18.09.2017, 17:10 | czytano: 1223

Dobiegają końca zapisy na Konkurs Muzyk Podhalańskich

Do 30 września przyjmowane są zgłoszenia od uczestników, którzy chcą wystąpić na 42. Konkursie Muzyk Podhalańskich im. Tomasza Skupnia. Odbędzie się on w niedzielę 8 października w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu.
Kandydaci na baców i juhasów na podhalańskich halachKonkurs ma na celu podtrzymanie bogatych tradycji muzykowania społeczności góralskiej z Podhala, Spisza, Orawy, Pienin i Zagórza. Głównym celem i zadaniem Konkursu jest kultywowanie i popularyzacja najcenniejszych wartości muzyki góralskiej. Laureaci Konkursu typowani będą do reprezentowania regionu na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą w roku 2018.
Kategorie Konkursu:
1. Muzyki dziecięce (skrzypce, złóbcoki, basy) oraz muzyki i soliści (instrumenty pasterskie) /do 15 lat/
2. Muzyki młodzieżowe (skrzypce, złóbcoki, basy) oraz muzyki i soliści (instrumenty pasterskie) /15 - 18 lat/
3. Muzyki dorosłe (skrzypce, złóbcoki, basy) oraz muzyki i soliści (instrumenty pasterskie) /powyżej 18 lat/

Warunki uczestnictwa:
1. W Konkursie mogą wziąć udział muzyki (skrzypce, złóbcoki,basy) oraz muzyki i soliści grający na instrumentach pasterskich z Podhala, Spisza, Orawy, Pienin i Zagórza.
2. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie w składzie muzyki oraz jako instrumentalista, solista grający na instrumentach pasterskich.
3.Laureat z poprzedniego roku nie może wziąć udziału w Konkursie w kategorii w której zwyciężył – może natomiast wystąpić w konkursie w innej kategorii.
4.Muzycy oraz soliści występują w strojach własnego regionu.
5.Uczestnicy Konkursu muzyki (skrzypce, złóbcoki, basy) występują w tradycyjnych /do 4 osób/ składach.
6.O kolejności występu muzyk decydują organizatorzy w porozumieniu z uczestnikami konkursu.
7.Czas występu nie może przekroczyć 10 min.
8.Karty zgłoszeń należy przysyłać na adres biura organizacyjnego do 30 września 2017r. (późniejsze zgłoszenia nie będą uwzględniane).
9.Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem zasad niniejszego regulaminu.

Uczestników Konkursu we wszystkich kategoriach oceniać będzie JURY powołanie przez organizatorów, które przyzna nagrody pieniężne we wszystkich trzech kategoriach: dorosłych, młodzieżowej i dziecięcej.

Jury oceni wykonawców biorąc pod uwagę dobór repertuaru, wykonanie muzyczne charakterystyczne dla regionu i skład instrumentalny.
Dodatkowych informacji udziela Tadeusz Watycha tel. 600 408 492 oraz Marcin Kudasik pod numerem tel. 664 720 138. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września.

Organizatorzy: Powiat Nowotarski, Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu, Stowarzyszenie „Śwarni”, Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu, Małopolskie Centrum Kultury ‘Sokół” w Nowym Sączu.

oprac. r/ materiały prasowe
Może Cię zainteresować
zobacz także
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl