciała stale i osady, odbywa się także oczyszczanie beztlenowe, czyli pozbywamy się złych bakterii, które do przeżycia nie potrzebują tlenu. Trzecia komora Następny etap oczyszczania odbywa się w komorze nitryfikacji. Tutaj zachodzi proces utleniania amoniaku i soli amonowych do azotynów i azotanów prowadzony przez bakterie nitryfikacyjne. Następnie mamy do czynienia z oczyszczaniem tlenowym, wskutek czego, dobre mikroorganizmy – rozkładają resztę zanieczyszczeń. Namnażany jest tu również osad czynny w postaci pływających kłaczków, które pomagają naszym rycerzom oczyszczać ścieki. Czwarta i piątka komora. W czwartej komorze na dnie mogą osiadać pozostałości z procesu oczyszczania tlenowego. Teraz bardzo ważną rolę odgrywa pompa mamutowa, która przenosi osad z powrotem do komory drugiej, aby został ponownie oczyszczony. Do ostatniej komory trafia ściek oczyszczony, skąd jest już odprowadzony metodą przelewową do gruntu lub wód płynących. Darmowa wizyta i przygotowanie oferty. Dla zgłaszających montaż oczyszczalni do Starostwa przygotowujemy kompletną dokumentację z wrysowaniem zbiornika na mapie i sposobem odprowadzenia wody do gruntu lub zbiornika szczelnego. Oferujemy sprzedaż lub kompleksowy montaż z uruchomieniem. 10 lat gwarancji na cały komplet zbiornika (samodzielny montaż nie powoduje utraty gwarancji ). Zapraszamy danmar.podhale.pl Tel.511 103 481
Napisz wiadomość
Wyślij kopię wiadomości na mój adres
Zobacz pełną wersję podhale24.pl