Obwieszczenie o I i II licytacji i sprzedaży z wolnej ręki

Dodano
04.04.2022, 12:13
Kontakt
Podaje się do publicznej wiadomości, że: dnia 07.04.2022 r. o godzinie 11:00 w lokalu, znajdującym się pod adresem Nowy Targ ul. Ludźmierska 70 parking strzeżony Firmy Novimpex celem uregulowania należności na rzecz: Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Targu odbędzie się I licytacja niżej wyszczególnionych przedmiotów zajętych w dniu(ach) 22.12.2021r. należących do Rączka Stanisława zam. Rabka Zdrój ul. Gilówka 92.


Wyszczególnienie/opisj.miaryWartość szacunkowaCena wywołaniaII licytacjaSprzedaż z wolnej ręki
Opel Astra rok prod. 2010 o nr rej. KNT 1UC7 i nr VIN W0L0AHL48B2047291 Poj. silnika 1364 moc 661 szt.20000,00 zł15000,00 zł10000,00 zł8000,00 zł
Zajęte ruchomości można oglądać w dniu 07.04.2022 r. od godz. 9:30 do godz. 10:30 w Nowym Targu ul. Ludźmierska 70 Firma Novimpex parking strzeżony.

Jeżeli wartość szacunkowa sprzedawanej ruchomości przekracza 10 000 zł, osoba przystępująca do licytacji publicznej składa organowi egzekucyjnemu wadium w wysokości 1/10 wartości szacunkowej. Wadium składa się na rachunek organu egzekucyjnego Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Targu nr 30 1010 1270 0020 9113 9120 0000. Wadium uznaje się za złożone, jeżeli wpłata wadium zostanie uznana na rachunku organu egzekucyjnego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym ma odbyć się licytacja publiczna. Nie później niż na godzinę przed terminem oznaczonym w obwieszczeniu o licytacji wadium może być złożone bezgotówkowo przy użyciu terminala płatniczego, jeżeli po stronie organu egzekucyjnego istnieją warunki techniczne do zapłaty bezgotówkowej przy użyciu terminala płatniczego lub gotówką pracownikowi obsługującemu organ egzekucyjny, jeżeli wadium nie przekracza 5000,00 zł.

Urząd nie odpowiada za stan techniczny i wady ukryte nabytej ruchomości oraz zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży bez podania przyczyny i nie pokrywa kosztów dojazdu uczestnikom sprzedaży. Z operatem szacunkowym dot. ww. ruchomości można zapoznać się osobiście w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu ul. Parkowa 13 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 9:30 umawiając się tel. 18 2630454 lub 606-338-453.
Cena wywołania podczas I licytacji wynosi 3/4 wartości szacunkowej w/w ruchomości.

Jeżeli ruchomość nie zostanie sprzedana w pierwszej licytacji przeznaczona zostanie do sprzedaży licytacyjnej w drugim terminie. Druga licytacja odbędzie się 08.04.2022r. o godz.11:00 na parkingu strzeżonym ul. Ludźmierska 70. Cena wywołania podczas II licytacji wynosi 1/2 wartości szacunkowej wyżej wymienionej ruchomości.

Jeżeli ruchomość nie zostanie sprzedana na II licytacji przeznaczona zostanie do sprzedaży z wolnej ręki w dniu 11.04.2022r. o godz. 11:00 za kwotę nie niższą od 1/10 wartości szacunkowej.


NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO
W NOWYM TARGU PARKOWA 13
34-400 NOWY TARG
Napisz wiadomość
Wyślij kopię wiadomości na mój adres
Zobacz pełną wersję podhale24.pl