Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości - 1218-SEE.711.510.2021

Dodano
17.12.2021, 11:02
Kontakt
Informujemy, że przystępujemy do opisu i oszacowania wartości: nieruchomości położonej w miejscowości Szczawnica, jedn. rejestrowa G.1633, Obręb 0001 Szczawnica Miasto składającej się z działek ewidencyjnych numer: 2765/1, 2766/1, 4817/14, 4817/13, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Targu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą oznaczoną numerem NS1T/00103148/5 [1].

Opis i oszacowanie wartości nieruchomości:
• rozpoczniemy w dniu 24 stycznia 2022 r. o godzinie 10:00 w siedzibie naszego urzędu
• zakończymy w dniu 31 stycznia 2022 r. o godzinie 10:00 w siedzibie naszego urzędu (pokój 132 - Dział Egzekucji Administracyjnej) poprzez odczytanie sporządzonego protokołu opisu i oszacowania wartości nieruchomości.

Wzywamy wszystkich uczestników postępowania, o których nie mamy wiadomości oraz osoby zainteresowane, aby zgłosiły swoje prawa do nieruchomości objętej Księgą Wieczystą numer NS1T/00103148/5 przed ukończeniem opisu, tak byśmy mogli je uwzględnić przy oszacowaniu [1].

Pouczenie
Wszyscy uczestnicy postępowania egzekucyjnego mogą w terminie 14 dni od dnia ukończenia opisu i oszacowania wartości nieruchomości wnieść zarzuty do opisu i oszacowania wartości nieruchomości [2].

Podstawa prawna
[1] art. 110o § 2 i 3ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1427 ze zm.) - dalej upea

Organ egzekucyjny wzywa ponadto, przez obwieszczenie publiczne wywieszone w siedzibie urzędu skarbowego oraz urzędu właściwej jednostki samorządu terytorialnego, uczestników, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i jej przynależności, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Zawiadomienia i obwieszczenia dokonywane są nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem opisu.


[2] art. 110 u § 1 upea

Zarzuty do opisu i oszacowania wartości nieruchomości mogą być wnoszone przez wszystkich uczestników postępowania egzekucyjnego w terminie 14 dni od dnia ukończenia opisu i oszacowania wartości nieruchomości. Na postanowienie organu egzekucyjnego w sprawie opisu i oszacowania wartości nieruchomości przysługuje zażalenie.

Napisz wiadomość
Wyślij kopię wiadomości na mój adres
Zobacz pełną wersję podhale24.pl